Join live daily webinars to get up to speed on automations, invoicing and team collaboration.
Close Video
Close Form

Indtast URL til hjemmesiden

Partnerprogramaftale

The Partner Agreement is concluded between TaxDome, the legal entity, registered at the address: Broadway 1178, NY, 10001, New York, United States of America and an individual or legal entity (except for stateless persons and individuals, who have not reached the age of 18 years) (hereinafter referred to as «the Partner»), together to be referred to as «the Parties» and each respectively to be referred to as «the Party», entered into this Agreement (hereinafter referred to as «the Agreement») as follows:

 • 1. Accept af partnerprogram

  • Aftalen træder i kraft umiddelbart efter dens gennemlæsning af parterne, som samt efter at være blevet underskrevet af parterne, eller efter at have klikket på «Accepter» eller «I acceptere» knap.

  DEN OBLIGATORISKE BETINGELSE ER DIN ACCEPT OG AFTALE MED DENNE BETINGELSE. AT DELTA I DETTE PartnerPROGRAM AF VIRKSOMHEDEN, DEMONSTERER DU (PARTEN) DIN ACCEPT OG AFTALE MED ALLE а OG BETINGELSER FOR DENNE AFTALE. HVIS DENNE AFTALE ER IKKE HELT ACCEPTABEL FOR DIG (DEN PARTY), SKAL DU (PARTEN) STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE DETTE PARTNERPROGRAM.

  • Kunden skal være en juridisk enhed eller individuel person, som den på grundlag af købte særlige aftaler med virksomheden en produkt eller tjeneste.
  • Partner shall be an individual person or legal entity, registered at FirstPromoter and using referral link, having rights and obligations, in accordance with this Agreement and other agreements between him and Company.
  • Partnerprogrammet skal være et kompleks af program- og marketingkomponenter på grund af som fikseringen af det realiserede produkt eller service gengivet og yderligere betaling af belønninger til partneren bæres ud.
 • 2. Generelle bestemmelser

  • Under this Agreement the Partner in his own name, at own expense, but in the interest of the Company shall perform actions, aimed at the customer searching and acquisition for the further services rendering by the Company, and the Company shall be obliged to pay the Partner a reward in the amount and in accordance with the procedure specified in this Agreement.
  • Partneren må ikke være en ejer og/eller tjenesteudbyder, men skal kun udføre formidlingsfunktionen for agent mellem virksomheden, tjenesteudbyderen og kunderne.
  • Denne aftale skal under ingen omstændigheder repræsentere et joint venture og/eller et forhold mellem arbejdsgiver og medarbejder.
  • Deltagelse af partneren i partnerprogrammet er gratis på debitering.
  • The Company shall develop constantly and improve the Services of its Partner Program. In this context, the Company shall reserve a right completely or partially to cease rendering one of the services, if it is required because of the preventive measures, improvement of the service functions, or change of the rendered service.
 • 3. Parternes rettigheder og forpligtelser 

  • Forpligtelserne for partneren:
   • Partneren er forpligtet til at sikre overholdelse af forretninger, der drives i henhold til lovgivningen i landet, hvor har bopæl.
   • I tilfældet , hvis tredjeparten gør krav på virksomheden relateret til partnerens’s aktivitet, skal partneren være span> forpligtet til at afgøre alle krav fra sådanne parter den dens egen.
   • Partneren er forpligtet til at opbevare sine egne data (login og adgangskode) for adgang til den personlige konto og for at skabe nødvendige betingelser for at beskytte disse oplysninger.
   • In the case of finding situations or people, violating lawful rights, or carrying out business in order to do harm to the interests of the Company, the Partner shall immediately notify the Company thereof and provide possible assistance to protect the Company.
   • The Partner cannot be a customer acquired by the Partner as well as its close relatives. The Company shall have a right not to pay the Partner a number of the reward payable in the case of violation of this clause.
   • The Partner shall be obliged not to take any actions, having effect on the work of the Partner Program. Such actions shall be understood to mean efforts to have a technical effect on the working capacity of taxdome.com servers of the Company, the efforts to crack defense mechanisms, to use software viruses, Trojan horse, other malicious programs for any own purposes whatsoever.
   • Partneren er forpligtet til at handle i god tro og udelukkende i  s interesser i virksomheden og må ikke krænke de forpligtelser, der er pålagt ham ved denne aftale under alle omstændigheder.
  • Partneren skal have en ret:
   • For at søge efter kunder i overensstemmelse med kravene fra virksomheden, til bestemme interessen for kunden i tjenesterne fra span> virksomheden, for at informere virksomheden om de indhentede data.
   • At informere potentielle kunder om omfanget af aktivitet og tjenester af virksomheden;
   • For at introducere det officielle websted for virksomheden til kunderne ved at give henvisningslinkene.
   • For at fremme niveauet for tillidsforøgelse på de potentielle kunder og andre personer til virksomheden og dens tjenester.
   • For at opnå en belønning fra virksomheden i i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. Valutaen for partnerens’s optjening skal være amerikanske dollar (USD).
   • Partneren skal have andre rettigheder i henhold til bestemmelserne i denne aftale og den gældende lovgivning i landet for registrering af virksomheden.
   • The Partner shall have a right to have only one account. One account shall belong to one individual person or one account shall belong to one legal entity. If an individual performs official duties on the staff or for the legal entity, who has an account in the Partner Program, he will be prohibited by this Agreement to create a personal account of the individual person to perform own official duties for this legal entity.
  • Partneren er forbudt:
   • At udføre aktivitet, som er i strid med lovgivningen i landet span> din bolig.
   • For at bruge mærkeord eller søgeord, stavefejl, webstedsnavn og logoændringer, når du bruger en henvisningslink i betalte annoncer eller annoncer for enhver anden form for belønning
   • To use «self-reference», in other words, to pay for your own account by own referral link, or to create several accounts, affiliating secondary accounts with the primary one, with the primary objective to obtain recovery of expenses. You also have no right to make a payment by referral link from the same IP address ( the «same IP address» means a situation in which two or more users have ever used TaxDome from the same IP address). In this case, bonuses will not be accrued.
   • At udsende partnerlinket med ved hjælp af uopfordret kampagne e-mail (herunder spamlevering, offentliggørelse af spam på fora og fællesskaber osv.).
   • To use and show irrelevant, nonobjective, and wrong information, referring to or mentioning the service of TaxDome. This includes true data on the urgent marketing proposals (campaigns, offers). The irrelevant or false data can be a basis to suspend the cooperation with the Partner.
   • At udføre handlinger, som kan gøre skade på den eksisterende billede af tjenesten fra TaxDome, reducer niveauet på tillid til tjenesterne fra TaxDome-tjenesten, eller misinformere potentielle Kunder vedrørende s aktivitet i virksomheden.
   • To perform actions, which can cause occurrence of any obligations of the Company to the third parties, not being Customers of the Company.
   • Partneren har ingen ret til at placere annoncering på Websteder, som indeholder information, krænker menneskerettigheder, fremmer vold, racediskrimination, narkotika, slavehandel, indeholder materialer med seksuelt indhold.
  • Virksomheden er forpligtet:
   • Inden skal betale en belønning til partneren, leveret af betingelserne i denne aftale.
   • At give partneren instruktioner og anbefalinger vedrørende ydeevnen af forpligtelser, som er genstand for denne aftale.
  • Virksomheden skal have en ret:
   • For at kontrollere aktiviteten af partneren med hensyn til udførelsen af dets partnerfunktioner, fastsat i denne aftale.
   • Virksomheden skal have en ret til at opsige denne aftale ensidigt i span> tilfældet med overtrædelse eller undladelse af at udfører betingelserne i denne aftale af partneren, som samt i tilfældene som følger:
    • Anvendelse af en slags annonce, som gør det muligt at registrering af den betalte handling, men gør en besøgende til udføre disse handlinger ved ved hjælp af bedrageri, afpresningsforsøg, eller andre handlinger, der krænker friheden til valg;
    • Handlinger udført af partneren, der har en negativ indvirkning på forretningsimage og goodwill for virksomheden;
   • I tilfælde af overtrædelse af betingelserne for denne aftale af partneren om at blokere en konto hos partneren med det fulde beløb på optjent.
   • Virksomheden skal have andre rettigheder i henhold til bestemmelserne i denne aftale og den gældende lovgivning.
 • 4. Fastsættelse af indkomster og gensidige forlig for parterne

  • For udførelsen af ordrer i henhold til denne aftale skal virksomheden betale en belønning til partneren, beløbet på , som skal være bestemt i denne aftale.
  • Partneren modtager en belønning fra virksomheden, som direkte afhænger af succesen med handlingerne og reklamekampagnerne.
  • Except for the agreed amount of reward payable to him, the Partner shall have no right to the reimbursement of expenses it has incurred for the use of third-party services, programs, or services, even if these expenses were associated with his advertising activities as a part of the Partner Program.
  • En ret til at modtage en belønning skal være udøves, kun når komplekset af er udført :
   • Som et resultat af annonceringsaktiviteten for partneren blev indgået en succesaftale mellem virksomheden og en kunde med til det.
   • En aftale blev bragt til det fuldstændige økonomiske forlig med virksomheden og bekræftet af partnerprogrammets software;
   • Partneren overtrådte ikke betingelserne i denne aftale
  • Belønningen skal være udbetalt ved hjælp af bankoplysningerne for partneren givet i forskud ved at overføre beløb til a paypal-konto tilhørende partneren inden for de frister, der er foreskrevet af denne aftale, efter bekræftelsen af firmaet belønningsberegningen.
  • Betalinger relateret til henvisningslinket til partneren skal være foretaget én gang pr. kunde på det tidspunkt, hvor den nye kunde er erhvervet.
  • Beregningen og udbetalingen af belønning skal udføres hver 60. > dage.
  • Hvis ikke trækker bonusser optjent på grund af henvisningslinket til sin konto, vil han have en ret til > betale for prisplanen for TaxDome med disse bonusser.
  • Betalingen skal anses for at være foretaget, og s forpligtelser i forbindelse med udbetalingen af belønning til partneren til skal udføres efter debitering (beløbet på belønning) fra den løbende konto for virksomheden.
  • There shall be no interests accrued to the amount of reward on the account of the Partner in the Partner Program, regardless of the payout period.
  • Betalingen skal kun foretages i amerikanske dollars. Andre valutaer skal  diskuteres og aftales. Minimumsgrænsen for PayPal-betalinger er DK100 USD.
 • 5. Fortrolighed

  • Reglerne for Fortrolighed for TaxDome Partner Program er ikke i konflikt med med og svarer fuldstændigt til TaxDomes privatlivspolitik.
 • 6. Ansvar og Ansvarsbegrænsning

  • Virksomheden er ikke ansvarlig for tab og farer forårsaget af indholdet af webstederne for tredjeparterne, fejl i softwaren eller tekniske midler til deltagerne i partnerprogrammet, som samt for skade forårsaget af utilstrækkelig adgang eller begrænset funktionalitet af internetnetværket.
  • Som for resten er virksomheden ansvarlig for :
   • De tilsigtede handlinger eller grove forsømmelse af pligt for dets juridiske repræsentanter eller ledende embedsmænd;
   • I tilfældet med overtrædelse af væsentlige forpligtelser for aftalen, som gør det muligt at udføre denne aftale og på ydeevnen af , som den anden part konstant stoler på.
   • Financial responsibility shall be limited to the compensation of actual damage, which will be determined by the participants or by the court decision.
 • 7. Periode på Gyldighed af denne aftale

  • Denne aftale skal indgås for en ubestemt periode. Partneren kan opsige denne aftale efter at have deaktiveret kontoen, efter at have skrevet et brev til supportteknikerne.
  • If the Partner has an amount of reward unpaid on the account, it will be paid out to the account previously mentioned in the personal account in the next period of payment.
  • All deals completed prior to the termination of the Agreement will be processed according to the normal procedure.
 • 8. Afsluttende bestemmelser

  • The Company shall reserve a right to change less important provisions of this Agreement for no reason given and at any time, if these changes do not influence the general provisions of this Agreement. Notification of the changes shall be sent via e-mail at least 5 (five) days prior to the coming into effect.
  • Hvis har partneren intet imod ændringerne i skrivning under 5 (fem) dage fra datoen for deres levering til sin e-mail, træder ændringerne i kraft pr. Hej M.
  • Hvis partneren modsiger ændringerne, vil denne aftale blive anset for at være blive opsagt.
  • I tilfælde, hvis parterne ikke kan bilægge stridigheder og/eller konflikter mellem dem ved gennem forhandlinger, vil sådanne tvister blive afgjort i domstolen i USA i .
  • If individual provisions of this Agreement completely or partially are null and void, the validity of the other provisions will remain in force. The provisions, which became invalid, shall be deemed to be replaced with another one, the closest in meaning and designation. This shall be true for potential omitted provisions of this Agreement.
  • This Agreement can be terminated on the initiative of the Company unilaterally, in a case of violation by the Partner of the obligations, mentioned in this Agreement. The Agreement shall be deemed to be terminated according to the circumstances, mentioned in this clause, upon the expiration of 24 hours after the sending e-mail with the notice of termination to the e-mail account of the Partner, the fact of receipt and reading by the Partner of the notice of termination of the Agreement in this case is of no importance.