Join live daily webinars to get up to speed on automations, invoicing and team collaboration.
Close Video
Close Form

Ange URL till hemsidan

Partnerprogramavtal

The Partner Agreement is concluded between TaxDome, the legal entity, registered at the address: Broadway 1178, NY, 10001, New York, United States of America and an individual or legal entity (except for stateless persons and individuals, who have not reached the age of 18 years) (hereinafter referred to as «the Partner»), together to be referred to as «the Parties» and each respectively to be referred to as «the Party», entered into this Agreement (hereinafter referred to as «the Agreement») as follows:

 • 1. Godkännande av partnerprogram

  • Avtalet träder i kraft omedelbart när det har lästs av parterna, liksom samt efter att ha undertecknats av parterna, eller efter att ha klickat på «Acceptera» eller «I godkänn» knapp.

  DET OBLIGATORISKA VILLKOR ÄR DITT ACCEPTERANDE OCH SAMTAL MED DETTA VILLKOR. ATT DELTA I DETTA PartnerPROGRAM FÖR FÖRETAGET, DU (PARTIET) DEMONSTRATERAR DITT ACCEPTERANDE OCH ÖVERENSKOMMELSE MED ALLA а OCH VILLKOR FÖR DETTA AVTAL. OM DETTA AVTAL ÄR INTE HELT ACCEPTERAT FÖR DU (DEN PARTY), SKA DU (PARTIET) OMEDELBART UPPHÖRA ATT ANVÄNDA DETTA PARTNERPROGRAMMET.

  • Kunden ska vara en juridisk person eller enskild person, som den på grundval av särskilda avtal med företaget köpte en produkt eller tjänst.
  • Partner shall be an individual person or legal entity, registered at FirstPromoter and using referral link, having rights and obligations, in accordance with this Agreement and other agreements between him and Company.
  • Partnerprogrammet ska vara ett komplex av program- och marknadsföringskomponenter på grund av som fixeringen av den realiserade produkten eller tjänsten utförs och ytterligare betalning av belöningar till partnern bärs ut.
 • 2. Allmänna bestämmelser

  • Under this Agreement the Partner in his own name, at own expense, but in the interest of the Company shall perform actions, aimed at the customer searching and acquisition for the further services rendering by the Company, and the Company shall be obliged to pay the Partner a reward in the amount and in accordance with the procedure specified in this Agreement.
  • Partnern ska inte vara en ägare och/eller tjänsteleverantör, utan ska endast utföra förmedlingsfunktionen för agent mellan företaget, tjänsteleverantören och kunder.
  • Detta avtal ska under inga omständigheter representera ett joint venture och/eller förhållande mellan arbetsgivaren och anställd.
  • Deltagande av partnern i partnerprogrammet ska vara gratis av avgift.
  • Företaget ska ständigt utveckla och förbättra tjänsterna för sitt partnerprogram. I detta sammanhang ska företaget förbehålla sig en rättighet helt eller > delvis för att sluta rendera en av tjänsterna, om det krävs på grund av de förebyggande åtgärderna, förbättring av tjänsten fungerar, eller ändring av den utförda tjänsten.
 • 3. Rättigheterna och skyldigheterna för parterna

  • Förpliktelserna för partnern:
   • Partnern ska vara skyldig att säkerställa att följer verksamhet bedrivs med lagstiftningen i landet där är bosatt.
   • I fallet , om tredje part gör anspråk på företaget relaterat till Partners’s aktivitet, ska Partnern vara span> skyldig att reglera alla anspråk från sådana parter den sin egen.
   • Partnern ska vara skyldig att hålla strikt sina egna uppgifter (inloggning och lösenord) för åtkomst till det personliga kontot och för att skapa nödvändiga villkor för att skydda denna information.
   • In the case of finding situations or people, violating lawful rights, or carrying out business in order to do harm to the interests of the Company, the Partner shall immediately notify the Company thereof and provide possible assistance to protect the Company.
   • The Partner cannot be a customer acquired by the Partner as well as its close relatives. The Company shall have a right not to pay the Partner a number of the reward payable in the case of violation of this clause.
   • The Partner shall be obliged not to take any actions, having effect on the work of the Partner Program. Such actions shall be understood to mean efforts to have a technical effect on the working capacity of taxdome.com servers of the Company, the efforts to crack defense mechanisms, to use software viruses, Trojan horse, other malicious programs for any own purposes whatsoever.
   • Partnern ska vara skyldig att agera i god tro och uteslutande i  företagets intressen och ska inte bryta mot de skyldigheter som åläggs honom genom detta avtal under alla omständigheter.
  • Partnern ska ha en rättighet:
   • För att söka efter kunder som uppfyller kraven från företaget, att avgöra intresset för kunden i tjänsterna hos span> företaget, att informera företaget om de erhållna uppgifterna.
   • Att informera potentiella kunder om omfattningen av aktivitet och tjänster av företaget;
   • För att presentera den officiella webbplatsen för företaget till kunderna genom att ge hänvisningslänkarna.
   • Att främja nivån på förtroendeökning av de potentiella kunderna och andra personer till företaget och dess tjänster.
   • För att få en belöning från företaget i i enlighet med villkoren i detta avtal. Valutan för Partners’s upplupna ska vara US-dollar (USD).
   • Partnern ska ha andra rättigheter enligt bestämmelserna i detta avtal och den tillämpliga lagstiftningen i landet för registrering av företaget.
   • The Partner shall have a right to have only one account. One account shall belong to one individual person or one account shall belong to one legal entity. If an individual performs official duties on the staff or for the legal entity, who has an account in the Partner Program, he will be prohibited by this Agreement to create a personal account of the individual person to perform own official duties for this legal entity.
  • Partnern ska vara förbjuden:
   • Att utföra aktivitet som strider mot lagstiftningen i landet i span> din bostad.
   • För att använda varumärkesord eller sökord, felstavning av varumärket, webbplatsnamn och logotypändringar när du använder en hänvisningslänkar i betalda annonser eller annonser för andra typer av belöning
   • To use «self-reference», in other words, to pay for your own account by own referral link, or to create several accounts, affiliating secondary accounts with the primary one, with the primary objective to obtain recovery of expenses. You also have no right to make a payment by referral link from the same IP address ( the «same IP address» means a situation in which two or more users have ever used TaxDome from the same IP address). In this case, bonuses will not be accrued.
   • Att skicka ut partnerlänken med med oönskad reklam e-post (inklusive skräppostleverans, publicering av spam på forumen och gemenskaperna etc.).
   • To use and show irrelevant, nonobjective, and wrong information, referring to or mentioning the service of TaxDome. This includes true data on the urgent marketing proposals (campaigns, offers). The irrelevant or false data can be a basis to suspend the cooperation with the Partner.
   • Att utföra åtgärder som kan skada  den befintliga bild av tjänsten för TaxDome, minska nivån på lita på att tjänsterna för TaxDome-tjänsten, eller felinformera potentiella Kunder angående verksamheten hos företaget.
   • To perform actions, which can cause occurrence of any obligations of the Company to the third parties, not being Customers of the Company.
   • Partnern ska inte ha någon rätt att placera reklam på Webbplatser som innehåller information, kränker mänskliga rättigheter, främjar våld, rasdiskriminering, droger, slavhandel, innehåller material med sexuellt innehåll.
  • Företaget ska vara skyldigt:
   • Om är det dags att betala en belöning till partnern, tillhandahållen av villkoren i detta avtal.
   • Att ge partnern instruktioner och rekommendationer relaterade till prestanda för förpliktelser, som är föremål för detta avtal.
  • Företaget ska ha en rättighet:
   • För att kontrollera aktiviteten hos partnern med avseende på utförandet av dess partnerfunktioner, enligt detta avtal.
   • Företaget ska ha en rätt att säga upp detta avtal ensidigt, i span> fallet med överträdelse eller underlåtenhet att utföra villkoren för detta avtal av partnern, liksom  av fallen som följer:
    • Tillämpning av en typ av annons, vilket gör det möjligt att registrering av den betalda åtgärden, men gör en besökare till gör dessa åtgärder med medel av bedrägeri, utpressningsförsök, eller andra handlingar som bryter mot s valfrihet;
    • Åtgärder från partnern, som har en negativ inverkan på affärsimage och goodwill för företaget;
   • I fallet med brott mot villkoren för detta avtal av partnern, att blockera en konto för partnern med hela beloppet på intjänad.
   • Företaget ska ha andra rättigheter enligt bestämmelserna i detta avtal och tillämplig lagstiftning.
 • 4. Fastställande av inkomster och ömsesidiga uppgörelser mellan parterna

  • För utförandet av beställningar enligt detta avtal ska företaget betala en belöning till partnern, beloppet som ska bestämmas i detta avtal.
  • Partnern ska få en belöning från företaget, som är direkt beroende av framgången för åtgärderna och reklamkampanjerna.
  • Except for the agreed amount of reward payable to him, the Partner shall have no right to the reimbursement of expenses it has incurred for the use of third-party services, programs, or services, even if these expenses were associated with his advertising activities as a part of the Partner Program.
  • En rätt att få en belöning ska vara utövas, endast när komplexet av följande villkor är utfört:
   • Som ett resultat av reklamaktiviteten för partnern en framgångsaffär gjordes mellan företaget och en kund till det.
   • En -affär gjordes till den fullständiga finansiella uppgörelsen med företaget och bekräftades av programvaran för partnerprogrammet;
   • Partnern bröt inte mot villkoren i detta avtal
  • Belöningen ska vara utbetald med hjälp av bankuppgifterna för partnern som ges i förskott, genom att överföra belopp till a PayPal-konto för partnern inom de tidsgränser som föreskrivs av detta avtal, efter bekräftelsen av företaget för belöningsberäkningen.
  • Betalningar relaterade till hänvisningslänken till partnern ska vara görs en gång per kund vid den tidpunkt då den nya kunden förvärvas.
  • Beräkningen och utbetalningen av belöning ska utföras var 60:e > dagar.
  • Om inte tar ut bonusar som intjänats på grund av hänvisningslänken till sitt konto kommer han att ha en rätt till > betala för prisplanen för TaxDome med dessa bonusar.
  • Betalningen ska anses vara vara gjord, och s skyldigheter för företaget relaterade till betalningen av belöning till partnern till ska utföras efter debitering (beloppet av belöning) från det aktuella kontot för företaget.
  • There shall be no interests accrued to the amount of reward on the account of the Partner in the Partner Program, regardless of the payout period.
  • Betalningen ska göras endast i amerikanska dollar. Andra valutor måste  diskuteras och komma överens om. Minsta tröskel för PayPal-betalningar är KR100 USD.
 • 5. Sekretess

  • Reglerna för Sekretess för TaxDome Partner Program står inte i konflikt med med och helt motsvarar TaxDomes sekretesspolicy.
 • 6. Ansvar och ansvarsbegränsning

  • Företaget ska inte vara ansvarigt för förluster och faror, orsakade av innehållet i webbplatserna för tredje part, misstag i programvaran eller tekniska hjälpmedel för deltagarna i partnerprogrammet, som samt för skada orsakad av otillräcklig åtkomst eller begränsad funktionalitet hos internetnätverket.
  • Som för resten ska företaget vara ansvarigt för :
   • De avsedda åtgärderna eller grovt försummelse av skyldighet för dess juridiska representanter eller ledande tjänstemän;
   • I fallet med brott mot väsentliga skyldigheter för avtalet, som gör det möjligt att utföra detta avtal och på prestanda för som den andra parten med tillförsikt ständigt litar på.
   • Financial responsibility shall be limited to the compensation of actual damage, which will be determined by the participants or by the court decision.
 • 7. Period av Giltighet för detta avtal

  • Detta avtal ska ingås för en obestämd period. Partnern kan säga upp detta avtal efter att ha inaktiverat kontot, efter att ha skrivit ett brev till supportteknikerna.
  • If the Partner has an amount of reward unpaid on the account, it will be paid out to the account previously mentioned in the personal account in the next period of payment.
  • All deals completed prior to the termination of the Agreement will be processed according to the normal procedure.
 • 8. Slutbestämmelser

  • The Company shall reserve a right to change less important provisions of this Agreement for no reason given and at any time, if these changes do not influence the general provisions of this Agreement. Notification of the changes shall be sent via e-mail at least 5 (five) days prior to the coming into effect.
  • Om har partnern inget emot ändringarna i skrivning under 5 (fem) dagar från datumet för deras leverans till dess e-post, kommer ändringarna att träda i kraft för honom.
  • Om partnern motsäger sig ändringarna, kommer detta avtal att anses vara  avslutas.
  • I fall, om parterna inte kan lösa tvister och/eller konflikter mellan dem genom medel för förhandlingar, sådana tvister kommer att lösas i domstolen i USA i Amerika.
  • If individual provisions of this Agreement completely or partially are null and void, the validity of the other provisions will remain in force. The provisions, which became invalid, shall be deemed to be replaced with another one, the closest in meaning and designation. This shall be true for potential omitted provisions of this Agreement.
  • This Agreement can be terminated on the initiative of the Company unilaterally, in a case of violation by the Partner of the obligations, mentioned in this Agreement. The Agreement shall be deemed to be terminated according to the circumstances, mentioned in this clause, upon the expiration of 24 hours after the sending e-mail with the notice of termination to the e-mail account of the Partner, the fact of receipt and reading by the Partner of the notice of termination of the Agreement in this case is of no importance.