Termenii programului de recomandare

Referral Program Terms and Conditions

1. Termeni și condiții

Programul de recomandare TaxDome (“Programul”) oferit de TaxDome, Llc (“TaxDome”, ”noi”, ”al nostru”) a fost creat pentru a răsplăti noile recomandări (“Recomandat”) de cumpărare a unei licențe TaxDome, așa cum este definit de programul TaxDome Partner.

Acești Termeni și condiții ale programului reprezintă un acord obligatoriu între dvs. și TaxDome și vor guverna participarea dvs. la toate ofertele programului. Prin participarea la Program, sunteți de acord cu Termenii de servicii TaxDome și cu Politica de confidențialitate TaxDome. Nu sunteți autorizat să participați la Program, dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții ale Programului în întregime.

Acești Termeni și Condiții ale Programului reprezintă un acord obligatoriu între dumneavoastră și TaxDome și vor guverna participarea dumneavoastră la toate ofertele Programului. Prin participarea la Program, sunteți de acord cu Termenii și condițiile de serviciu TaxDome și cu Politica de confidențialitate TaxDome. Nu sunteți autorizat să participați la Program, dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții ale Programului în întregime.

2. Cum funcționează programul

Recomandări calificate. O recomandare calificată are loc atunci când:

  • Cel care recomandă trimite o adresă URL a partenerului TaxDome, de exemplu prin e-mail, Facebook sau orice alt mijloc de comunicare către o persoană, persoana recomandată;
  • Persoana recomandată cumpără apoi o licență TaxDome atunci când ajunge pe site-ul TaxDome, deschizând URL-ul partenerului TaxDome partajat de către cel care a recomandat într-un browser web.

Recompensă pentru recomandare. Prezentați TaxDome colegilor dumneavoastră și primiți 2 luni/utilizator TaxDome adăugate la licența dumneavoastră. Rețineți că adăugăm 2 luni de abonament TaxDome, fără a ține cont de suma licențelor TaxDome achiziționate. De exemplu, dacă aveți două abonamente anuale, se adaugă 1 lună la fiecare. Clientul recomandat va primi 1 lună de licență TaxDome gratuită.

Eligibilitatea. Pentru a fi eligibil pentru participarea la program, atât cel care recomandă, cât și persoana recomandată trebuie să aibă cel puțin 18 ani. TaxDome își rezervă dreptul de a considera neeligibil orice participant la program, la propria discreție.

Conduită. Participanții la program trebuie să respecte liniile directoare privind spam-ul de la TaxDome. Orice distribuire a URL-ului dumneavoastră de recomandare care ar putea constitui un e-mail comercial nesolicitat sau “spam” în conformitate cu orice lege sau reglementare aplicabilă este interzisă în mod expres și va fi motiv pentru închiderea imediată a contului dumneavoastră și excluderea din Programul de recomandare TaxDome. TaxDome își rezervă dreptul, la discreția sa, de a interzice oricărui Recomandat să participe la orice aspect al Programului dacă TaxDome consideră sau suspectează că un astfel de Recomandat s-a implicat sau a încercat să se implice în oricare dintre următoarele:

  • acționează prin încălcarea acestor Termeni și condiții ale programului;
  • deteriorarea, manipularea sau coruperea funcționării Programului sau a Site-ului;
  • activitate considerată, la discreția exclusivă a TaxDome, ca fiind incompatibilă cu funcționarea Programului. TaxDome va fi singurul factor de determinare în cazurile de suspiciune de abuz, fraudă sau încălcare a acestor Termeni și Condiții ale Programului sau a intenției de încălcare a acestor Termeni și Condiții.

3. Răspunderea

Efecte obligatorii. Prin participarea la Program, sunteți de acord și sunteți obligat să respectați Termenii și condițiile Programului. Dacă nu doriți să acceptați și să respectați Termenii și condițiile programului în integralitatea lor, nu sunteți autorizat să participați la program.

Excluderea responsabilităților. Prin participarea la program, participanții exonerează TaxDome de orice responsabilitate pentru orice pierdere, prejudiciu, daune, costuri sau cheltuieli, inclusiv, fără a se limita la daune materiale, vătămări corporale și/sau deces, care decurg din sau sunt legate în orice fel de program și/sau de utilizarea oricărei recompense din program.

Despăgubire. Participanții sunt de acord să despăgubească, să apere și să exonereze TaxDome și reprezentanții săi de orice pretenții, cereri, răspunderi, costuri sau cheltuieli, inclusiv onorariile și costurile avocaților, care decurg din sau sunt legate de orice încălcare de către participant a oricăruia dintre acești Termeni și condiții ale programului său de orice încălcare a legislației aplicabile.

4. Declinarea răspunderii

Sistemul informatic. TaxDome își declină orice răspundere pentru daunele aduse oricărui sistem informatic care rezultă din participarea la Program sau din accesarea sau descărcarea de informații în legătură cu acesta și își rezervă dreptul, la discreția exclusivă a TaxDome, de a anula, modifica sau suspenda Programul în cazul în care un virus, un bug, o problemă informatică, o intervenție neautorizată sau alte cauze care nu pot fi controlate de TaxDome, afectează administrarea, securitatea sau buna desfășurare a Programului.

Drept rezervat. TaxDome își rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda programul în cazul în care stabilește, la propria discreție, că administrarea, securitatea sau corectitudinea programului a fost compromisă în vreun fel. Declinarea garanțiilor: PARTICIPANȚII ȘI POTENȚIALII PARTICIPANȚI ÎNȚELEG ȘI SUNT DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ: (A) UTILIZAREA PROGRAMULUI SE FACE PE PROPRIUL RISC, PROGRAMUL ESTE FURNIZAT “AȘA CUM ESTE” ȘI “AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”, IAR COMPANIA RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANȚIILE, CONDIȚIILE ȘI TERMENII (COLECTIV, “PROMISIUNI”) DE ORICE FEL, FIE EXPRES SAU IMPLICIT PRIN LEGE, DREPT COMUN SAU OBICEIURI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROMISIUNI CU PRIVIRE LA PRODUSELE SAU SERVICIILE OFERITE PRIN UTILIZAREA PROGRAMULUI, PROMISIUNI IMPLICITE DE VÂNZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP; (B) TaxDome NU FACE ȘI NU OFERĂ NICI O PROMISIUNE CĂ (i) PROGRAMUL VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ, (ii) VA FI NEÎNTRERUPT, RAPID, SIGUR, SAU FĂRĂ ERORI, (iii) REZULTATELE OBȚINUTE DIN UTILIZAREA PROGRAMULUI VOR FI EXACTE SAU FIABILE, (iv) CALITATEA TUTUROR PRODUSELOR, SERVICIILOR, INFORMAȚIILOR SAU ALTOR MATERIALE OBȚINUTE DE DUMNEAVOASTRĂ PRIN PROGRAM VA ÎNDEPLINI AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI (v) ORICE ERORI DIN SERVICIU OFERIT VOR FI CORECTATE; ȘI © ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA PROGRAMULUI ESTE ACCESAT LA DISCREȚIA ȘI PE RISCUL DVS. ȘI VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI DVS. INFORMATIC SAU A DISPOZITIVULUI DVS. MOBIL SAU PENTRU PIERDEREA DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA SAU UTILIZAREA UNUI ASTFEL DE MATERIAL.

5. Alți termeni

Termeni generali. Acești Termeni și condiții ale programului constituie întregul acord între participanți și TaxDome cu privire la utilizarea programului de către participanți. Neexercitarea sau neexecutarea de către TaxDome a oricărui drept sau prevedere din acești Termeni și condiții ale programului nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Termenii și condițiile aplicabile utilizării de către Participanți a serviciilor TaxDome pot fi găsite la https://taxdome.com/policies.

Termeni. Termenii acestui Acord vor începe la momentul în care o persoană recomandată semnează pentru a deveni client al TaxDome. Fie cel care recomandă, fie noi, putem rezilia acest Acord în orice moment, cu sau fără motiv, dând celeilalte părți o notificare de reziliere. Notificarea prin intermediul adresei de e-mail a celui care recomandă, este considerată o notificare suficientă pentru a rezilia acest Acord.

Ultima actualizare February 12, 2024