Join live daily webinars to get up to speed on automations, invoicing and team collaboration.
Close Video
Close Form

Skriv inn nettadressen

Vilkår for henvisningsprogram

Vilkår og betingelser for henvisningsprogram

1. Vilkår og betingelser

TaxDome-henvisningsprogrammet («Program») som tilbys av TaxDome, Llc («TaxDome», ‘’vi’’, ‘’våre’’) er opprettet for belønning ny henvist ("Henvist’’) for å kjøpe en TaxDome-lisens som definert av  TaxDome Partner-program.

These Program Terms and Conditions are a binding agreement between you and TaxDome and will govern your participation in any and all Program offers. By participating in the Program, you agree to the TaxDome vilkår for tjeneste and the TaxDome Personvernerklæring. You are not authorized to participate in the Program, if you do not agree to these Program Terms and Conditions in their entirety.

Disse programvilkårene er en bindende avtale mellom deg og TaxDome og vil regulere din deltakelse i alle programtilbud . Ved å delta i programmet, godtar du TaxDome Vilkår for tjeneste og TaxDomes personvernregler. Du er ikke autorisert til å delta i programmet, hvis du godtar ikke disse programvilkårene i deres helhet.

2. Hvordan programmet fungerer

Kvalifiserte henvisninger. En kvalifisert henvisning skjer når:

  • Henviseren deler en TaxDome Partner URL gjennom f.eks. e-post, Facebook eller andre kommunikasjonsmidler med en person, den henviste;
  • Den henviste kjøper deretter en TaxDome-lisens når de ankommer TaxDome-nettstedet innen åpne TaxDome Partner URL delt av referenten i a nettleser.

Referral Reward. For Firm Owners, introduce TaxDome to your peers, and receive 2 TaxDome user-months added to your license. Note that we add 2 months of the TaxDome subscription, notwithstanding the sum of TaxDome licenses acquired. E.g., If you have two annual subscriptions, 1 month is added to each. The Referred customer will receive 1 month of free TaxDome license. For every 10 successful referrals, Firm Owner receives an Amazon gift card in the amount of $1,000, in addition to the user-months listed above.
For firm employees, introduce TaxDome to your peers, and receive a $100 Amazon gift card for each successful referral.

Kvalifisering. For å være kvalifisert for deltakelse i programmet, både den henvisende og den henviste må være ved minst 18 år med alder. TaxDome forbeholder seg retten til å finne ikke-kvalifiserte deltakere i programmet på span> etter eget skjønn.

Oppførsel. Deltakere i programmet må overholde TaxDome-retningslinjer for spam. Enhver distribusjon av din henvisningspartner-URL som kan utgjøre uønsket kommersiell e-post eller «spam» i henhold til gjeldende lov eller forskrift er uttrykkelig forbudt og vil være grunner for umiddelbar oppsigelse av kontoen din og ekskludering fra TaxDome’s henvisningsprogram. TaxDome forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å forby noen henvist fra å delta i alle aspekter av programmet hvis TaxDome vurderer eller mistenker at en slik henvist har engasjert seg i eller har forsøkt å engasjere seg i noen av følgende:

  • handle i brudd på disse programvilkårene;
  • damaging, tampering with or corrupting the operation of the Program or Site;
  • activity deemed in the sole discretion of TaxDome to be generally inconsistent with the intended operation of the Program. TaxDome shall be the sole determiner in cases of suspected abuse, fraud, or breach of these Program Terms and Conditions or intent of these Program Terms and Conditions.

3. Byrde

Bindingseffekter. Ved å delta i programmet godtar du og er bundet av programvilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta og overholde programvilkårene i i sin helhet, du er ikke autorisert til å delta i programmet.

Utgivelse. Ved å delta i programmet, frigir deltakerne TaxDome fra evt. og alt ansvar for tap, skade, skader, kostnader eller utgifter, inkludert, uten begrensning, skader på eiendom, personskade og/eller dødsfall, som oppstår fra eller i på hvilken som helst måte koblet til programmet og/eller bruken av eventuelle programbelønninger.

Erstatning. Deltakerne samtykker i å skadesløs, forsvare og holde TaxDome og dets representanter skadesløse fra og mot alle tredjepartskrav, krav, forpliktelser, kostnader eller utgifter, inkludert advokat’s honorarer og kostnader, som oppstår fra eller relatert til ethvert brudd fra deltakeren i noen av disse programvilkårene eller ethvert brudd fra Deltaker i gjeldende lov.

4. Ansvarsfraskrivelse

Datasystem. TaxDome fraskriver seg ethvert ansvar for skade på ethvert datasystem som følge av deltakelse span> i, eller tilgang til eller laster ned informasjon i -tilkobling med programmet, og forbeholder seg retten, etter TaxDome’s eget skjønn, til kansellere, endre eller suspendere programmet dersom et virus, feil, dataproblem, uautorisert intervensjon , eller andre årsaker utenfor TaxDome’s kontroll, ødelegger administrasjonen, sikkerheten eller riktig avspilling av programmet.

Reserved Right. TaxDome reserves the right to cancel or suspend the Program should it determine, in its sole discretion, that the administration, security, or fairness of the Program has been compromised in any way. Disclaimer of Warranties: PARTICIPANTS AND PROSPECTIVE PARTICIPANTS EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT: (A) YOUR USE OF THE PROGRAM IS AT YOUR SOLE RISK, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN «AS IS» AND «AS AVAILABLE» BASIS AND THE COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, CONDITIONS AND TERMS (COLLECTIVELY, «PROMISES») OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED BY STATUTE, COMMON LAW OR CUSTOM, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROMISES AS TO PRODUCTS OR SERVICES OFFERED THROUGH THE USE OF THE PROGRAM, IMPLIED PROMISES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT; (B) TaxDome MAKES AND GIVES NO PROMISE THAT (i) THE PROGRAM WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, (ii) BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, (iii) THE RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF THE PROGRAM WILL BE ACCURATE OR RELIABLE, (iv) THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR OTHER MATERIAL OBTAINED BY YOU THROUGH THE PROGRAM WILL MEET YOUR EXPECTATIONS, AND (v) ANY ERRORS IN THE SERVICE WILL BE CORRECTED; AND © ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE PROGRAM IS ACCESSED AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK, AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR MOBILE DEVICE OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OR USE OF ANY SUCH MATERIAL.

5. Andre vilkår

General Terms. These Program Terms and Conditions constitute the entire agreement between Participants and TaxDome concerning Participants’ use of the Program. The failure of TaxDome to exercise or enforce any right or provision of these Program Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. The terms and conditions applicable to Participants’ use of TaxDome’s services can be found at  https://taxdome.com/policies.

Terms. The terms of this Agreement will begin upon a Referred’s signing on to be a TaxDome’s customer. Either Referred or we may terminate this Agreement at any time, with or without cause, by giving the other party notice of termination. Notice by Referred e-mail address on our records, is considered sufficient notice to terminate this Agreement.