Join live daily webinars to get up to speed on automations, invoicing and team collaboration.
Close Video
Close Form

Ange URL till hemsidan

Återbetalningspolicy

TaxDome ger inga återbetalningar eller krediter med avseende på tjänsten eller span> någon prenumerationsplan, inklusive för eventuella delvis använda prenumerationsvillkor, eller återbetalningar för oanvända månader med ett öppet konto .

Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick". Du har en chans att granska produkten och dess funktioner under den kostnadsfria provperioden. Ditt köp av prenumerationen indikerar att du har bekantat dig med produkten och finner den lämplig. Om du har problem med ditt konto eller tror att det har uppstått ett faktureringsfel, kontakta oss för hjälp på success@taxdome.com.