Join live daily webinars to get up to speed on automations, invoicing and team collaboration.
Close Video
Close Form

Ange URL till hemsidan

TaxDome Säkerhet

The security of your data is very important to us. We employ a number of industry standards to keep your data safe and secure.

1. SSL Rapport

All kundinteraktion med TaxDome är krypterad via Secure Socket Layer (SSLspan> ). Våra SSL-certifikat använder 256-bitars kryptering för att skydda din data. Vi fick ett A-betyg från Qualys SSL Labs.

2. Datalagring

Uppgifterna är lagrade i  Amazon AWS och säkerhetskopieras dagligen. Den fysiska platsen för dina data är bestäms av ditt företag plats. Till exempel är amerikanska företagsdata lagrade i  amerikanska och kanadensiska företagsdata är lagrade i Kanada.

TaxDome lagrar den minsta mängden data som krävs i beställning till tillhandahålla våra tjänster. Medan kunddata lagras av TaxDome, lagras alla kreditkortsuppgifter av våra PCI-kompatibla servicepartners Stripe och CPACarge.

3. PCI DSS Säkerhet

Kreditkortsinformation lagras aldrig av TaxDome. Kreditkorten överförs direkt till våra betalningsleverantörer via SSL-anslutningar och loggas eller lagras inte i TaxDomes system.

All credit payments are processed either by Stripe or CPACharge, PCI-DSS Level 1 compliant service providers.

4. TaxDome Fysisk serversäkerhet

TaxDome produktionssystem körs på Amazon AWS, världens ledande molntjänstplattform. Amazon AWS-säkerhet beskriver den fysiska-, nätverks-, system- och datasäkerheten som erbjuds av Amazon.

5. GLBA Överensstämmelse

TaxDome gör det  möjligt för dig att  vara  kompatibel med Gramm LEach Bliley (GLBA) Act genom att säkerställa säkerheten och sekretessen för  dina klienters data.

10. EIDAS efterlevnad

TaxDome är eIDAS-kompatibelt och uppfyller alla krav för att underteckna dokument online med undertecknare från alla EU:s medlemsstater.

11. Bug Bounty Program

Genom vårt offentliga program för buggstöd granskas våra applikationer ständigt för sårbarheter. Detta skapar en -miljö av kontinuerliga tester av tredje parter.