Acordul privind Programul de parteneriat

Acordul de parteneriat este încheiat între TaxDome, persoană juridică, înregistrată la adresa: Broadway 1178, NY, 10001, New York, Statele Unite ale Americii și o persoană fizică sau juridică (cu excepția apatrizilor și a persoanelor fizice, care nu au împlinit vârsta de 18 ani) (denumită în continuare “Partenerul”), denumite împreună “Părțile” și, respectiv, fiecare dintre acestea va fi denumită “Partea”, au încheiat prezentul Acord (denumit în continuare “Acordul”) după cum urmează:

1. Acceptarea programului de parteneriat

1.1. Acordul intră în vigoare imediat după citirea sa de către Părți și după ce este semnat de către Părți sau după ce se face clic pe butonul “Accept” sau “Sunt de acord”.

CONDIȚIA OBLIGATORIE ESTE ACCEPTAREA ȘI ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ CU ACEASTĂ CONDIȚIE. PARTICIPÂND LA ACEST PROGRAM DE PARTENERIAT AL SOCIETĂȚII, Dvs. (PARTEA) MANIFESTAȚI ACCEPTAREA ȘI ACORDUL Dvs. CU TOATE CONDIȚIILE ACESTUI CONTRACT. ÎN CAZUL ÎN CARE ACEST ACORD NU ESTE ACCEPTABIL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ (PARTEA), VEȚI ÎNCETA IMEDIAT SĂ UTILIZAȚI ACEST PROGRAM DE PARTENERIAT.

1.2. Clientul este o persoană juridică sau o persoană fizică, care, pe baza unor anumite contracte cu Societatea, a achiziționat un produs sau un serviciu.

1.3. Partenerul este o persoană fizică sau juridică, înregistrată la FirstPromoter și care utilizează link-ul de recomandare, având drepturi și obligații, în conformitate cu prezentul Acord și alte acorduri dintre  el și Companie.

1.4. Programul Partener este un complex de componente de program și de marketing datorită cărora se realizează livrarea produsului realizat sau a serviciului prestat și plata ulterioară a recompenselor către Partener.

2. Dispoziții generale

2.1. În temeiul prezentului acord, Partenerul, în nume propriu, pe cheltuiala proprie, dar în interesul Societății, va efectua acțiuni, care vizează căutarea și găsirea de clienți pentru prestarea ulterioară de servicii de către Societate, iar Societatea va fi obligată să plătească Partenerului o recompensă în cuantumul și în conformitate cu procedura specificată în prezentul acord.

2.2. Partenerul nu va fi proprietar și/sau furnizor de servicii, ci doar va îndeplini funcția de agent de mediere între Societate, furnizorul de servicii și Clienți.

2.3. Prezentul acord nu reprezintă în niciun caz o asociere în participațiune și/sau o relație între angajator și angajat. Partenerul poate desfășura activitatea și se poate reprezenta în relațiile cu terții numai în calitate de Partener al Societății și în niciun caz în calitate de altcineva.

2.4. Participarea partenerului la programul de parteneriat este gratuită.

2.5. Compania dezvoltă și îmbunătățește în mod constant serviciile programului său de parteneriat. În acest context, Compania își rezervă dreptul de a înceta complet sau parțial prestarea unuia dintre servicii, dacă acest lucru este necesar din cauza măsurilor preventive, a îmbunătățirii funcțiilor serviciului sau a modificării serviciului prestat.

3. Drepturile și obligațiile părților

3.1.      Obligațiile partenerului:

3.1.1. Partenerul are obligația de a asigura conformitatea activității desfășurate cu legislația țării de reședință.

3.1.2. În cazul în care, dacă terții fac revendicări către Societate în legătură cu activitatea Partenerului, Partenerul este obligat să soluționeze pe cont propriu toate pretențiile acestor părți.

3.1.3. Partenerul este obligat să păstreze cu strictețe propriile date (login și parolă) pentru accesul la contul personal și să creeze condițiile necesare pentru protejarea acestor informații.

3.1.4. În cazul în care se constată situații sau persoane, care încalcă drepturi legale sau desfășoară activități comerciale în scopul de a aduce atingere intereselor Societății, Partenerul trebuie să notifice imediat Societatea cu privire la aceasta și să ofere asistență pentru a proteja Societatea.

3.1.5. Partenerul nu poate fi un client dobândit de Partener, precum și de rudele apropiate ale acestuia. Societatea are dreptul de a nu plăti Partenerului recompensa datorată în cazul încălcării acestei clauze.

3.1.6. Partenerul este obligat să nu întreprindă nicio acțiune care să aibă efect asupra activității Programului Partener. Prin astfel de acțiuni se înțeleg eforturile de a avea un efect tehnic asupra capacității de lucru a serverelor taxdome.com, eforturile de a sparge mecanismele de apărare, de a folosi viruși software, cai troieni, alte programe dăunătoare în orice scop propriu. Pentru a utiliza atacuri de forță brută, atacuri DoS (DdoS), e-mail-uri promoționale nesolicitate, link-uri și orice alte procese. Încercările de a crea vânzări, a capta clienți sau click-uri folosind roboți, cadre, iframe, scripturi sau “reîmprospătarea” manuală a paginilor vor fi considerate frauduloase și vor duce la suspendarea contului și anularea plății.

3.1.7. Partenerul este obligat să acționeze cu bună credință și exclusiv în interesul Societății și nu va încălca în niciun caz obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul acord.

3.2.       Partenerul are dreptul:

3.2.1. De a căuta Clienți, respectând cerințele Societății, de a determina interesul Clientului pentru serviciile Societății, de a informa Societatea cu privire la datele obținute.

3.2.2. Să informeze potențialii Clienți cu privire la domeniul de activitate și serviciile Companiei;

3.2.3. Pentru a prezenta site-ul oficial al Companiei în rândul Clienților prin furnizarea link-urilor de recomandare.

3.2.4. Să promoveze creșterea nivelului de încredere a potențialilor Clienți și a altor persoane față de Companie și serviciile acesteia.

3.2.5. Obținerea unei recompense din partea Societății în conformitate cu condițiile prezentului acord. 3.2.3. Moneda în care se fac plățile partenerului este dolarul american (USD).

3.2.6. Partenerul are și alte drepturi, prevăzute de dispozițiile prezentului Acord și de legislația aplicabilă din țara de înregistrare a Companiei.

3.2.7. Partenerul are dreptul de a deține un singur cont. Un cont aparține unei persoane fizice sau un cont aparține unei persoane juridice. În cazul în care o persoană fizică îndeplinește atribuții oficiale în cadrul personalului angajat sau pentru entitatea juridică, care are un cont în Programul Partener, i se va interzice prin prezentul acord să creeze un cont personal al persoanei fizice pentru a îndeplini propriile atribuții oficiale pentru această entitate juridică.

3.3.      Partenerului îi este interzis:

3.3.1. Să desfășoare o activitate, care intră în conflict cu legislația țării de reședință.

3.3.2. Să utilizeze cuvinte sau cuvinte cheie ale brandului, ortografierea greșită a numelui mărcii, modificări ale numelui site-ului web și ale logo-ului atunci când utilizează un link de trimitere în reclame plătite sau reclame pentru orice alt tip de recompensă.

3.3.3. Utilizarea “auto-referinței”, cu alte cuvinte, plata propriului cont prin propriul link de recomandare sau crearea mai multor conturi, afiliind conturile secundare la cel principal, cu obiectivul principal de a obține recuperarea cheltuielilor. De asemenea, nu aveți dreptul de a efectua o plată prin link de trimitere de la aceeași adresă IP (“aceeași adresă IP” înseamnă o situație în care doi sau mai mulți utilizatori au folosit vreodată TaxDome de la aceeași adresă IP). În acest caz, bonusurile nu vor fi dobândite.

3.3.4. Să trimită linkul Partenerului prin intermediul e-mailurilor promoționale nesolicitate (inclusiv trimiterea de spam, publicarea de spam pe forumuri și comunități etc.).

3.3.5. Să utilizeze și să afișeze informații irelevante, ne-obiective și greșite, referindu-se sau menționând serviciul TaxDome. Acest lucru include date adevărate privind propunerile de marketing urgente (campanii, oferte). Datele irelevante sau false pot constitui un motiv pentru suspendarea colaborării cu Partenerul.

3.3.6. Să efectueze acțiuni, care pot aduce prejudicii imaginii existente a serviciului TaxDome, reducerea nivelului de încredere față de serviciile TaxDome sau dezinformarea potențialilor Clienți cu privire la activitatea Companiei.

3.3.7. Efectuarea de acțiuni care pot cauza apariția oricăror obligații ale Societății față de terți, care nu sunt Clienți ai Societății.

3.3.8. Partenerul nu va avea dreptul de a plasa publicitate pe site-urile web, care conține informații care încalcă drepturile omului, promovează violența, discriminarea rasială, droguri, comerțul cu sclavi, care conține materiale cu conținut sexual.

3.4.      Societatea este obligată:

3.4.1. Să plătească în timp util recompensa Partenerului, prevăzută de condițiile prezentului Contract.

3.4.2. Să furnizeze Partenerului instrucțiunile și recomandările legate de îndeplinirea obligațiilor, care fac obiectul prezentului Acord.

3.4.3. Să îndeplinească alte obligații, prevăzute de prezentul Acord.

3.5.       Societatea are dreptul:

3.5.1. De a controla activitatea Partenerului în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor sale de Partener, stipulate în prezentul Acord.

3.5.2. Societatea are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Acord, în cazul încălcării sau neexecutării condițiilor prezentului Acord de către Partener, precum și în următoarele cazuri:

  • Aplicarea unui tip de reclamă, care face posibilă înregistrarea acțiunii plătite, dar îl determină pe vizitator să facă aceste acțiuni prin fraudă, tentativă de șantaj sau orice alte acțiuni, încălcând libertatea de alegere.
  • Acțiuni ale Partenerului, care au un impact negativ asupra imaginii și bunăvoinței Companiei.

3.5.3. În cazul încălcării condițiilor prezentului acord de către partener, să blocheze contul partenerului cu întreaga sumă a recompenselor câștigate.

3.5.4. Compania are și alte drepturi, prevăzute de prevederile prezentului Acord și de legislația aplicabilă.

4. Determinarea veniturilor și decontările reciproce ale părților

4.1. Pentru prestarea serviciilor comandate în temeiul prezentului acord, societatea plătește o recompensă partenerului, a cărei valoare este stabilită în prezentul acord.

4.2. Partenerul primește o recompensă din partea Companiei, care depinde în mod direct de succesul acțiunilor și campaniilor publicitare.

4.3. Cu excepția sumei convenite a recompensei care îi va fi plătită, Partenerul nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor pe care le-a suportat pentru utilizarea serviciilor sau programelor unor terți, chiar dacă aceste cheltuieli au fost asociate cu activitățile sale publicitare în cadrul Programului Partener.

4.4. Dreptul de a primi o recompensă este exercitat numai atunci când se îndeplinește una dintre următoarele condiții:

  • Ca urmare a activității publicitare a Partenerului s-a realizat un contract între Companie și un Client adus la aceasta.
  • Un acord a fost adus la o înțelegere financiară completă cu Compania și confirmată de software-ul Programului Partener.
  • Partenerul nu a încălcat condițiile prezentului acord.

4.5. Recompensa va fi plătită, folosind detaliile bancare ale Partenerului furnizate în avans, prin transferul sumelor într-un cont paypal al Partenerului în termenele prevăzute de prezentul Acord, după confirmarea de către Companie a calculului pentru recompensă.

4.6. Plățile legate de recomandarea  Partenerului se efectuează o singură dată pentru fiecare Client, în momentul în care noul Client este obținut.

4.7. Calculul și plata recompensei se efectuează la fiecare 60 de zile.

4.8. În cazul în care Partenerul nu retrage în contul său bonusurile obținute din link-ul de recomandare, acesta va avea dreptul de a plăti planul de tarifare al TaxDome prin aceste bonusuri.

4.9. Plata se consideră a fi efectuată, iar obligațiile Societății legate de plata recompensei către Partener vor fi îndeplinite după debitarea (sumei recompensei) din contul curent al Societății.

4.10. Nu vor exista dobânzi acumulate la suma recompensei în contul Partenerului în cadrul Programului Partener, indiferent de perioada de plată.

4.11. Plata se efectuează numai în dolari SUA. Alte valute trebuie să fie discutate și acceptate. Pragul minim pentru plățile PayPal este de 100 USD.

5. Confidențialitate

5.1. Regulile de confidențialitate ale Programului de parteneriat TaxDome nu intră în conflict cu Politica de confidențialitate TaxDome și corespund în totalitate acesteia.

6. Responsabilitate și restricție de responsabilitate

6.1. Compania nu este responsabilă pentru pierderile și pericolele cauzate de conținutul site-urilor web ale terților, de greșelile din software-ul sau mijloacele tehnice ale participanților la Programul de Parteneriat, precum și nici de prejudiciile cauzate de accesul insuficient sau de funcționalitatea limitată a rețelei de internet.

6.2.  În ceea ce privește restul aspectelor, societatea este responsabilă pentru:

6.2.1. Acțiunile intenționate sau neglijența gravă în serviciu a reprezentanților săi legali sau a funcționarilor de conducere;

6.2.2. În cazul încălcării obligațiilor esențiale ale acordului, care fac posibilă executarea prezentului acord și pe a căror executare se bazează în mod constant cealaltă parte.

6.2.3. Răspunderea financiară se limitează la compensarea daunelor efective, care va fi stabilită de către participanți sau prin hotărâre judecătorească.

7. Perioada de valabilitate a prezentului acord

7.1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. 7.2. Partenerul poate rezilia prezentul Acord, după ce a dezactivat contul, după ce notificat în scris inginerii de suport.

7.2. În cazul în care Partenerul are o sumă de recompensă neplătită în cont, aceasta va fi plătită în contul menționat anterior în contul personal în următoarea perioadă de plată.

7.3. Toate înțelegerile finalizate înainte de încetarea acordului vor fi procesate conform procedurii normale.

8. Dispoziții finale

8.1. Societatea își rezervă dreptul de a modifica dispozițiile mai puțin importante ale prezentului acord, fără niciun motiv și în orice moment, dacă aceste modificări nu influențează dispozițiile generale ale prezentului acord. Notificarea modificărilor se trimite prin e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de intrarea în vigoare a acestora.

8.2. Dacă Partenerul nu are nimic împotriva modificărilor, în scris în termen de 5 (cinci) zile de la data transmiterii acestora pe e-mailul său, modificările vor intra în vigoare.

8.3. În cazul în care Partenerul se opune modificărilor, se consideră că prezentul acord este reziliat.

8.4. În cazul în care, părțile nu pot soluționa litigiile și/sau conflictele dintre ele prin intermediul negocierilor, aceste litigii vor fi soluționate la Tribunalul din Statele Unite ale Americii.

8.5. În cazul în care anumite dispoziții individuale ale prezentului acord sunt complet sau parțial nule, valabilitatea celorlalte dispoziții va rămâne în vigoare. Dispozițiile care au devenit nule se consideră a fi înlocuite cu o altă dispoziție, cea mai apropiată ca semnificație și denumire. Acest lucru este valabil și pentru eventualele dispoziții omise din prezentul acord.

8.6. Prezentul acord poate fi reziliat la inițiativa unilaterală a Societății, în caz de încălcare de către Partener a obligațiilor menționate în prezentul acord. Acordul se consideră reziliat în conformitate cu circumstanțele, menționate în această clauză, la expirarea a 24 de ore de la trimiterea e-mail-ului cu notificarea de reziliere pe contul de e-mail al Partenerului, primirea și citirea de către Partener a notificării de reziliere a Acordului în acest caz nu are nicio importanță.

 

Ultima actualizare February 12, 2024