Calendar view to manage your workload in a handy timeline format. Learn more
Close Video
Close Form

Ange URL till hemsidan

Användarvillkor

TaxDome, LLC tillhandahåller tjänsten till dig i i enlighet med och med förbehåll för följande villkor för tjänst (dessa «villkor»). Dessa villkor är en del av avtalet och anger villkoren under vilka du får använda Tjänsten i i enlighet med avtalet och styr din åtkomst till och användning av all programvara, mobilappar, webbplatser och relaterade tjänster som tillhandahålls till dig av TaxDome (tillsammans de «tjänsterna»).

Läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda tjänsterna. Genom att använder tjänsterna eller registrerar sig för en konto, accepterar du och accepterar att vara bunden av och följa dessa villkor, sekretesspolicyn och andra tillämpliga policyer och villkor i avtalet. Om du inte samtycker till hela avtalet får du inte komma åt eller använda tjänsterna.

1.Definitioner

De medföljande definitionerna gäller för dessa termer:

«Agreement» signifies these Terms, notwithstanding our Privacy Policy, Data Processing Agreement («DPA»), Business Associate Agreement («BAA»), Refund Policy, Spam Policy, Partner Program Terms and Referral Program Terms, and any other electronic or composed agreement essentially between or pertinent to TaxDome and Customer administering the agreement of the Service to you, as corrected every now and then.

«Kontroll» betecknar, för motiven bakom denna definition, omedelbar eller rondelläganderätt eller kontroll av över hälften av röstandelen för den aktuella enheten.

«Kund» betecknar dig eller ditt företag eller arbetsgivare.

«Datakontrollant» betecknar den vanliga eller lagliga individen, offentlig myndighet, kontoret eller annat organ som ensamt eller bestämmer tillsammans med andra skälen och metoden för behandlingen av personuppgifter. Du (eller ditt företag eller arbetsgivare) är data Kontroller; TaxDome är inte’den personuppgiftsansvarige utan databehandlaren med avseende på behandlingen av dina personuppgifter.

«Dataprocessor» betecknar den enhet som behandlar personuppgifter till förmån för den personuppgiftsansvarige, inklusive, där så är relevant, en >«tjänsteleverantör» som den termen är kännetecknas av CCPA. TaxDome innebär databehandlaren som har behållits av den personuppgiftsansvarige (du eller din organisation eller arbetsgivare) till Behandla dina personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige (TaxDome).

«Data Protection Laws» manner any and all legal guidelines and policies, consisting of legal guidelines and policies of the European Union, the European Economic Area and their member states, Switzerland, the UK, and the USA and its states, relevant to the Processing of Personal Data below the Agreement as amended from time to time, consisting of however now no longer constrained to EU Data Protection Laws and Non-EU Data Protection Laws relevant to the Processing of Personal Data below the Agreement.

«Personal Data» means any information relating to (i) an identified or identifiable natural person and, (ii) an identified or identifiable legal entity (where such information is protected similarly as personal data or personally identifiable information under applicable Data Protection Laws).

«Process» och «Bearbetar» betyder en operation eller uppsättning av operationer som är utförs på personuppgifter, oavsett om inte sker på automatiska medel, inklusive insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

«Tjänst» innebär de online-tjänster för skattebyråhantering som tillhandahålls (som kan ändras eller uppdateras från tid till annan av TaxDome) via hemsidan.

«Hemsida» betyder Internetsidan på domänen www.taxdome.com eller någon annan sida som drivs av TaxDome.

«TaxDome» betyder TaxDome, Llc. och alla nuvarande och framtida globala dotterbolag till TaxDome Llc.

«You»,«Your», or «Customer» refers to anyone accessing or subject to the Service.

2.Licens för användning av tjänsten;
Identitetsautentisering

Tjänsten är licensierad för användning endast under dessa villkor. TaxDome förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig, inklusive titel och exklusivt ägande av Tjänsten, all programvara eller uppdateringar av dessa och källkod för tjänsten.

Upon registering for the Service, TaxDome gives you the right to install the Service for use by the total number of Users you identify and authorize. The Service may not be used or accessed by (a) individuals who are not named individuals; or (b) any other software or hardware device that does not require a named individual to use or access it. A named individual means an individual identified by you by name who is authorized to use the Service, regardless of how such access occurs or if such individual uses any hardware or software that reduces the apparent number of Users who are using the Service, such as by using a terminal service. The Service may not be used or accessed by any other software or hardware device that does not require an individual to use or access it. TaxDome reserves the right at any time to require you to provide a list of the named individual(s).

Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, omfördela eller hyra ut tjänsten i andra hand. Dessa villkor kommer att styra alla uppgraderingar som tillhandahålls av TaxDome som ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga tjänsten. Du samtycker till att göra ditt bästa för att skydda tjänsten och uppgraderingar från obehörig användning, reproduktion, distribution, publicering eller ändring.

3.Installation, anpassning och uppdateringar

Installation of the Service and any required modification of the Service to accommodate your computer system must be performed by you. All updates, upgrades, enhancements, and modifications to the Service MUST be performed by TaxDome. Such updates include any changes or improvements to the Service, whether arising out of the Service’s particular configuration for your use or otherwise. At all times while these Terms are in effect, you shall provide TaxDome with access to your computer system so that TaxDome may install all updates. Failure to allow TaxDome to install updates or to compensate TaxDome for the installation of updates automatically terminates all warranties for any purpose related to the Service as well as your license to use the Service.

4.Löptid och avgifter

Provided prior notice of pricing is given to you, TaxDome reserves the right to charge you for use of the Service on a periodic (e.g., weekly or monthly) basis or otherwise. These Terms shall begin upon your registration for the Services and shall continue until your use of the Service is terminated by you or by TaxDome. You are responsible for all fees due to TaxDome and any compensation due prior to the termination date.

5.Övriga villkor

Upon the termination of these Terms, the Service and all updates may cease to properly function, and all warranties, express or implied, regarding the Service shall terminate. Your rights under these terms will automatically terminate without notice from TaxDome if you fail to comply with any provision of these Terms. Further, TaxDome may terminate the Service for any action taken by you that TaxDome believes in its sole discretion is an inappropriate use of the Service even if not specifically detailed by these Terms, including any use of the Service that is prohibited by federal, state, or local law. Any warranty regarding the Service will automatically terminate without notice if you fail to comply with any provision of these Terms. The parties expressly acknowledge and agree that all provisions of these Terms that concern Copyright or other protectable interests of TaxDome shall remain in full force and effect notwithstanding termination of any warranty or use of the Service.

6.Proprietär karaktär av Tjänsten

Tjänsten och plattformen är proprietära till och värdefulla affärshemligheter för TaxDome. Du bekräftar att Tjänsten innehåller proprietärt innehåll, information och material som är skyddat av tillämpliga immateriella rättigheter och andra lagar, inklusive , men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärken och tjänstemärken, och att du endast kommer att använda sådant proprietärt innehåll, information eller material för tillåten användning enligt dessa villkor. Tjänsten är anförtrodd till dig endast för de syften som anges i span> dessa villkor. Du kommer inte att bakåtkonstruera, duplicera, översätta, modifiera, kopiera, skriva ut, demontera, dekompilera eller på annat sätt manipulera tjänsten eller span> all programvara som medföljer. Parterna erkänner att varje överträdelse av denna bestämmelse kommer att orsaka irreparabel skada för TaxDome. Som en konsekvens är parterna överens om att om du misslyckas för att följa dessa villkor kommer TaxDome att ha rätt att specifik prestation, inklusive omedelbart utfärdande av a tillfälligt besöksförbud eller preliminärt föreläggande som verkställer dessa villkor, och till dom för skador orsakade av sådan överträdelse, och till alla andra åtgärder som tillhandahålls enligt lag.

7.Samtycke till användning av data

You agree that TaxDome may collect and use technical data and User information as described in its Sekretesspolitik, and, including, but not limited to, information about you and your device, system and application software, and peripherals, that is gathered periodically to facilitate the provision of customization, updates, and other services to you (if any) related to the Service. TaxDome may use this information, to improve the Service or to provide services or technologies to you. TaxDome treats Personal Data differently from general information. Personal Data can be used to identify, locate or contact you. General information is information that is not Personal Data and is not associated with Personal Data. TaxDome may convert Personal Data into general information by excluding information that is personally identifiable. You acknowledge that general information belongs to TaxDome and that TaxDome has the right to use such general information as it determines at its sole discretion. TaxDome may Process information in the country where it was collected, as well as other countries (including the United States) where laws regarding Processing of Personal Data may be less stringent than the laws in your country. TaxDome uses Personal Data for its own internal purposes, including contacting you via email to inform you about updates to the Service and providing you with information relating to transactions that you conduct on the TaxDome’s website. TaxDome may provide Personal Data to third parties who Process it in accordance with TaxDome’s instructions in order for TaxDome to provide Services to you (including processing payments for use of the Service). TaxDome reserves the right to disclose your information if TaxDome has a good-faith belief that the disclosure is (a) required by law, regulation, or legal process; (b) appropriate to detect, prevent, or remedy violations of these Terms, fraud, security, or technical issues; or © permitted in order to protect TaxDome, other Users, or the public. If TaxDome is involved in a change of control through sale of assets or otherwise, we will give notice before your Personal Data is transferred or becomes subject to a different privacy policy.

8.Innehåll och länkar till andra webbplatser

The Service may enable access to TaxDome. The application may display, include, or make available content, data, information, applications or materials from third parties, including your data, or provide links to additional third-party websites («Data and Materials»). By using the Service, you acknowledge and agree that TaxDome is not responsible for examining or evaluating the content, accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright or trademark compliance, legality, decency, quality or any other aspect of the third-party websites. TaxDome does not warrant or endorse and does not assume and will not have any liability or responsibility to you or any other person for any data and materials on the websites. To the extent you choose to access such websites, you do so at your own initiative and are responsible for compliance with any applicable laws, including, but not limited to, applicable local laws. TaxDome reserves the right to change, suspend, remove, or disable access to the Websites at any time without notice. In no event will TaxDome be liable for the removal of or disabling of access to any such websites. TaxDome may also impose limits on the use of or access to certain websites, in any case and without notice or liability. You agree to use the websites at your sole risk and that TaxDome shall not have any liability to you for content that may be found to be offensive, indecent, or objectionable.

9.Användarinnehåll

You agree that all information, data, text, sound, photographs, graphics, video, software, or other materials submitted, posted or displayed by you on or through the Service («User Content») is your sole responsibility. TaxDome claims no ownership or control over any User Content. By submitting, posting or displaying User Content on or through the Service, you grant TaxDome a worldwide, non-exclusive, royalty-free, transferable license to use, reproduce, and adapt, such User Content to provide the Service to you. By submitting, posting or displaying User Content which is intended to be shared or made available to the general public, you grant TaxDome a worldwide, non-exclusive, royalty-free license to reproduce, adapt, distribute and publish such User Content through the Service and for the purpose of promoting TaxDome and its services.

Eftersom är ett villkor för att använder tjänsten, samtycker du till att inte att använda tjänsten för att göra intrång i s immateriella rättigheter andra i på något sätt. Du intygar att du har rätt att bevilja, eller att innehavaren av alla rättigheter, inklusive moraliska rättigheter i sådant innehåll, har helt och effektivt avstått från alla sådana rättigheter och giltigt och oåterkalleligt beviljat du rätten att bevilja, licensen som anges ovan. Om du lägger upp användarinnehåll i något offentligt område av Tjänsten tillåter du också vilken användare som helst att få tillgång till, visa, visa, lagra och reproducera sådant användarinnehåll för personligt bruk. Med förbehåll för det föregående, ägaren till sådant Användarinnehåll placerat i span> tjänsten behåller alla rättigheter som kan finnas i sådant användarinnehåll.

TaxDome may review and refuse to accept or remove any User Content at its sole discretion. TaxDome reserves the right to expel Users and prevent their further access to the Services for violating these terms or applicable laws, rules, or regulations. TaxDome may take any action with respect to User Content that it deems necessary or appropriate in its sole discretion if it believes that such User Content could create liability for TaxDome, damage TaxDome’s public image or business. It is TaxDome’s policy to terminate the accounts of any Users who are repeat infringers of the copyrights, or other intellectual property rights, of others.

Alla profiler som du skickar in måste beskriva dig korrekt, som en enskild person, eller en byrå eller organisation som du är behörig att span> skapa en profil för. Profiler som härrör från användarinnehåll kan göras tillgängliga via tjänsten. TaxDome gör inga utfästelser om riktigheten eller giltigheten av sådana härledda profiler, som kan skilja sig väsentligt från användarinnehåll.

10.Immateriella rättigheter

Varumärken

Varumärkena, handelsnamnen, klädseln, logotyperna och servicemärkena (tillsammans, «varumärkena») som visas på www.taxdome.com är de registrerade och/eller oregistrerade varumärkena för TaxDome, Llc, eller sådan annan tredje part som kan äga de visade varumärkena. Inget på denna webbplats eller i dessa villkor för tjänstebidrag till dig, genom implikation eller annars, någon licens eller rätt att använda alla varumärken som visas på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från TaxDome, Llc eller sådana annan tredje part som kan äga de visade varumärkena.

Webbplatsens innehåll och upphovsrätt

The text, Trademarks, logos, images, graphics, photos, video files, application functionality, or any other digital media, and their arrangement on this Website («Website Content») are all subject to patent, copyright, trademark, and other intellectual property protection. Website Content may not be copied for commercial use or redistribution, nor may Website Content be modified, processed, or reposted to other websites. Access to and uses of this Website are solely for your purchase of our services or for personal use, information, education, and communication with TaxDome, Llc, or www.taxdome.com. You may download, copy or print the Website Content of this Website for your personal non-commercial use only. No right, title, or interest in any of the Website Content of this Website is transferred to you as a result of any downloading, copying, printing, or use of this Website. All rights not expressly granted to you by these Terms are reserved by TaxDome, Llc.

Identification of agent to receive notification of claimed copyright or trademark infringement

Om Du tror att Ditt upphovsrättsskyddade verk eller varumärke har laddats upp, lagts upp eller kopieras till tjänsten och är tillgänglig i > ett sätt som utgör upphovsrätt eller varumärkesintrång, kontakta TaxDome senast e-post på security@taxdome.com.

11.Friskrivningsklausul från garanti

YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE SERVICE IS AT YOUR SOLE RISK. TAXDOME CANNOT AND DOES NOT WARRANT THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE SERVICE WILL BE CORRECTED. AS SUCH, YOU SHALL NOT RELY EXCLUSIVELY ON THE SERVICE FOR ANY REASON. THE SERVICE AND ANYTHING RELATED THERETO ARE PROVIDED «AS IS» AND «AS AVAILABLE», WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND HUBSTAFF HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE SERVICE AND ANYTHING RELATED THERETO, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY TAXDOME OR ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY.

12.Integritets- och cybersäkerhetsersättning

Du samtycker till att TaxDome-tjänsterna och plattformen används för att behandla information och personuppgifter som du tillhandahåller på en individuell basis eller av sätt en överföring av en företagsenhet under dessa villkor, och för ändamålen med dessa villkor, utses du till personuppgiftsansvarig och TaxDome är betecknad som databehandlaren. Du samtycker vidare till och erkänner dina skyldigheter som personuppgiftsansvarig under TaxDome Databehandlingsavtal.

To the fullest extent permitted by law for all Personal Data that you collect, Process via the Services or maintain on the Platform, you shall indemnify and hold TaxDome, and its respective officers, directors, trustees, shareholders, employees, and agents (each an «Indemnified Party»), harmless from and against any and all damages and liabilities or third party claims against any Indemnified Party, for loss, cost, damage, or expense of every kind and nature (including, without limitation, penalties imposed by law, regulations, rules by any regulatory authority, court costs, expenses, and reasonable attorneys’ fees) to the extent arising out of, relating to privacy and cybersecurity requirements, including without limitation, failure to comply with Articles 5 to 21, and 32 to 37 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council («GDPR»), or resulting from, in whole or in part, the breach or non-compliance with this Agreement or the omission, negligence, gross negligence or willful misconduct by you or any of your representatives.

13.Begränsning av ansvar

TaxDome shall not be responsible for any loss or damage to you or any third parties caused by the service or information contained in the service. You waive any and all claims you may have against TaxDome arising out of the performance or nonperformance of the service. You specifically waive any and all claims you may have against TaxDome as a result of incorrect information content displayed by the service or changes to content made by you. TaxDome shall not be liable for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damage, whether based on contract or tort or any other legal theory, arising out of any use of the service or any performance of these terms, including, without limitation, damages for loss of profits, loss of data, business interruption or any other commercial damages or losses, arising out of or related to your use or inability to use the service, even if TaxDome has been advised of the possibility of such damages. In no event shall TaxDome’s total liability to you for all damages (other than as may be required by applicable law in cases involving personal injury) exceed the amount actually paid by you to TaxDome for the service in the 365 days immediately preceding the date that TaxDome receives notice of a claim in writing from you. The foregoing limitations will apply even if the above-stated remedy fails of its essential purpose.

14.Samtycke till elektronisk kommunikation

By registering to use the Service or Platform, or by sending us or emails, faxes, push notifications, or text or voice messages, you are communicating with us electronically. And in doing so, you expressly consent to receive communications from us electronically via email, fax, push notification, or voice or text message, whether pre-recorded or auto-dialed («Digital Means»). We will communicate with you by the aforementioned Digital Means, or by posting notices on the Services or Platform. You agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement that such communications be in writing. For the Services and Platform that integrate with mobile functionality, your carrier’s normal messaging; data, and other rates and fees will still apply.

15.Internationella användare samtycker till gränsöverskridande överföringar av personuppgifter

For those TaxDome Users located outside the United States, you acknowledge and expressly consent to TaxDome’s use of your Personal Data and further acknowledge that TaxDome’s Processing of Personal Data is required to perform the Services or use the Platform. Further, at times Personal Data will be accessible by individuals who are located worldwide including in countries that the European Commission or other geopolitical authorities have not determined to provide the same level of data protection as in your country, province, territory, or geopolitical region and that such information may be accessed by the courts, law enforcement and national security authorities of such jurisdictions. By providing us with your Personal Data, you are consenting to our use of it in accordance with these Terms, including the transfer of your information across international boundaries to jurisdictions anywhere in the world as permitted by local law.

16.Inga rättigheter beviljade; Icke överlåtbarhet

These Terms do not constitute a grant or an intention or commitment to grant any right, title, or interest in the Service or TaxDome’s trade secrets to you. You may not sell or transfer any portion of the Service to any third party. You shall not identify the Service as coming from any source other than TaxDome. These Terms are exclusive and personal to you. You shall not assign or otherwise transfer any rights or obligations under these Terms.

17.Diverse bestämmelser

  • Val av lag. Oavsett platsen för utförande, leverans, prestanda eller någon annan aspekt av dessa Villkor, dessa Villkor och alla rättigheter för parterna enligt dessa villkor ska styras av, tolkas under och tillämpas i i enlighet med den processuella och materiella lagen i delstaten New York, United Staterna Amerika, till uteslutning av alla konflikter eller val av lagregel eller princip som mi på annat sätt hänvisa konstruktion eller tolkning av till dessa Villkor till materiell lag i annan jurisdiktion.
  • Jurisdiktion. Du samtycker till personlig jurisdiktion i någon av de statliga domstolarna sitter i New York, New York, USA i Amerika, och samtycker till att alla processer som uppstår under dessa villkor exklusivt ska vara påbörjad och underhållen i sådana domstolar.
  • General Indemnity. You agree to indemnify and hold TaxDome and its respective officers, directors, agents, and employees, harmless from and against any and all claims, demands, proceedings, losses, and damages (actual, special, and consequential) of every kind and nature, known and unknown, including reasonable attorney fees, made by any third party due to or arising out of your breach of these Terms or your violation of any law or the rights of any third party.
  • Advokatkostnader och kostnader. I en tvist som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor, ska TaxDome ha rätt att ta ut rimliga advokatarvoden samt kostnader och nödvändiga utgifter från dig.
  • Avskiljbarhet. Om en domstol finner någon bestämmelse i dessa villkor ogiltig eller kan inte verkställas, resten av dessa villkor ska tolkas så som till påverkar bäst avsikten med parterna.
  • Effekten av avstående. Underlåtenhet att utöva någon rättighet enligt dessa villkor ska inte vara span> ett avstående från tidigare eller efterföljande rättigheter.

18.Förslag och feedback

TaxDome welcomes feedback or inquiries about the Service. If you elect to provide any feedback or comments of any nature to TaxDome, all feedback and comments shall be the sole and exclusive property of TaxDome, and TaxDome shall have the right to use such feedback in any manner and for any purpose in its exclusive discretion without remuneration, compensation, or attribution to you. TaxDome is under no obligation, however, to use such feedback.

19.Återbetalningspolicy

Betalningar för TaxDome-prenumerationer och teammedlemslicenser återbetalas inte. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick". Du har en chans att granska produkten och dess funktioner under den kostnadsfria provperioden. Ditt köp av prenumerationen indikerar att du har bekantat dig med produkten och finner den lämplig. Om du har problem med ditt konto eller tror att det har uppstått ett faktureringsfel, kontakta oss för mer hjälp. Mer information finns i vår Återbetalningspolicy.

20.Rättsligt meddelande

TaxDome kan ändra dessa villkor eller eventuella ytterligare villkor, och sådan ändring ska vara effektiv och bindande för du vid meddelande av TaxDome via e-post till e-postkontot som tillhandahålls av dig vid registrering för tjänsten. Om du inte samtycker till någon ändring av dessa villkor bör du avbryta din användning av tjänsten.

Kommunikation som görs via TaxDome’:s webbplats eller valfri e-post eller kontaktlänkar som tillhandahålls där ska på inget sätt anses som utgör juridiskt meddelande till TaxDome eller någon av dess tjänstemän, anställda, agenter eller representanter, t.ex. vid meddelande till TaxDome är krävs enligt kontrakt, eller alla federala, statliga eller lokala lagar, regler eller förordningar.

Du kan meddela TaxDome på victor@taxdome.com

21.Behörighet

För att ska använda tjänsten måste du: (i) vara vid minst arton (18) år gammal och kunna ingå kontrakt; (ii) slutföra kontoregistreringsprocessen; (iii) samtycker till dessa villkor och avtalet; (iv) tillhandahålla sann, fullständig och uppdaterad kontakt- och faktureringsinformation; (v) inte vara baserad i Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller något annat territorium som är föremål för a USA:s regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett «terroriststödjande» land ; och (vi) inte vara listad på någon amerikansk regeringslista på span> förbjudna eller personer med begränsningar. Genom att använder tjänsten intygar och garanterar du att du uppfyller alla krav som anges ovan och att du inte’använder tjänsten på ett sätt som bryter mot lagar eller förordningar . Observera att genom att representerar och garanterar, avger du ett juridiskt verkställbart löfte. TaxDome kan vägra service, stänga konton för vilken kund som helst och ändra behörighetskraven vid när som helst.

22.Efterlevnad av lagar

You represent and warrant that your use of the Service will comply with all applicable laws and regulations, including all Data Protection Laws. You are responsible for determining whether the Service is suitable for you to use in light of your obligations under any laws and regulations, including HIPAA, GLBA, Data Protection Laws, United States export control laws and regulations, and economic sanctions laws and regulations, or other applicable laws. TaxDome is not liable if your use of the Service violates any laws or regulations to which you are subject. You may not use the Service for any unlawful or discriminatory activities, including acts prohibited by the Federal Trade Commission Act, Fair Credit Reporting Act, Equal Credit Opportunity Act, Children’s Online Privacy Protection Act, or any other applicable laws. You represent and warrant that you have obtained valid consent or other valid legal bases for all data, including Personal Data, you upload to, store, or Process with the Service.

You further agree, represent, and warrant to TaxDome that: (i) you will obtain and maintain all necessary permissions and valid consents or other valid legal bases required to lawfully transfer data to TaxDome and to enable such data to be lawfully collected, Processed, and shared by TaxDome for the purposes of providing the Service or as otherwise directed by you; and (ii) to the extent TaxDome processes your data or information protected by Data Protection Laws as a Data Processor on your behalf, you and TaxDome shall be subject to and comply with the TaxDome databehandlingsavtal, which is incorporated into and forms an integral part of these Terms and the Agreement. TaxDome’s DPA sets out your and TaxDome’s respective obligations with respect to data protection and security when Processing your data on your behalf in connection with the Services. You agree to indemnify and hold us harmless from any losses, including all legal fees and expenses that result from your breach of this Section.

TaxDome is a partner member of the Finnish Association of Financial Management