Join live daily webinars to get up to speed on automations, invoicing and team collaboration.
Close Video
Close Form

Skriv inn nettadressen

Partnerprogramavtale

Partneravtalen er inngått mellom TaxDome, den juridiske enheten, registrert på adressen: Broadway 1178, NY, 10001, New York, USA og en enkeltperson eller juridisk enhet (unntatt for statsløse personer og enkeltpersoner, som ikke har nådd alder på 18 år) (heretter referert til som «partneren»), sammen referert til som «Partene» og hver respektivt referert til som «Parten», inngikk denne avtalen (heretter referert til som «Avtalen») som følger:

 • 1. Godkjenning av partnerprogram

  • Avtalen trer i kraft umiddelbart etter lesing av partene, som samt etter å ha blitt signert av partene, eller etter å ha klikket på «Godta» eller «I godtar» -knappen.

  DEN OBLIGATORISKE BETINGELSEN ER DIN GODKJENNING OG AVTALE MED DENNE BETINGELSEN. Å TA DEL I DETTE PartnerPROGRAMMET TIL SELSKAPET, DEMONSTRASERER DU (PARTEN) DIN AKSEPT OG AVTALE MED ALLE а OG BETINGELSER FOR DENNE AVTALEN. HVIS DENNE AVTALEN ER IKKE HELT AKSETABEL FOR DEG (DEN PARTY), SKAL DU (PARTEN) UMIDDELBART OPPHØRE Å BRUKE DETTE PARTNERPROGRAMMET.

  • Kunden skal være en juridisk enhet eller enkeltperson, som på grunnlag av kjøpte bestemte avtaler med selskapet en produkt eller tjeneste.
  • Partner skal være en individuell person eller juridisk enhet, registrert på FirstPromoterog ved hjelp av henvisningslenke, som har rettigheter og forpliktelser i samsvar med denne avtalen og andre avtaler mellom ham og selskapet.
  • Partnerprogrammet skal være et kompleks av program- og markedsføringskomponenter på grunn av som fikseringen av det realiserte produktet eller tjenesten gjengitt og ytterligere betaling av belønninger til partneren er ute.
 • 2. Generelle bestemmelser

  • I henhold til denne Avtalen skal Partneren i eget navn, for egen regning, men i Selskapets interesse, utføre handlinger rettet mot kundens søk og anskaffelse for ytterligere tjenester som ytes av Selskapet, og Selskapet er forpliktet til å betale Partner en belønning i beløpet og i samsvar med prosedyren spesifisert i denne Avtalen.
  • Partneren skal ikke være en eier og/eller tjenesteleverandør, men skal bare utføre formidlingsfunksjonen til agent mellom selskapet, tjenesteleverandøren og kundene.
  • Denne avtalen skal under ingen omstendigheter representere fellesforetak og/eller forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • Deltakelse av partneren i partnerprogrammet skal være gratis på kostnad.
  • Selskapet skal kontinuerlig utvikle og forbedre tjenestene til Partnerprogrammet sitt. I denne sammenheng skal Selskapet forbeholde seg retten til helt eller delvis å slutte å yte en av tjenestene, dersom det er nødvendig på grunn av forebyggende tiltak, forbedring av tjenestefunksjonene eller endring av den ytte tjenesten.
 • 3. Rettighetene og forpliktelsene til partene

  • Forpliktelsene til partneren:
   • Partneren skal være forpliktet til å sikre at overholder virksomhet drives i henhold til lovgivningen i landet der er bosatt.
   • I tilfellet, hvis tredjepartsfilen gjør krav på selskapet knyttet til partnerens’sin aktivitet, skal partneren være span> forpliktet til å gjøre opp alle krav fra slike parter Dens eget.
   • Partneren skal være forpliktet til å beholde sine egne data (pålogging og passord) for tilgang til den personlige kontoen og opprette nødvendige betingelser for å beskytte denne informasjonen.
   • Ved å finne situasjoner eller personer, krenke lovlige rettigheter eller utføre forretninger for å skade selskapets interesser, skal partneren umiddelbart varsle selskapet om dette og gi mulig bistand for å beskytte selskapet.
   • Partneren kan ikke være en kunde anskaffet av Partneren så vel som dennes nære slektninger. Selskapet skal ha rett til ikke å betale Partneren et antall av belønningen som skal betales i tilfelle brudd på denne klausulen.
   • Partneren er forpliktet til ikke å foreta noen handlinger som har effekt på arbeidet til Partnerprogrammet. Slike handlinger skal forstås å bety forsøk på å ha en teknisk effekt på arbeidskapasiteten til taxdome.com-servere til Selskapet, forsøk på å knekke forsvarsmekanismer, å bruke programvarevirus, trojanske hester, andre ondsinnede programmer for alle egne formål.
   • Partneren skal være forpliktet til å opptre i god tro og utelukkende i interessene til selskapet, og skal ikke bryte forpliktelsene som er pålagt ham ved denne avtalen under alle omstendigheter.
  • Partneren skal ha en rettighet:
   • For å søke etter kunder, i samsvar med kravene til selskapet, til bestemme interessen til kunden i tjenestene til span> selskapet, for å informere selskapet om de innhentede dataene.
   • Å informere potensielle kunder om omfanget av aktivitet og tjenester av selskapet;
   • Å introdusere det offisielle nettstedet til selskapet til kundene ved å gi henvisningslenkene.
   • Å fremme nivået på tillitsøkning på de potensielle kundene og andre personer til selskapet og dets tjenester.
   • For å få en belønning fra selskapet i i samsvar med betingelsene i denne avtalen. Valutaen for partnerens’s opptjening skal være amerikanske dollar (USD).
   • Partneren skal ha andre rettigheter gitt av bestemmelsene i denne avtalen og gjeldende lovgivning i landet der er registrert for selskapet.
   • Partneren skal ha rett til kun å ha én konto. Én konto skal tilhøre én enkeltperson eller én konto skal tilhøre én juridisk enhet. Hvis en person utfører offisielle oppgaver på personalet eller for den juridiske enheten, som har en konto i partnerprogrammet, vil han i henhold til denne avtalen være forbudt å opprette en personlig konto for den enkelte personen for å utføre egne offisielle oppgaver for denne juridiske enheten.
  • Partneren skal være forbudt:
   • Å utføre aktivitet som er i konflikt med lovgivningen i landet span> boligen din.
   • For å bruke merkeord eller søkeord, feilstaving av merkenavn, nettstedsnavn og logoendringer når du bruker en henvisningslink i betalte annonser eller annonser for andre typer belønning
   • Å bruke «egenreferanse», med andre ord, for å betale for din egen konto med egen henvisningslenke, eller å opprette flere kontoer, knytte sekundærkontoer til den primære, med hovedmålet å få dekning av utgifter. Du har heller ingen rett til å foreta en  betaling med henvisningslenke fra samme IP-adresse (den «samme IP-adressen» betyr en situasjon der to eller flere brukere noen gang har brukt TaxDome fra samme IP-adresse). I dette tilfellet vil det ikke opptjenes bonuser.
   • Å sende ut partnerkoblingen ved ved hjelp av uønsket reklame e-post (inkludert spamlevering, publisering av spam på forumene og fellesskapene osv.).
   • Å bruke og vise irrelevant, ikke-objektiv og feil informasjon, med henvisning til eller nevne tjenesten til TaxDome. Dette inkluderer sanne data om de presserende markedsføringsforslagene (kampanjer, tilbud). De irrelevante eller falske dataene kan være grunnlag for å suspendere samarbeidet med Partneren.
   • Å utføre handlinger som kan gjøre skade på den eksisterende bilde av tjenesten til TaxDome, reduser nivået på stole på tjenestene til TaxDome-tjenesten, eller feilinformere potensielle Kunder angående aktiviteten til selskapet.
   • For å utføre handlinger som kan føre til at selskapets forpliktelser oppstår overfor tredjeparter, som ikke er kunder av selskapet.
   • Partneren skal ikke ha noen rett til å plassere annonser på Nettsteder, som inneholder informasjon, brudd på menneskerettigheter, fremmer vold, rasediskriminering, narkotika, slavehandel, som inneholder materiale med seksuelt innhold.
  • Selskapet skal være forpliktet:
   • Innen skal betale en belønning til partneren, gitt av betingelsene i denne avtalen.
   • Å gi partneren instruksjonene og anbefalingene knyttet til ytelsen til forpliktelser, som er gjenstand for denne avtalen.
  • Selskapet skal ha en rettighet:
   • For å kontrollere aktiviteten til partneren med hensyn til ytelsen til deres partnerfunksjoner, fastsatt i denne avtalen.
   • Selskapet skal ha en rett til å si opp denne avtalen ensidig, i span> tilfellet med brudd eller unnlatelse av å utføre betingelsene i denne avtalen av partneren, samt  i tilfellene som følger:
    • Bruk av en type annonse, som gjør det mulig registrering av den betalte handlingen, men gjør en besøkende til gjør disse handlingene ved ved hjelp av svindel, utpressingsforsøk, eller andre handlinger som krenker friheten til valg;
    • Handlinger til partneren, som har en negativ innvirkning på forretningsbilde og goodwill til selskapet;
   • I tilfelle av brudd på vilkårene for denne avtalen av partneren, for å blokkere en konto til partneren med hele beløpet på opptjent.
   • Selskapet skal ha andre rettigheter gitt av bestemmelsene i denne avtalen og gjeldende lovgivning.
 • 4. Fastsettelse av inntekter og gjensidige oppgjør for av partene

  • For å utføre bestillinger i henhold til denne avtalen skal selskapet betale en belønning til partneren, beløpet på som skal være bestemt i denne avtalen.
  • Partneren skal motta en belønning fra selskapet, som direkte avhenger av suksessen til handlingene og reklamekampanjene.
  • Med unntak av det avtalte belønningsbeløpet som skal betales til ham, skal Partneren ikke ha rett til refusjon av utgifter den har pådratt seg for bruk av tredjeparts tjenester, programmer eller tjenester, selv om disse utgiftene var knyttet til hans annonseringsaktiviteter som en del av Partnerprogrammet.
  • En rett til å motta en belønning skal være utøves, bare når komplekset av de følgende betingelsene er utført:
   • Som et resultat av annonseringsaktiviteten til partneren en suksessavtale ble inngått mellom selskapet og en kunde brakte til det.
   • En -avtale ble brakt til det fullstendige økonomiske oppgjøret med selskapet og bekreftet av programvaren for partnerprogrammet;
   • Partneren brøt ikke vilkårene i denne avtalen
  • Belønningen skal være utbetalt ved å bruke bankdetaljene til partneren gitt i forskudd, ved å overføre beløp til a PayPal-kontoen til partneren innen fristene fastsatt av denne avtalen, etter bekreftelsen av selskapet til belønningsberegningen.
  • Betalinger knyttet til henvisningslenken til partneren skal være gjøres én gang per kunde når den nye kunden anskaffes.
  • Beregningen og utbetalingen av belønning skal utføres hver 60. > dager.
  • Hvis partneren ikke tar ut bonuser opptjent på grunn av henvisningslenken til sin konto, vil han ha rett til å betale for prisplanen til TaxDome med disse bonusene.
  • Betalingen skal anses å være utført, og forpliktelser fra selskapet knyttet til betaling av belønning til partneren til skal utføres etter debitering (beløpet på belønning) fra brukskontoen til selskapet.
  • Det skal ikke påløpe renter for belønningsbeløpet på kontoen til partneren i Partnerprogrammet, uavhengig av utbetalingsperioden.
  • Betalingen skal være kun i amerikanske dollar. Andre valutaer må  diskuteres og avtales. Minimumsgrensen for PayPal-betalinger er KR100 USD.
 • 5. konfidensialitet

  • Reglene for Konfidensialitet for TaxDome Partner Program er ikke i konflikt med med og samsvarer fullstendig med TaxDomes retningslinjer for personvern.
 • 6. Ansvar og ansvarsbegrensning

  • Selskapet skal ikke være ansvarlig for tap og farer forårsaket av innholdet i nettstedene til tredjepartene, feil i programvaren eller tekniske midler for deltakerne i partnerprogrammet, som samt for skade forårsaket av utilstrekkelig tilgang eller begrenset funksjonalitet til Internett-nettverket.
  • Som for resten, skal selskapet være ansvarlig for :
   • De tiltenkte handlingene eller grove forsømmelse av plikt til dens juridiske representanter eller ledende tjenestemenn;
   • I tilfelle av brudd på vesentlige forpliktelser til avtalen, som gjør det mulig å utføre denne avtalen og på ytelsen til som den andre parten alltid stoler på.
   • Økonomisk ansvar skal begrenses til erstatning for faktisk skade, som vil bli fastsatt av deltakerne eller av rettsavgjørelsen.
 • 7. Periode på Gyldighet for denne avtalen

  • Denne avtalen skal inngås for en ubestemt periode. Partneren kan si opp denne avtalen etter å ha deaktivert kontoen, etter å ha skrevet et brev til støtteteknikerne.
  • Hvis Partneren har et ubetalt belønningsbeløp på kontoen, vil det bli utbetalt til kontoen tidligere nevnt på den personlige kontoen i neste betalingsperiode.
  • Alle avtaler fullført før avtalens oppsigelse vil bli behandlet i henhold til normal prosedyre.
 • 8. Sluttbestemmelser

  • Selskapet skal forbeholde seg retten til å endre mindre viktige bestemmelser i denne avtalen uten grunn og når som helst, dersom disse endringene ikke påvirker de generelle bestemmelsene i denne avtalen. Melding om endringene skal sendes via e-post minst 5 (fem) dager før ikrafttredelse.
  • Hvis har partneren ingenting imot endringene i skriving i løpet av 5 (fem) dager fra datoen for deres levering til sin e-post, trer endringene i kraft for ham.
  • Hvis partneren motsier endringene, vil denne avtalen bli ansett som bli avsluttet.
  • I tilfelle , hvis ikke kan avgjøre tvistene og/eller konfliktene mellom dem med gjennom forhandlinger, vil slike tvister bli avgjort i domstolen i USA i Amerika.
  • Hvis individuelle bestemmelser i denne avtalen helt eller delvis er ugyldige, vil gyldigheten av de andre bestemmelsene forbli i kraft. Bestemmelsene, som ble ugyldige, skal anses erstattet med en annen, nærmest i betydning og betegnelse. Dette gjelder for potensielle utelatte bestemmelser i denne avtalen.
  • Denne avtalen kan sies opp på initiativ fra selskapet ensidig, i tilfelle partneren bryter forpliktelsene nevnt i denne avtalen. Avtalen skal anses å være avsluttet i henhold til omstendighetene nevnt i denne klausulen ved utløpet av 24 timer etter sending av e-post med varsel om oppsigelse til e-postkontoen til partneren, faktum om mottak og Partnerens lesing av varselet om oppsigelse av avtalen i dette tilfellet er uten betydning.