Join live daily webinars to get up to speed on automations, invoicing and team collaboration.
Close Video
Close Form

Skriv inn nettadressen

Vilkår og betingelser for konsulentprogrammet

 • 1. Generelle vilkår og betingelser

  • GLBA-krav

   Godkjenning av avtale. Denne avtalen beskriver vilkårene for registrering og deltakelse i TaxDome-konsulentprogrammet ( «Program»). Den inkluderer ved referanse:

  • Programoversikt, påmelding og sertifisering

   • Oversikt. TaxDome-konsulentprogrammet («Program») er et partnerlojalitetsprogram som er tilgjengelig for kvalifiserte konsulenter sertifisert av TaxDome. For å delta må du bestå en sertifiseringseksamen med en bestått karakter på ved minst 70 %.
   • Påmelding. Programmet er åpent kun for lovlige innbyggere i landet som støtter det aktuelle programmet.

    Din påmelding og deltakelse i programmet betyr at du godtar vilkårene som gitt i avtalen. Som brukt i denne avtalen, «du,» «dine,» og «span> Konsulent» er synonyme og refererer til personen som meldte seg på span> programmet, som reflektert i TaxDome’s poster.

    Ved å få tilgang til, registrere deg, delta i eller på annen måte bruke programmet godtar du at:

    • Du kan inngå en bindende kontrakt med TaxDome;
    • Du er ikke en person som har forbud mot å motta tjenestene i henhold til lovene til USA, Canada, Storbritannia eller enhver annen gjeldende jurisdiksjon;
    • Du er bosatt i landet der du har registrert deg for programmet;
    • Du skal overholde denne avtalen og alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter, inkludert import- og eksportforskrifter.
   • Sertifisering. TaxDome-konsulentsertifisering gir tilgang til opplæring og webinarer for å forbedre TaxDome-ferdighetene. For å få TaxDome-sertifisering må du fullføre den nødvendige TaxDome-utdanningen og -testingen. Hver TaxDome-sertifisering og alle tilhørende fordeler er knyttet til personen som fullførte sertifiseringen og kan ikke overføres til en annen person.
  • Databehandling og personvern

   Du erkjenner at TaxDome vil behandle din personlige informasjon som beskrevet i personvernreglene våre (https://taxdome.com/ retningslinjer/personvern) når du bruker programmet vårt. Som en TaxDome-konsulent godtar du videre å vedlikeholde data personvernstandarder som er på minst like restriktive og beskyttende som vår personvernerklæring. Ethvert brudd på personvernreglene våre eller enhver uautorisert tilgang, misbruk eller innsamling av enhver klient eller kundepersonopplysninger skal være span> betraktet som et vesentlig brudd på denne avtalen.

  • Beskyttelse av interesse

   • Erkjennelse av rettigheter. TaxDome-konsulenten erkjenner TaxDome’s eksklusive rettigheter i alle sine varemerker, handelsnavn, logoer (inkludert, uten begrensning, den sertifiserte logoen). Du skal ikke gjøre noe som kan skade omdømmet eller goodwill til span> TaxDome.
   • Håndhevelse. I tilfelle du blir oppmerksom på uautorisert bruk av TaxDome-merket av en tredjepart, bør du umiddelbart varsle TaxDome skriftlig, og skal samarbeide fullt ut, på TaxDomes regning, i enhver håndhevelse av TaxDomes rettigheter mot en slik tredjepart.
  • Gjennomføring av virksomhet

   Du godtar (a) å drive forretninger og tilby tjenester i a span> måte som gunstig gjenspeiler produktene, tjenestene, goodwill og omdømmet til TaxDome til til enhver tid; (b) å drive forretninger og tilby tjenester i full overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter; © til driver forretninger og yter tjenester i full overholdelse av alle avtaler du måtte ha med TaxDome, inkludert vilkår for tjenester; (d) til eller engasjere seg i ulovlige, villedende, villedende eller span> uetisk praksis; (e) å ikke gi noen erklæringer, representasjoner, garantier eller garantier til kunder som ikke er i samsvar med retningslinjene fastsatt av TaxDome; (f) å gi støtte og tjenester av høyeste kvalitet og integritet; og (g) til bruke din beste innsats for å løse eventuelle klager eller tvister med kundene dine angående tjenestene dine under programmet en rettferdig, etisk og rettidig.

   Konsulenten godtar å ikke bruke eller vise noe materiale eller innhold på nettsiden på en måte som er, som bestemt av TaxDome etter eget skjønn, ærekrenkende, villedende, injurierende, uanstendig eller på annen måte potensielt skadelig for omdømmet til TaxDome. Du godtar videre at du vil bruke programmet og dets fordeler til å hjelpe og gi råd til småbedriftskunder om deres bruk av TaxDome-produkter og ikke til andre formål.

   Hvis TaxDome etter eget skjønn bestemmer at du bruker programmet til uautoriserte formål, for et formål som er i konflikt med programmets mål, eller på annen måte er i strid med programkravene, forbeholder vi oss retten til å avslutte alle eller noen av følgende: ditt medlemskap og tilgang til programmet.

  • Konfidensialitet

   TaxDome kan av og til gi deg konfidensiell informasjon. Du erkjenner at slik konfidensiell informasjon er eiendommen til TaxDome. Du skal ikke avsløre, avsløre eller distribuer slik konfidensiell informasjon i hvilken som helst form til ansatte, unntatt en behov for å vite-basis, eller til enhver tredjepart, unntatt i den grad det er spesifikt autorisert av TaxDome i skriver og skal ta alle rimelige forholdsregler for å forhindre uautorisert avsløring og bruk av slik konfidensiell informasjon.

   Denne taushetsplikten gjelder ikke for informasjon som er (a) rettmessig i det offentlige domene annet enn ved brudd på en plikt overfor TaxDome; (b) rettmessig mottatt fra en tredjepart uten noen forpliktelse til konfidensialitet; © rettmessig kjent for deg uten noen begrensning på bruk eller avsløring før mottak fra TaxDome; (d) uavhengig utviklet av deg; eller (e) generelt gjort tilgjengelig for tredjeparter av TaxDome uten begrensning på offentliggjøring. Du kan ikke demontere, reversere eller dekompilere programvare som er levert til deg av TaxDome.

   Konsulenten godtar å gå tilbake til TaxDome umiddelbart etter TaxDome’s skriftlig forespørsel om all konfidensiell informasjon TaxDome har mottatt i skriftlig eller i annen håndgripelig form. Konsulenten erkjenner at uautorisert avsløring eller bruk av TaxDome konfidensiell informasjon vil forårsake uopprettelig skade på TaxDome, og at Konsulenten følgelig godtar at TaxDome vil ha rett til å søke og få rettsmidler i tillegg til alle andre rettigheter og rettsmidler TaxDome måtte ha i henhold til lov eller i egenkapital.

  • Innlevering av ideer

   Ved å sende inn ideer, forslag, foreslåtte forretningsplaner eller annet materiale til TaxDome, erkjenner og godtar konsulenten at TaxDome vil behandle slike innsendinger som ikke-konfidensielle; TaxDome kan bruke informasjonen uten kompensasjon til konsulenten eller til noen annen person eller enhet; og TaxDome kan allerede ha utviklet, og er ikke begrenset til å utvikle, produkter, tjenester eller planer som ligner på eller konkurrerer med noe som er beskrevet i slike innleveringer fra konsulenten.

  • Rett til å inspisere

   TaxDome forbeholder seg retten til å inspisere din levering av støtte og tjenester i henhold til denne avtalen, dine forretningslokaler og all skilting, annonser, reklamemateriell og dokumentasjon for å sikre at du overholder vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Du skal samarbeide fullt ut og umiddelbart gi TaxDome tilgang til alt rimelig etterspurt materiale og til slike deler av forretningslokalene dine som rimeligvis er nødvendige for å tillate TaxDome å utøve sin rett til å inspisere.

  • Tredjepartstjenester

   Enkelte tjenester og produkter levert av tredjeparter og ikke av TaxDome er gjort tilgjengelig i forbindelse med markedsføring og distribusjon av TaxDome i programmet («Tredjepartstjenester»). Du er ansvarlig for å gjennomgå, forstå og overholde vilkårene og betingelsene for tredjepartstjenester og din bruk av eventuelle tredjepartstjenester indikerer at du godtar slike vilkår og betingelser. Du godtar at TaxDome er ikke ansvarlig for ytelsen til tredjeparter i forbindelse med tredjepartstjenestene, og for å holde TaxDome skadesløs for tredjepartskrav knyttet til din bruk av disse.

  • Begrensning av erstatningsansvar & 

   Du godtar å holde TaxDome skadesløs fra alle krav, ansvar og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer og kostnader, som oppstår av: (i) din bruk av tjenestene i strid med lover eller forskrifter; (ii) ditt brudd på seksjonen TaxDome Consultant Ytterligere vilkår og betingelser; (iii) ethvert brudd fra deg på tredjeparts rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter); (iv) ditt forsettlige brudd på denne avtalen; eller (v) ethvert annet brudd på denne avtalen (samlet referert til som «krav»). Videre godtar du å holde TaxDome skadesløs som følge av søksmål eller rettssaker basert på et krav som oppstår på grunn av din ytelse eller manglende ytelse i henhold til denne avtalen. TaxDome forbeholder seg retten til, etter eget skjønn og for egen regning, å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen over eventuelle krav. Du samtykker i å med rimelighet samarbeide som forespurt av TaxDome i forsvaret av eventuelle krav.

   Du samtykker i å refundere TaxDome på forespørsel for alle utgifter som med rimelighet er pådratt av TaxDome i forsvare slike krav, inkludert, uten begrensning, advokat’s honorarer og kostnader, samt som enhver dom eller oppgjør av kravet eller fortsetter. I no arrangement kan du inngå tredjepartsavtaler som ville i på noen måte påvirker rettighetene til eller binder TaxDome i på noen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra TaxDome.

  • Ansvarsfraskrivelse for garantier

   PROGRAMMET (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SERTIFISERINGSPLANEN OG ALLE PROGRAMRELATERTE TJENESTER) LEVERES «SOM DET ER» UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, OG I DEN MAKSISTE OMRÅDET SOM TILLATES AV GJELDENDE HELT. ANGÅENDE PROGRAMMET, EVENTUELLE TJENESTER SOM LEVERES AV TAXDOME, ENHVER TRENINGSVEILEDNING OG/ELLER ANDRE RELATERTE MATERIALER, INKLUDERT DERES EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, DERES SALGBARHET ELLER DERES IKKE-KRENKELSE. KONSULENTEN ERKENDER OG SAMTYKKER AT NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DE OVENFOR UNDERVISNINGER GJELDER KANSKE IKKE FOR VISSE KONSULENTER. I DETTE HENDELSEN ER EVENTUELLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER BEGRENSET I VARIGHET TIL SEKSTI (60) DAGER FRA IKRAFTTRÅDDATOEN.

   MEN NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, SÅ OVENFOR VARIGHETSBEGRENSNINGER GJELDER MULIGVIS IKKE FOR VISSE KONSULENTER.

  • Begrep

   Programmet skal starte på ikrafttredelsesdatoen og vil fortsette, til og med mindre det avsluttes, som angitt i denne avtalen («Term»).

  • Standard og oppsigelse

   TaxDome eller Konsulenten kan avslutte Konsulentens påmelding til Programmet når som helst, med eller uten grunn, ved skriftlig varsel til den andre ikke mindre enn TREDTI (30) DAGER før ikrafttredelsesdatoen for et slikt oppsigelsesvarsel. TaxDome kan si opp konsulentens påmelding til programmet av årsak med virkning umiddelbart og uten varsel i tilfelle: (i) TaxDome bestemmer etter eget skjønn at konsulenten har opptrådt uprofesjonelt eller på annen måte uakseptabelt overfor TaxDome-salg, kundeservice eller teknisk støtte agenter; (ii) TaxDome har mottatt negativ tilbakemelding ved mer enn én anledning om en konsulent; (iii) Konsulenten har unnlatt å utføre noen av Konsulentens forpliktelser i henhold til denne Avtalen eller er på annen måte i mislighold i henhold til denne, og slik feil eller mislighold forblir uopprettet i FEMTEN (15) DAGER etter skriftlig varsel om dette; (iv) TaxDome, etter eget skjønn, fastslår at konsulenten ikke oppfyller kriteriene for påmelding til programmet, eller andre programkrav, som bestemt av TaxDome fra tid til annen; (v) konsulenten begår en forbrytelse eller engasjerer seg i en ulovlig forretningspraksis; eller (vi) enhver oppførsel eller foreslått oppførsel fra konsulenten utsetter eller truer med å utsette TaxDome for ethvert ansvar eller forpliktelse, inkludert enhver forpliktelse i henhold til føderal, statlig eller lokal lov.

  • Effekt av oppsigelse

   Ved utløp eller avslutning av påmeldingen, uavhengig av årsaken til dette: (a) vil alle privilegier og fordeler ved Programmet umiddelbart bli tilbakekalt; (b) Konsulenten skal umiddelbart slutte å bruke navnet «TaxDome Certified» og annen tillatt bruk av varemerker, navn eller vilkår, og konsulenten skal også slutte å representere i alle tilfeller og steder (f.eks. på materialer, nettsider osv.) at konsulenten er registrert i programmet; © Konsulenten skal umiddelbart returnere all TaxDome konfidensiell informasjon til TaxDome eller bekrefte skriftlig at den har ødelagt slik informasjon; (d) alle rettigheter og lisenser gitt under denne avtalen (inkludert uten begrensning lisensen til å bruke den sertifiserte logoen) vil umiddelbart og automatisk avsluttes; og (e) den sertifiserte konsulenten skal umiddelbart slutte å bruke den sertifiserte logoen og skal slutte å representere at den sertifiserte konsulenten er TaxDome-sertifisert eller avgi andre uautoriserte uttalelser angående slik status.

  • Gjeldende lov og jurisdiksjon

   Loven i delstaten New York styrer denne avtalen uten hensyn til dens konflikt mellom lovbestemmelser.

  • Generelle bestemmelser

   • Ikke-fraskrivelse. Ingen fraskrivelse av noen rettigheter eller rettsmiddel på én gang av vil begge parter være anses som en fraskrivelse av slik rett eller span> rettsmiddel enhver annen anledning.
   • Oppgave. Rettighetene som er gitt deg i henhold til dette er personlige, og du kan ikke overdra denne avtalen eller noen rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne, enten det er i forbindelse med endring i ansettelse, frivillig overføring, overføring pr. lov, eller på annen måte, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Intuit, som Intuit kan gi eller holde tilbake etter eget skjønn. Enhver slik påstått overdragelse eller overføring skal anses som et vesentlig brudd på denne avtalen og skal være ugyldig. Denne avtalen kan fritt overdras av TaxDome og vil være til fordel for TaxDomes etterfølgere og rettighetshavere.
   • Forholdet mellom parter. Du og TaxDome er uavhengige kontraktører og du godtar at du ikke vil representere deg selv som agent eller representant for TaxDome. Ingen av partene har noen uttrykt eller underforstått rett eller myndighet til å påta seg eller opprette noen forpliktelser på vegne av den andre eller å binde den andre til noen kontrakt, avtale eller forpliktelse med en tredjepart. Ingenting i denne avtalen skal tolkes som å skape et partnerskap, joint venture, franchise, ansettelse eller et byråforhold mellom deg og TaxDome.
   • Adskillelse. Feilen ved TaxDome til trening eller håndheve enhver rett(er) eller bestemmelse(r) i avtalen skal utgjør ikke en fraskrivelse av slike rett(er) eller bestemmelse(r).

    Hvis noen bestemmelse i er denne avtalen bestemt av en domstol i kompetent jurisdiksjon til være ugyldig, ulovlig eller uhåndhevbar, skal en slik avgjørelse ikke påvirke gyldigheten til de gjenværende bestemmelsene med mindre TaxDome bestemmer etter sitt skjønn at retten’s besluttsomhet fører til at denne avtalen mislykkes i noen av dens vesentlige formål.

   • Hele avtalen. Denne avtalen, inkludert alle utstillinger, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom partene med hensyn til programmet og erstatter alle tidligere programavtaler, som samt alle tidligere og samtidige forhandlinger, diskusjoner og forståelser av partene, enten det er skriftlig eller muntlig, angående programmet. Ingen fraskrivelse av noen av bestemmelsene i denne avtalen skal være gyldig med mindre er skriftlig og signert av TaxDome.
   • Endring av denne avtalen eller av programmet. Vi forbeholder oss retten til å endre disse programvilkårene fra tid til annen til gang. Vi vil varsle deg om endringer i programvilkårene innen legger dem ut på https://taxdome.com/ retningslinjer og kan også varsle deg med e-post til adressen for øyeblikket knyttet til kontoen din. De oppdaterte programvilkårene trer i kraft fra og med av tiden av innlegg, på en slik senere dato, eller av slik annen metode som spesifisert av TaxDome. De oppdaterte programvilkårene vil gjelde for din deltakelse i programmet fra og med av deres ikrafttredelsesdato. VI FORBEHOLDER RETTEN TIL Å AVSLUTE PROGRAMMET FULLSTENDIG INNEN LEVERE DU MED TREDTI (30) DAGER SKRIFTLIG MELDING AV DEN FORETTENDE OPPSIGELSE TIL E-POSTEN ADRESSE KNYTTET TIL KONTOEN DIN.
   • Ingen godkjenning. Du erkjenner at TaxDome ikke fremsetter noen krav på vegne av deg eller din bedrift med hensyn til kvaliteten på produktene eller tjenestene du tilbyr.
   • Løpende forpliktelser. Partenes forpliktelser i henhold til bestemmelsene i seksjonene 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 og 20 skal overleve enhver oppsigelse og forbli i kraft etter oppsigelsen av denne avtalen.
   • Språk. Det er det uttrykkelige ønske fra partene at denne avtalen og alle relaterte dokumenter er utarbeidet i engelsk.
  • Ytterligere elementer du godtar til

   • TaxDome-tjenester. Vi kan fortelle deg om andre TaxDome-tjenester. Du kan bli tilbudt andre tjenester, funksjoner, produkter, applikasjoner, nettsamfunn eller kampanjer levert av TaxDome («TaxDome Tjenester»). Hvis du bestemmer deg for å bruke noen av disse TaxDome-tjenestene, kan ytterligere vilkår og betingelser og separate avgifter gjelde. Du erkjenner at du, når du får tilgang til noen TaxDome-tjenester, kan laste opp eller legge inn data fra dine kontoer som navn, adresser og telefonnumre, kjøp og salg blant annet til Internett. Du gir TaxDome tillatelse til å bruke informasjon om din virksomhet og erfaring for å hjelpe oss med å tilby TaxDome-tjenestene til deg, inkludert oppdatering og vedlikehold av dataene dine, adressering av feil eller tjenesteavbrudd, og forbedring av typene data og tjenester TaxDome kan tilby deg i framtid. Du gir TaxDome tillatelse til å kombinere dine forretningsdata, hvis noen, med andres på en måte som ikke identifiserer deg eller noen person personlig. Vi kan bruke disse dataene til å forbedre tjenester og sammenligne forretningspraksis med andre bedriftsstandarder. Vi kan bruke dataene dine til å lage, markedsføre eller markedsføre nye TaxDome-tilbud til deg og andre. Du gir også TaxDome tillatelse til å dele eller publisere sammendragsresultater knyttet til forskningsdata og til å distribuere eller lisensiere slike data til tredjeparter.
   • Tredjepartstjenester. Vi kan fortelle deg om tredjepartsprodukter eller tjenester . Du kan bli tilbudt produkter eller tjenester av tredjeparter som er ikke tilknyttet TaxDome («Tredjepartsprodukter») eller tjenestene kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder («tredjepartsnettsteder»). Hvis bestemmer deg for å bruke tredjepartsprodukter eller tilgang eventuelle tredjepartssider, er du ansvarlig for å gjennomgå tredjepartens’s separate produktvilkår, nettstedsvilkår og personvernregler. Du godtar at Intuit kan bruke kontaktinformasjonen din, inkludert navn og adresse, med det formål å tilby disse produktene til deg . Du godtar at tredjepartene, og ikke TaxDome, er ansvarlige for ytelsen til produktet’og innholdet på nettstedene deres . TaxDome er ikke tilknyttet disse tredjepartsproduktene eller tredjepartsnettsteder og har ingen ansvar for dem.
  • Programfordeler og belønninger

   Programfordeler og -belønninger er tilgjengelige for de konsulentene som har bestått sertifiseringseksamenen og overholder programvilkårene.

   I for å få tilgang til visse fordeler og belønninger knyttet til programmet, forstår og godtar konsulenter at de kan være bedt om å oppgi personlig informasjon, for eksempel e-postadresse eller postadresse, og at informasjonen som oppgis vil bli gitt til selgere og andre tredjeparter som er nødvendige for å fullføre transaksjonen. TaxDome og dets uavhengige kontraktører har ingen kontroll over, og ingen ansvar eller ansvar for bruk av selgere eller andre tredjeparter av personlig informasjon eller annen informasjon som slike parter uavhengig erverver fra konsulenter, eller som er gitt til slike parter for å behandle programtransaksjoner eller oppfyller Programfordeler. Du kan være underlagt vilkår gitt av tredjeparter for deres respektive fordeler.

  • Tap av fordeler/belønninger; Oppsigelse av ditt TaxDome-konsulentmedlemskap

   I tillegg til oppsigelse av programmet som beskrevet andre steder i disse programvilkårene, kan TaxDome også tilbakekalle din mulighet til å delta i programmet for: (i) ditt misbruk av programmet, inkludert, uten begrensning, din bruk av en «bot,» makro, eller andre automatiserte måter å delta i programmet på; (ii) din unnlatelse av å følge disse programvilkårene og eventuelle andre vilkår og betingelser som gjelder for programmet; (iii) enhver feilaktig fremstilling fra deg; (iv) suspensjon eller oppsigelse av TaxDome-kontoen din; eller (v) enhver annen oppførsel som av TaxDome, etter eget skjønn, anses for å være misbruk av programmet, å være skadelig for interessene til TaxDome eller dets kunder, eller å være på annen måte upassende. Hvis din mulighet til å delta i programmet blir tilbakekalt, vil eventuelle ubrukte fordeler/belønninger automatisk utløpe og din fremtidige deltakelse i programmet kan bli forbudt. I tillegg vil TaxDome ha rett til å ta passende administrative eller rettslige skritt, inkludert straffeforfølgelse, etter eget skjønn.

   Du godtar å følge de endelige og bindende avgjørelsene fra TaxDome angående programmet og din deltakelse i det. TaxDome er den eneste dommeren for alle spørsmål knyttet til programmet, inkludert en beslutning om å fjerne fordeler/rewaTaxDome er ikke ansvarlig for fordeler/belønninger som utløper, går tapt eller løses inn på grunn av uredelig aktivitet. Mistenkt ulovlig, uredelig eller annen uautorisert bruk eller misbruk av belønninger eller annen aktivitet som er i strid med disse programvilkårene vil resultere i oppsigelse av din deltakelse i programmet, noe som kan resultere i tap av alle akkumulerte fordeler/belønninger utstedt, men ikke ennå redeemed.rds, nekte fordeler/belønninger, eller avslutte konsulenten fra programmet. Alle TaxDomes avgjørelser knyttet til programmet er endelige.

   Du godtar å følge de endelige og bindende avgjørelsene til TaxDome angående programmet og din deltakelse i det. TaxDome er den eneste dommeren for alle spørsmål knyttet til Program, inkludert en beslutning om å fjerne fordeler/belønninger, nekte fordeler/belønninger eller avslutte konsulenten fra programmet. Alle TaxDome’s avgjørelser knyttet til programmet er endelige .

 • 2. TaxDome-sertifisering Ytterligere vilkår og betingelser

  • Formålet med TaxDome-sertifisering («-sertifisering»)

   TaxDome er forpliktet til å gi sine TaxDome-kunder produkter og tjenester av overlegen kvalitet («Tjenester»). For å kunne tilby passende service og støtte til kunder som bruker TaxDome, har TaxDome laget TaxDome-sertifisering. Under sertifisering kan enkeltpersoner som har demonstrert sin ferdighet i å støtte TaxDome ved å fullføre utdannings- og testkravene til sertifisering, få lisens til å bruke TaxDome-merket (logoen) som angitt i denne avtalen. Sertifisering sikrer imidlertid ikke at en sertifisert konsulent vil kvalifisere for en bestemt ansettelse. Sertifiserte konsulenter er og kan ikke opptre som agenter eller representanter for TaxDome på noen måte. TaxDome støtter eller garanterer ikke kvaliteten på Certified Consultants støtte eller andre tjenester til kunder.

  • Ytterligere definisjoner

   «Sertifisering» betyr TaxDome-sertifiseringen som tilbys av TaxDome for TaxDome-kunder som viser teknisk kompetanse knyttet til bruken av TaxDome-produkter, gjennom å bestå sertifiseringseksamenen.

   «Sertifiseringsstatus» betyr statusen knyttet til vellykket bestått av sertifiseringseksamenen.

   «Sertifisert konsulent» betyr en konsulent i god anseelse som har bestått sertifiseringseksamenen.

  • Sertifisering og kvalitetskontroll

   • Får sertifisering. For å få sertifisering må du fullføre den påkrevde testen innen tidsperioden angitt i denne delen, oppfyller alle krav til ID-verifisering, og overholder alle andre krav i denne avtalen eller som ellers kommunisert av TaxDome. TaxDome forbeholder seg retten til å si opp sertifiseringsstatus og programmedlemskap der en konsulent har bestått sertifiseringseksamenen på uautoriserte eller uetiske måter .
   • Innhenting og vedlikehold av sertifisert TaxDome-konsulentstatus. For å kvalifisere som en sertifisert TaxDome-konsulent og få konsulentmerket, en kandidat er nødvendig:

    • For å fullføre alle TaxDome Academy-kursene; etter bestått kurs, vil tilsvarende merker bli lagt til konsulentprofilen på TaxDome-konsulentkatalogen;
    • For å bestå TaxDome Academy-quizen (40 spørsmål) til bekrefte ekspertisen på TaxDome-plattformen;
    • For å fullføre TaxDome Consultant Academy-kurset og bestå den respektive quizen til bekrefte kunnskapen om TaxDome-tjenester, verdier, retningslinjer, retningslinjer for konsulenter og salgsanbefalinger.

    TaxDome Education Team legger regelmessig til nye kurs om TaxDome-funksjonalitet til TaxDome Academy-nettstedet. Når et nytt TaxDome Academy-kurs er lansert, må en sertifisert TaxDome-konsulent fullføre og bestå kurset innen én måned etter lanseringen.

   • Sertifiseringsregistrering. Du bekrefter at informasjonen som er oppgitt til deltar i sertifisering er sant og riktig. Denne informasjonen er for eksplisitt bruk av TaxDome og bare påmelding i Sertifisering utgjør ikke sertifisering eller påtegning av TaxDome på span> konsulenten. Du forstår at TaxDome forbeholder seg retten til å avbryte sertifiseringen av enhver konsulent eller Sertifisert konsulent som ikke oppfyller kriteriene for deltakelse i sertifisering og at slike kriterier skal være fastsatt fra tid til tid kl. TaxDome’etter eget skjønn.
   • Ingen Overføring av sertifisering. Din sertifiseringsstatus og eventuell lisens til å bruke den sertifiserte logoen er personlig for du og kan være verken overført eller tilordnet noen annen person eller enhet. Du beholder sertifiseringsstatusen din og lisensen din til å bruke den sertifiserte logoen hvis du forlater din nåværende jobb og/eller begynner å jobbe med en annen bedriftsorganisasjon, så lenge som programmet ditt Medlemskap og sertifisering har god status.
   • Forretningsoppførsel. Du godtar (1) å ikke gi en feilaktig fremstilling av sertifiseringsstatusen din eller ditt ferdighets- og kunnskapsnivå relatert til dette; (2) å tilby støtte og tjenester i samsvar med vilkårene og betingelsene for konsulentprogrammet; og (3) å gjøre sitt beste for å løse eventuelle klager eller tvister med kundene dine angående tjenestene dine som TaxDome-sertifisert på en rettferdig og rettferdig måte.
   • UANSET NOE I AVTALEN OM DET MOTTE, HAR TAXDOME RETT TIL Å TREKKE, IKKE TILLETE ELLER IKKE FORNYE DIN SERTIFISERINGSSTATUS OG/ELLER DIN LISENS TIL Å BRUKE DEN SERTIFISEREDE LOGOEN HVIS TAXDOME AVGJØR DIN ENESTE BESLUTNING. AV DEN SERTIFISERT LOGOEN KAN PÅ ENHVER MÅTE PÅVIRKE TAXDOME.
   • Den sertifiserte logoen kan ikke brukes til andre formål eller i span> på annen måte enn beskrevet i programvilkårene. I tillegg til , hvis kl. når som helst TaxDome ber om at du slutte å bruke den sertifiserte logoen og/eller erstatte ny eller annen(e) sertifisert logo(er), vil du umiddelbart slutte å bruke de utgåtte sertifiserte logoene og samarbeider fullt ut med TaxDome for å sikre at alle juridiske forpliktelser er oppfylt med hensyn til slutte å bruke den(e) sertifiserte logoen(e).
  • Sertifiseringsperiode og oppsigelse

   • Sertifiseringsperiode. sertifisert konsulent’s rettigheter og plikter skal begynne på datoen du fullfører sertifiseringsplanen og vil avsluttes når den sertifiserte konsulenten’taper eller annen oppsigelse av sertifiseringsstatus, eller ved oppsigelse av programmedlemskapet.
   • Oppsigelse av sertifisering av TaxDome. Uten at det berører eventuelle rettigheter den kan ha i henhold til denne avtalen eller i lov, egenkapital eller ellers kan TaxDome si opp en sertifisert konsulent’s sertifisering i henhold til denne avtalen (inkludert, uten begrensning, sertifiseringsstatus og bruk av den sertifiserte logoen) umiddelbart etter forekomsten av en eller flere av følgende hendelser:

    • Du unnlater å utføre noen av dine forpliktelser i henhold til denne avtalen, inkludert, uten begrensning, vilkårene knyttet til bruken av den sertifiserte logoen.
    • Du slutter å tilby tjenestene og støtten for TaxDome-produkter til som sertifiseringen din er relatert til ;
    • En myndighet, statlig lisensieringsinstans eller domstol finner at tjenester levert av du ikke overholder gjeldende lover eller forskrifter, eller er defekte eller upassende på på noen måte, eller form;
    • Hvis faktisk eller potensiell uønsket publisitet eller annen informasjon som kommer fra en tredjepart eller part, om deg, tjenestene du leverer, eller bruken av den sertifiserte logoen av du forårsaker TaxDome, i sin eneste dømmekraft, å tro at TaxDome eller dets rykte kan være negativt påvirket; eller
    • Du videreselger og/eller distribuerer programvaren levert til deg av TaxDome i strid med vilkårene og betingelsene i programvarens sluttbrukerlisensavtale eller denne avtalen.
    • Offentlig diskusjon av spørsmål og svar på TaxDome-sertifiseringseksamen er grunn for umiddelbar oppsigelse av sertifiseringen din.
    • Oppdagelse av informasjon som ville ha utelukket deg fra å oppnå sertifisering, inkludert, men ikke begrenset til, innsending av falsk ID-legitimasjon eller uærlighet under sertifiseringstestingen.
  • Innhold

   • Du er ansvarlig for innholdet ditt. Du er juridisk ansvarlig for all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, videoer, meldinger eller annet materiale («Innhold») som lastes opp, lagt ut eller lagret gjennom din bruk av tjenestene. Du gir TaxDome en verdensomspennende, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til å være vert for og bruke innholdet for å gi deg tjenestene. Du samtykker i å ikke bruke tjenestene til ulovlige formål eller i strid med gjeldende lokal, statlig, føderal eller internasjonal lov. Du oppfordres til å arkivere innholdet ditt regelmessig og ofte. Du er ansvarlig for alt innhold som kan gå tapt eller ikke kan gjenopprettes gjennom din bruk av tjenestene. Du må gi alle nødvendige og passende advarsler, informasjon og avsløring. Du godtar at du ikke vil bruke tjenestene til å dele, lagre eller på noen måte distribuere økonomiske data som ikke er i samsvar med loven. Alle brukere som mistenkes for å ha informasjon som involverer svindel, underslag, hvitvasking av penger, innsidehandel, støtte til terrorisme eller annen aktivitet som er forbudt ved lov, kan få sine kontoer avsluttet umiddelbart, deres økonomiske data slettet, og kan også rapporteres til politimyndigheter. i de aktuelle jurisdiksjonene. TaxDome er ikke ansvarlig for innholdet eller dataene du sender inn på nettstedet. Du samtykker i å ikke bruke tjenestene til å laste opp, legge ut, distribuere, lenke til, publisere, reprodusere, delta i eller overføre noe av følgende, inkludert men ikke begrenset til:

    Ulovlig, uredelig, injurierende, ærekrenkende, obskøn, pornografisk, profan, truende, fornærmende, hatefull, trakasserende, støtende, upassende eller støtende informasjon eller kommunikasjon av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, oppførsel som vil oppmuntre til eller utgjøre et angrep eller «brenne opp» for andre, eller strafferettslig eller sivilt ansvar i henhold til lokal, statlig, føderal eller utenlandsk lov;

    Innhold eller data som kan utgi seg for å være noen andre eller som falskt representerer identiteten din eller kvalifikasjoner, eller som utgjør et brudd på ethvert individs personvern for’, inkludert å legge ut bilder om barn eller tredjeparter uten deres samtykke (eller en forelder’s samtykke i span> tilfellet a mindreårig);

    Med unntak av ellers tillatt av TaxDome i skrift, annonser, oppfordringer, investeringsmuligheter, kjedebrev, pyramidespill, annen uønsket kommersiell kommunikasjon eller delta i spamming eller flom;

    Virus, trojansk hest, orm eller annen forstyrrende eller skadelig programvare eller data; og

    All informasjon, programvare eller innhold som er ikke juridisk ditt og kan være beskyttet av opphavsrett

    eller annen eiendomsrett, eller avledede verk, uten tillatelse fra opphavsrettseieren eller eier av immaterielle rettigheter.

   • Fellesskapsfora. Tjenestene kan inkludere et fellesskapsforum for å utveksle informasjon med andre brukere av tjenestene og offentligheten. Vennligst bruk respekt når du samhandler med andre brukere. TaxDome støtter ikke og er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til andres innhold i disse fellesskapsforaene. Ikke avslør informasjon i fellesskapsforumet som du ikke ønsker å offentliggjøre. Brukere kan legge ut hypertekstlenker til innhold som vert og vedlikeholdes av tredjeparter som Intuit ikke er ansvarlig for.
   • TaxDome kan overvåke innholdet ditt fra tid til gang. Intuit kan, men har ingen forpliktelse til å overvåke innhold på tjenestene. Vi kan avsløre all nødvendig informasjon eller passende for å tilfredsstille våre juridiske forpliktelser, beskytte TaxDome eller sine kunder, eller betjene tjenestene på riktig måte. TaxDome kan etter etter eget skjønn nekte å legge ut, fjerne eller nekte å fjerne noe innhold, i helt eller i del, angivelig å være uakseptabelt, uønsket, upassende eller i brudd på denne avtalen.
 • 3. Bruksbegrensninger for varemerker

  • No Use of Logo Forms or Box Designs and Brand Name

   When referencing the TaxDome brand name or promoting TaxDome Consultant services, the use of product logos, box designs and the brand name in the Consultant’s website URL is prohibited. TaxDome trademarks must be displayed only in plain text and only for approved purposes. Such plain text usage must retain the distinctive capitalization and/or spacing of the mark.

   If you are a member of the TaxDome Partner Program, you are allowed, per that program’s terms and conditions, to display certain approved Partner Program ad banners (provided by TaxDome) on your website(s), some of which include the TaxDome product logos. See the TaxDome Partner terms and conditions for further information.

  • Markedsfør TaxDome-sertifiseringen din på riktig måte

   Upon your enrollment into the TaxDome Certification Program, TaxDome encourages you to inform your current and prospective clients/customers of your membership in the Program, in accordance with all of the Trademark Restrictions listed herein. You can convey this information in your advertising, but you should only do this in a way that does not lead clients to believe that you are an employee or representative of TaxDome.

  • Ingen Bruk i direkte bedriftskildeidentifikatorer

   TaxDome kan ikke brukes i ditt firmanavn, produkt-/tjenestenavn eller i dine direkte bedriftskildeidentifikatorer som skrivesaker, visittkort, firmaskilt, domenenavn eller titler på firmanettsteder. Disse identifikatorene indikerer navnet på virksomheten din og dermed kilden til produktene deres eller tjenester. I for å unngå enhver mulig forvirring med hensyn til kilde til TaxDome’sine produkter/tjenester, kontra dine eller en annen parts’sine produkter/tjenester, bruk av TaxDome’s varemerker i disse kildeidentifikatorene er forbudt. TaxDome protesterer imidlertid ikke mot at medlemserklæringene brukes i passende sammenhenger som tydeliggjør den sanne naturen til forholdet ditt til TaxDome.

   I tillegg, ved å delta i programmet, godtar du at det godkjente materialet ikke vil inneholde noe innhold som kan være anses av TaxDome, etter sin eneste vurdering, til være uanstendig, voldelig eller ellers i dårlig smak eller ulovlig, eller med det formål å oppmuntre til ulovlige aktiviteter, eller på annen måte misbruke eller bringe inn i tvist eller misrykte TaxDome-varemerket, andre TaxDome-eide merker eller logoer, eller TaxDome’s produkter eller tjenester. TaxDome forbeholder seg retten til å motsette seg urettferdig bruk eller misbruk av sine varemerker/logoer og å holde deg i brudd av avtalen for slik urettferdig bruk eller misbruk ved TaxDome’etter eget skjønn.

  • FOR SERTIFISERT TAXDOME-KONSULENTER: Sertifiserte logorestriksjoner

   All godkjent bruk av den sertifiserte logoen må være i samsvar med følgende restriksjoner for logobruk («Sertifisert logorestriksjoner»):

   • Godkjent formål

    Sertifiserte konsulenter gis en begrenset lisens til å bruke den sertifiserte logoen og kan bruke den sertifiserte logoen utelukkende med det formål å varsle kunder eller potensielle kunder om den sertifiserte konsulentens gjeldende, gyldige sertifisering i programmet og om den sertifiserte konsulentens vellykkede beståelse av Sertifiseringseksamen i henhold til denne avtalen («Godkjent formål»). Ingen annen bruk av den sertifiserte logoen er tillatt.

   • Godkjente materialer og bruk

    • Sertifiserte konsulenter i god anseelse kan bruke den sertifiserte logoen til det godkjente formålet i hele følgende tilfeller (samlet «Godkjente materialer»):
     • Visse papir- og elektronisk markedsføringsmateriell for sertifiserte konsulenter’ -tjenester relatert utelukkende til TaxDome-programvare;
     • Visse annonsering for sertifiserte medlemmer’ tjenester relatert utelukkende til TaxDome-programvare,
     • På sertifiserte konsulenter’ brevpapir og visittkort.
    • Alt slikt godkjent materiale må også separat inneholde den sertifiserte konsulenten’sitt eget navn, firmanavn, tjenestenavn og/eller handelsnavn i en størrelse som må være ved minst som store som sertifisert logo.
    • Sertifiserte medlemmer kan IKKE bruke den sertifiserte logoen i eller på fysisk firmaskilt eller i firmalogoer; sertifiserte konsulenter kan imidlertid vise den sertifiserte logoen i offentlig visning separat og bortsett fra firmaskilt, medlemsnavn, firmanavn, tjeneste eller handelsnavn vises.
    • Til tross for det ovennevnte, kan sertifisert konsulent bruke følgende identifikasjonslinje i ren tekst (ikke logo/grafisk form) når han skriver ut en sertifisert konsulents navn på visittkort, skrivesaker, brosjyrer, klær og nettside KUN: «Jane Smith, Certified TaxDome Konsulent». En slik identifikasjonslinje KAN imidlertid IKKE brukes på eller i forbindelse med firmaskilting, eller firmanavn eller logodesign (inkludert der slike logodesign vises på andre materialer), eller innlemmes i skilting eller firmanavn/logoer på noen måte.
    • Sertifiserte konsulenter kan ikke under noen omstendigheter bruke den sertifiserte logoen eller noen del av den i navnet til det godkjente materialet selv, eller i navnet til sertifisert konsulents egne produkter, tjenester eller virksomhet, eller bruke de sertifiserte logoene i andre ikke- godkjent måte, inkludert for salgsfremmende arrangementer, varer eller skilting, eller for å uttrykke eller antyde støtte eller tilknytning til TaxDome utover fullføringen av den sertifiserte påkrevde testen.

     Videre samtykker sertifiserte konsulenter i at det godkjente materialet ikke vil inneholde noe innhold som kan anses av TaxDome, etter eget skjønn, å være uanstendig, voldelig eller på annen måte i dårlig smak eller ulovlig, eller med det formål å oppmuntre til ulovlige aktiviteter, eller på annen måte misbruke eller bringe inn i tvist eller misrykte den sertifiserte logoen eller TaxDome-varemerket. TaxDome forbeholder seg retten til å protestere mot urettferdig bruk eller misbruk av TaxDome-varemerket og til å holde den sertifiserte konsulenten i strid med denne avtalen for slik urettferdig bruk eller misbruk etter TaxDomes eget skjønn.

   • Nødvendig forklaring

    Alt godkjent materiale som viser den sertifiserte logoen skal inneholde en liten forklaring som sier at «TaxDome er et registrert varemerke for TaxDome LLC, brukt med tillatelse». TaxDome kan, fra tid til gang, også kreve at den sertifiserte konsulenten bruker en annen uttalelse.

   • Designkrav

    Den sertifiserte logoen som levert av TaxDome kan ikke være «krenket» eller berørt av hvilken som helst annen tekst eller grafikk i på noen måte. Proporsjonene til den sertifiserte logoen bør forbli konsistente.

    Å strekke, kondensere, forvrenge eller på annen måte endre den sertifiserte logoen er forbudt. Den sertifiserte logoen kan ikke plasseres på bakgrunner med utilstrekkelig kontrast, bilder eller illustrasjoner, sterke mønstre eller teksturer.