Join live daily webinars to get up to speed on automations, invoicing and team collaboration.
Close Video
Close Form

Ange URL till hemsidan

Villkor för hänvisningsprogram

Regler och villkor för remissprogram

1. Villkor

TaxDome Referral Program («Program») som erbjuds av TaxDome, Llc («TaxDome», ‘’vi’’, ‘’våra’’) har skapats för att belöning ny hänvisad ("Hänvisad’’) för att köpa en TaxDome-licens enligt definierad av  TaxDome Partner-program.

These Program Terms and Conditions are a binding agreement between you and TaxDome and will govern your participation in any and all Program offers. By participating in the Program, you agree to the TaxDomes villkor för tjänst and the TaxDome Sekretesspolitik. You are not authorized to participate in the Program, if you do not agree to these Program Terms and Conditions in their entirety.

Dessa programvillkor är ett bindande avtal mellan dig och TaxDome och kommer att styra ditt deltagande i alla programerbjudanden . Genom att deltar i programmet samtycker du till TaxDome Villkor för tjänsten och TaxDomes sekretesspolicy. Du är inte behörig att delta i programmet, om du godkänner inte dessa programvillkor i deras helhet.

2. Hur programmet fungerar

Kvalificerade hänvisningar. En kvalificerad hänvisning sker när:

  • Hänvisaren delar en TaxDome Partner URL genom t.ex. e-post, Facebook eller något annat kommunikationsmedel med en person, den Refererade;
  • Referenten köper sedan en TaxDome-licens när de kommer till på TaxDome-webbplatsen senast öppnar TaxDome Partner URL som delas av hänvisaren i a webbläsare.

Referral Reward. For Firm Owners, introduce TaxDome to your peers, and receive 2 TaxDome user-months added to your license. Note that we add 2 months of the TaxDome subscription, notwithstanding the sum of TaxDome licenses acquired. E.g., If you have two annual subscriptions, 1 month is added to each. The Referred customer will receive 1 month of free TaxDome license. For every 10 successful referrals, Firm Owner receives an Amazon gift card in the amount of $1,000, in addition to the user-months listed above.
For firm employees, introduce TaxDome to your peers, and receive a $100 Amazon gift card for each successful referral.

Behörighet. Att vara kvalificerad för deltagande i programmet, både hänvisaren och hänvisaren måste vara vid minst 18 år i ålder. TaxDome förbehåller sig rätten att hitta icke kvalificerade deltagare i programmet på span> efter eget gottfinnande.

Uppförande. Deltagare i programmet måste följa TaxDomes riktlinjer för skräppost. All distribution av din hänvisningspartners URL som kan utgöra oönskad kommersiell e-post eller «skräppost» enligt tillämplig lag eller förordning är uttryckligen förbjudet och kommer att vara skäl för omedelbar uppsägning av ditt konto och uteslutning från TaxDome’s hänvisningsprogram. TaxDome förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förbjuda någon Referred att delta i någon aspekt av programmet om TaxDome anser eller misstänker att sådan Referred har ägnat sig åt eller har försökt att engagera sig i något av följande:

  • agerar i brott mot dessa programvillkor;
  • damaging, tampering with or corrupting the operation of the Program or Site;
  • activity deemed in the sole discretion of TaxDome to be generally inconsistent with the intended operation of the Program. TaxDome shall be the sole determiner in cases of suspected abuse, fraud, or breach of these Program Terms and Conditions or intent of these Program Terms and Conditions.

3. Ansvar

Bindande effekter. Genom att deltar i programmet godkänner du att och är bundna av Programvillkoren. Om du inte vill samtycker till och följa programvillkoren i i sin helhet, du är inte behörig att delta i programmet.

Release. Genom att deltar i programmet frigör deltagarna TaxDome från alla och allt ansvar för förlust, skada, skador, kostnader eller utgifter, inklusive, utan begränsning, egendomsskador, personskada och/eller dödsfall, som härrör från eller i på något sätt kopplat till programmet och/eller användningen av eventuella programbelöningar.

Ersättning. Deltagarna samtycker till att gottgöra, försvara och hålla TaxDome och dess representanter skadeslösa från och mot alla anspråk från tredje part, krav, skulder, kostnader eller utgifter, inklusive advokat’arvoden och kostnader, som härrör från eller relaterat till eventuella överträdelser av deltagaren i någon av dessa programvillkor eller någon överträdelse av Deltagare i tillämplig lag.

4. varning

Datorsystem. TaxDome frånsäger sig allt ansvar för skador på något datorsystem som är ett resultat av deltagande span> in, eller åtkomst till eller laddar ner information i anslutning med programmet och förbehåller sig rätten att TaxDome’efter eget gottfinnande avbryta, ändra eller stänga av programmet om ett virus, bugg, datorproblem, obehörig intervention , eller andra orsaker utanför TaxDome’s kontroll, korrumperar administrationen, säkerheten eller korrekt spel av av programmet.

Reserved Right. TaxDome reserves the right to cancel or suspend the Program should it determine, in its sole discretion, that the administration, security, or fairness of the Program has been compromised in any way. Disclaimer of Warranties: PARTICIPANTS AND PROSPECTIVE PARTICIPANTS EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT: (A) YOUR USE OF THE PROGRAM IS AT YOUR SOLE RISK, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN «AS IS» AND «AS AVAILABLE» BASIS AND THE COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, CONDITIONS AND TERMS (COLLECTIVELY, «PROMISES») OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED BY STATUTE, COMMON LAW OR CUSTOM, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROMISES AS TO PRODUCTS OR SERVICES OFFERED THROUGH THE USE OF THE PROGRAM, IMPLIED PROMISES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT; (B) TaxDome MAKES AND GIVES NO PROMISE THAT (i) THE PROGRAM WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, (ii) BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, (iii) THE RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF THE PROGRAM WILL BE ACCURATE OR RELIABLE, (iv) THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR OTHER MATERIAL OBTAINED BY YOU THROUGH THE PROGRAM WILL MEET YOUR EXPECTATIONS, AND (v) ANY ERRORS IN THE SERVICE WILL BE CORRECTED; AND © ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE PROGRAM IS ACCESSED AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK, AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR MOBILE DEVICE OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OR USE OF ANY SUCH MATERIAL.

5. Övriga villkor

General Terms. These Program Terms and Conditions constitute the entire agreement between Participants and TaxDome concerning Participants’ use of the Program. The failure of TaxDome to exercise or enforce any right or provision of these Program Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. The terms and conditions applicable to Participants’ use of TaxDome’s services can be found at  https://taxdome.com/policies.

Terms. The terms of this Agreement will begin upon a Referred’s signing on to be a TaxDome’s customer. Either Referred or we may terminate this Agreement at any time, with or without cause, by giving the other party notice of termination. Notice by Referred e-mail address on our records, is considered sufficient notice to terminate this Agreement.