Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Privacybeleid

Dit privacybeleid legt uit hoe TaxDome, Llc d/b/a als www.taxdome.com (collectief, “TaxDome”, “wij,” “ons,” en “onze”) informatie over u verzamelt, gebruikt, deelt en verwerkt. Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken wanneer wij u de diensten van TaxDome leveren, inclusief de diensten die beschikbaar zijn via onze website op www.taxdome.com, onze mobiele, browser- en desktoptoepassingen, en andere diensten waar wij dit beleid aan koppelen (collectief de “Diensten”).

Het vertelt u ook over uw privacyrechten. Onze Servicevoorwaarden bevatten verdere voorwaarden voor uw gebruik van de Diensten. Samen met dit Privacybeleid, onze Servicevoorwaarden, Amendement Gegevensverwerking («DPA»), Business Associate Agreement («BAA»), TerugbetalingsbeleidSpamrichtlijnen,  Voorwaarden van het Partnerprogramma, Voorwaarden voor Verwijzingsprogramma, en enige andere elektronische of schriftelijke overeenkomst zoals van toepassing tussen of van toepassing op TaxDome en Klant, die de levering van de Dienst aan u regelen, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, vormen zij onze “Overeenkomst”. Door onze Diensten te openen, te downloaden, te registreren, te kopen of anderszins te gebruiken, gaat u akkoord met de Overeenkomst.

Lees dit Privacybeleid en alle andere toepasselijke voorwaarden van onze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Diensten begint te gebruiken. Door de Diensten te gebruiken of u aan te melden voor een account, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en u te houden aan de Overeenkomst en stemt u ermee in dat wij uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken, gebruiken, bewaren, onthullen en overdragen zoals beschreven in dit Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met de volledige Overeenkomst, mag u de Diensten niet raadplegen of gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen u waarschuwen dat er wijzigingen zijn aangebracht door de “laatst bijgewerkte” datum van de huidige versie aan te geven. Wij raden u aan dit Privacybeleid van tijd tot tijd door te nemen om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe de Persoonsgegevens die wij verzamelen gebruikt zullen worden.

1. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of zorgen hebt in verband met dit privacybeleid of onze privacypraktijken, of als u zich wilt afmelden voor toekomstige mededelingen of uw andere privacygerelateerde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Algemene contactgegevens:

help@taxdome.com
+1 (833) 829-3663 / 833-TAXDOME 1178 Broadway NY, NY 10001, Verenigde Staten

TaxDome heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. U kunt contact opnemen met de TaxDome DPO Victor Radzinsky via dpo@taxdome.com.

De EU-GDPR vertegenwoordiger: 

In overeenstemming met artikel 27 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) hebben wij Rickert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH aangewezen als onze vertegenwoordiger in de Europese Unie voor zaken met betrekking tot gegevensbescherming. 

TaxDome doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze EU-GDPR-vertegenwoordiger via de volgende contactgegevens:

Naam: Rickert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

– TaxDome Co. –

Adres: Colmantstraße 15, 53115 Bonn, Duitsland

E-mail: art-27-rep-taxdome@rickert.law

Telefoon: +49 (0) 228 – 74 89 80 

Deze benoeming toont aan dat TaxDome voldoet aan de GDPR-vereisten en zich inzet voor de bescherming van persoonsgegevens.

2. Toepasselijkheid en Ontvankelijkheid 

Wij moeten uw Persoonsgegevens verwerken om onze activiteiten uit te kunnen voeren en u onze Diensten te kunnen verlenen. Door de Overeenkomst te aanvaarden, bevestigt u dat u dit beleid gelezen en begrepen hebt, inclusief hoe en waarom wij uw Persoonsgegevens gebruiken. Als u niet wilt dat wij uw Persoonsgegevens verzamelen of verwerken op de manieren die in dit Privacybeleid worden beschreven, moet u de Diensten niet gebruiken. Merk op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of het privacybeleid of de praktijken van organisaties of diensten van derden die met onze Diensten interageren. Wij moedigen u aan om het privacybeleid van deze organisaties van derden te lezen voordat u de Diensten gebruikt.

3. Persoonsgegevens die We Verzamelen

Zoals hierin gebruikt, betekent de term “Persoonsgegevens” alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief informatie die specifiek een persoon identificeert (zoals een naam, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, creditcardnummer, ACH bankinformatie, identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator) en informatie over die persoon of zijn of haar activiteiten die direct aan de persoon gekoppeld zijn. Persoonsgegevens omvatten geen geaggregeerde gegevens, dat zijn gegevens die wij verzamelen over het gebruik van de Diensten of over een groep of categorie van diensten of gebruikers, waaruit de identiteit van een individu niet kan worden afgeleid en alle andere Persoonsgegevens zijn verwijderd. Dit Privacybeleid beperkt of limiteert ons gebruik van geaggregeerde gegevens op geen enkele manier.

Wij vertrouwen op een aantal rechtsgrondslagen om de informatie die we door uw gebruik van de Diensten over u ontvangen, te verwerken, inclusief waar:

 1. u heeft ingestemd met de verwerking;
 2. de verwerking nodig is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen om de Diensten aan u te leveren, inclusief die van onze servicevoorwaarden
 3. noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een rechterlijk bevel, of om rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen;
 4. noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen, of die van anderen;
 5. noodzakelijk in het algemeen belang;
 6. noodzakelijk voor de behartiging van onze legitieme belangen of die van een derde, zoals die van bezoekers, gebruikers of partners; en
 7. u de informatie uitdrukkelijk openbaar hebt gemaakt.

Wanneer wij uw gegevens op basis van toestemming verwerken, zullen wij duidelijk uw opt-in help@taxdome.com verkrijgen. Wanneer wij uw informatie verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen, doen wij dat wanneer de verwerking noodzakelijk is voor uw gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde, tenzij er een goede reden is om uw persoonsgegevens te beschermen die zwaarder weegt dan die gerechtvaardigde belangen. Wanneer u toestemming hebt gegeven, kunt u die te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via

Informatie die we over u kunnen verzamelen, omvat:

Accountinformatie: u kunt zich registreren voor een account bij ons (een “Dienstenaccount”). Wij vereisen niet dat u zich registreert om onze Diensten te gebruiken. Als u zich echter voor een Dienstenaccount registreert, krijgt u toegang tot die gebieden en functies van de Diensten waarvoor registratie vereist is. Wij zullen bepaalde informatie over u verzamelen in verband met uw registratie voor een Dienstenaccount, die Persoonsgegevens en andere informatie zoals een gebruikersnaam en wachtwoord kan omvatten.

Om te registreren voor een Dienstenaccount, zullen we u vragen om het volgende te verstrekken:

 1. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfsgrootte, wachtwoord, telefoon (optioneel), en Skype-naam (optioneel).
 2. U mag eventueel uw foto uploaden.

Om uw organisatie voor een Dienstenaccount te registreren, zullen wij u vragen om het volgende op te geven: de naam van uw organisatie, de grootte van het team, de valuta, het logo (optioneel), de voorkeursinstellingen, het e-mailadres en functie van het teamlid.

Informatie over Betalingstransacties: Wij kunnen informatie verzamelen met betrekking tot aankopen die via de Diensten gedaan worden. U kunt bepaalde informatie verstrekken om betalingen via de Diensten te voltooien, met inbegrip van uw credit- of debitcardnummer, vervaldatum van de kaart, CVV-code, factuuradres en ACH-bankgegevens (gezamenlijk, “Betalingsinformatie”), samen met uw naam en factuuradres, afleveradres en verzendadres, om betalingstransacties via bepaalde diensten te voltooien.

Let op: wij werken met Service Providers (zoals hieronder gedefinieerd) om betalingstransacties af te handelen. Wij verzamelen of bewaren uw creditcard of andere financiële rekeninginformatie niet; deze informatie wordt voor ons behandeld door onze dienstverleners. U bent onderworpen aan het privacybeleid en de voorwaarden van onze Service Providers wanneer u een dienst van een derde partij gebruikt via onze Diensten. Gelieve het privacybeleid en de voorwaarden van de dienstverleners te lezen alvorens hun diensten te gebruiken.

Taakinformatie: Wanneer u de Diensten gebruikt, verzamelen we bepaalde informatie over uw invoer in de Diensten die persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals opmerkingen, bijlagen en dagelijkse stand-ups ingevoerd door gebruikers van de Diensten.

Correspondentie-informatie: Als u zich aanmeldt, ons e-mailt, inschrijft op onze blog, nieuwsbrieven, of mailinglijsten, kunnen wij uw bericht, e-mailadres en contactinformatie bewaren om op uw verzoeken te reageren, de gevraagde producten of Diensten te leveren, en kennisgevingen of andere correspondentie aan u te leveren. Wij delen of verkopen geen Persoonsgegevens aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als u in de toekomst geen mededelingen van ons meer wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail met een verzoek hiertoe te sturen naar help@taxdome.com of door de instructies voor het opzeggen te volgen die u in elke e-mail van ons vindt. Als u ons uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over nieuwe producten en diensten of opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen via help@taxdome.com.

Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat verzoeken om uw e-mailadres van onze lijsten te verwijderen ingewilligd worden. Wij kunnen ook nog steeds contact met u opnemen als dat nodig is om belangrijke mededelingen of kennisgevingen over de Diensten te doen.

Supportinformatie: u kunt ons informatie geven via een supportverzoek dat u via de Diensten indient bij help@taxdome.com. Wij zullen deze informatie gebruiken om u te helpen met uw supportverzoek. Gelieve geen informatie aan ons te verstrekken via een supportverzoek, inclusief vertrouwelijke of gevoelige informatie waarvan u niet wilt dat onze Dienstverleners er toegang toe hebben of ze in de toekomst gaan gebruiken.

Formulierinformatie: Wij kunnen formulieren gebruiken om bepaalde informatie van u te vragen over de Diensten, zoals uw contactinformatie om te helpen met contacten of serviceverzoeken. Deze informatie kan Persoonsgegevens bevatten.

Gebruikersbijdragen: U kunt ook informatie verstrekken die op openbare delen van de Diensten wordt geplaatst, of die naar andere gebruikers van de Diensten of derden wordt verzonden (gezamenlijk, “Gebruikersbijdragen”). Uw Gebruikersbijdragen worden op uw eigen risico geplaatst op en naar anderen verzonden. Wij kunnen niet garanderen en garanderen ook niet dat uw Gebruikersbijdragen niet door onbevoegden bekeken zullen worden.

Openbare informatie:

Wij kunnen ook informatie over u verzamelen uit publiekelijk beschikbare bronnen. Informatie die u publiekelijk beschikbaar maakt in een openbaar- of open forum, zoals op een sociaal netwerk, kan beschouwd worden als openbare informatie voor de doeleinden van dit Privacybeleid en kan door ons geraadpleegd en verzameld worden. Wees u ervan bewust dat alle inhoud of informatie die u deelt met of verstrekt aan derden via of in verband met uw gebruik van de Diensten noch privé noch vertrouwelijk is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud of informatie die u plaatst of deelt met derden. Als u niet wilt dat bepaalde informatie openbaar is, deel die dan niet openbaar.

Wij verzamelen geen speciale categorieën Persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, godsdienstige- of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens).

4. Automatisch Verzamelde Informatie

Wij gebruiken automatische gegevensverzameling en analysetechnologieën om geaggregeerde en gebruikersspecifieke informatie te verzamelen over uw apparatuur, domeinnaam, gebruikspatronen, communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt en die u gebruikt in de Diensten, met inbegrip van uw IP-adres, browse- en navigatiepatronen. Deze informatie wordt gebruikt om onze Diensten te verbeteren.

Wij verwerken automatisch verzamelde informatie over het algemeen op de rechtsgrondslag van onze rechtmatige belangen bij de beoordeling van het gebruik van onze Diensten. In voorkomend geval kunnen wij ons beroepen op alternatieve rechtsgrondslagen, zoals uw toestemming voor bepaalde vormen van verwerking.

Informatie die wij automatisch verzamelen door uw gebruik van de Diensten, omvat:

Internetbrowser: Uw internetbrowser zendt automatisch bepaalde anonieme informatie door wanneer u bepaalde Diensten gebruikt. Terwijl u door onze Diensten navigeert, kunnen wij en onze partners, waaronder externe dienstverleners (zoals hieronder gedefinieerd) die wij inschakelen om onze Diensten te leveren, geautomatiseerde middelen gebruiken om verschillende soorten informatie over u, uw computer of ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot onze Diensten, te verzamelen.

Een representatieve, niet-uitputtende lijst van de soorten automatisch verzamelde informatie kan omvatten:

 1. netwerk of internetprotocoladres en het type browser dat u gebruikt (bijv. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer);
 2. het type besturingssysteem dat u gebruikt (bijv. Microsoft Windows of Mac OS), de naam van uw internetprovider (bijv. Comcast, Verizon of AT&T) en domeinen die door dergelijke providers worden gebruikt, mobiel netwerk, toestel-identifiers (zoals een Apple IDFA of een Android Advertising ID);
 3. apparaatinstellingen;
 4. browser-instellingen;
 5. de webpagina’s van de Diensten die u hebt bezocht;
 6. Diensten bezocht voor en na uw bezoek aan een Dienst, het type  draagbare of mobiele apparaat gebruikt om de Dienst te bekijken (bijv. iOS, Android); of
 7. plaatsinformatie en de inhoud en advertenties die u hebt geopend, gezien, doorgestuurd en/of waarop u hebt geklikt.

Wij kunnen deze informatie gebruiken om uw ervaring met onze Diensten aan te passen. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer een cookie wordt verzonden of dat cookies helemaal geweigerd worden, maar bepaalde functies van deze site werken mogelijk niet zonder cookies.

Wij, samen met onze dienstverleners, kunnen dergelijke verzamelde anonieme informatie gebruiken en combineren om betere diensten aan de bezoekers van de site te verlenen, de site op uw voorkeuren af te stemmen, statistieken en trends samen te stellen en te analyseren, de activiteit en de prestaties van de website te controleren en de site anderszins te beheren en te verbeteren voor uw gebruik. Dergelijke informatie wordt echter niet gecombineerd met uw verzamelde Persoonsgegevens.

Informatie verzameld door en van sociale mediadiensten en andere platforms van derden: Onze gebruikers kunnen zich bezighouden met de inhoud op of via sociale mediadiensten of andere platforms van derden, zoals Facebook, of andere sociale media plug-ins, integraties, en toepassingen van derden. Wanneer u deelneemt aan onze inhoud op of via sociale mediadiensten of andere platforms van derden, plug-ins, integraties of toepassingen, kunt u ons toegang verlenen tot bepaalde informatie in uw profiel. Dit kan onder meer zijn uw:

 1. naam;
 2. e-mailadres;
 3. foto;
 4. geslacht;
 5. geboortedatum;
 6. plaats; en
 7. ID gekoppeld aan de gebruikersbestanden van het toepasselijke platform van derden of het sociale media-account, zoals foto’s en video’s, uw lijst van vrienden of connecties, mensen die u volgt en/of die u volgen, of uw berichten of “vind-ik-leuks”.

Voor een beschrijving van de manier waarop sociale mediadiensten en andere platforms, plug-ins, integraties of toepassingen van derden met uw informatie omgaan, verwijzen wij u naar hun respectieve privacybeleid en voorwaarden, die u de mogelijkheid kunnen bieden uw privacyinstellingen te wijzigen.

Wanneer wij met u interageren via onze inhoud op websites, toepassingen, integraties of platforms van derden, kunnen wij alle informatie verkrijgen over uw interactie met die inhoud, zoals inhoud die u hebt bekeken en informatie over advertenties binnen de inhoud die u te zien hebt gekregen of waarop u mogelijk hebt geklikt.

Analytics-informatie: Wij gebruiken gegevensanalyses om de functionaliteit van de site te verzekeren en de Diensten te verbeteren. Wij gebruiken mobiele analytics software om ons in staat te stellen de functionaliteit van de Diensten op uw telefoon te begrijpen. Deze software kan informatie registreren zoals hoe vaak u de Diensten gebruikt, wat er binnen de Diensten gebeurt, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens, app-fouten en bug-opsporingsinformatie, en van waar de Diensten gedownload zijn. Wij koppelen de informatie die wij binnen de analysesoftware opslaan niet aan Persoonsgegevens die u binnen de mobiele applicatie verstrekt.

Logbestand-informatie: Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen wij logbestand-informatie ontvangen, zoals uw

 1. IP-adres;
 2. browsertype;
 3. toegangstijden;
 4. domeinnamen besturingssysteem;
 5. de verwijzende webpagina(‘s);
 6. bezochte pagina’s;
 7. plaats;
 8. uw mobiele provider;
 9. apparaatinformatie (inclusief apparaat- en applicatie-ID’s);
 10. zoektermen;
 11. en cookie-informatie.

Wij ontvangen logbestandgegevens wanneer u met onze Diensten interageert, bijvoorbeeld, wanneer u onze website bezoekt, inlogt op onze Diensten, of interageert met onze e-mailberichten. Wij gebruiken logbestandgegevens om onze Diensten te leveren, te begrijpen en te verbeteren, en om de inhoud die wij u tonen aan te passen. Wij kunnen dit logbestand koppelen aan andere informatie die wij over u verzamelen via de Diensten.

Cookies: Wij kunnen door uw gebruik van de Diensten ook automatisch Persoonsgegevens over u vastleggen door gebruik te maken van background local storage en session storage technologieën (“Cookies”) om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden of andere sporen van gegevens die worden gedownload of opgeslagen op uw computer of andere apparaten die kunnen worden gekoppeld aan informatie over uw gebruik van onze Sites en Diensten (inclusief bepaalde diensten en functies van derden die worden aangeboden als onderdeel van onze Diensten). U kunt uw browserinstelling wijzigen om het gebruik van Cookies te weigeren (hoewel dit een nadelige invloed kan hebben op uw werking of gebruik van de Sites of Diensten). Voordat u de TaxDome website gebruikt, wordt u geadviseerd uw huidige browserinstellingen te controleren om er zeker van te zijn dat de instellingen uw toestemming voor TaxDome om cookies op uw apparaten te plaatsen weergeven. U hoeft onze cookies niet te accepteren en u kunt uw browser zo instellen dat het gebruik ervan wordt beperkt en u kunt ze verwijderen nadat ze op uw harde schijf zijn geplaatst. Als u onze cookies niet aanvaardt of verwijdert, kan het langer duren voor sommige delen van onze websites werken, of kunnen ze niet naar behoren werken. Dit Privacybeleid dekt niet het gebruik van cookies door derden waarover wij geen controle hebben.

Informatie verzameld door de TaxDome mobiele app (iOS en Android): TaxDome kan informatie over het besturingssysteem van uw mobiele apparaat gebruiken.

Andere webtechnologieën: Onze Dienstverleners (hieronder gedefinieerd) kunnen ook andere standaard webgebaseerde technologieën gebruiken om uw bewegingen te analyseren terwijl u toegang hebt tot onze Diensten. Deze technologieën omvatten web “beacons,” “pixel tags,” en “clear gifs.” Deze technologieën helpen ons de doeltreffendheid van onze product- en dienstcampagnes en marketingprogramma’s na te gaan, stellen ons in staat de diensten die op of via onze websites worden aangeboden aan te passen, en helpen ons te bepalen wat het beste gebruik is voor de inhoud van websites, en het product- en dienstaanbod. Sommige van deze gegevens, waaronder het IP-adres, kunnen op de serverlogs van onze dienstverlener worden opgeslagen en kunnen gedurende langere perioden beschikbaar zijn.

5. Hoe TaxDome Uw Persoonsgegevens Deelt

Wij gebruiken de gegevens die wij over u ontvangen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Wij verwerken over het algemeen Persoonsgegevens die wij over u ontvangen via onze Diensten op de rechtsgrondslag van onze rechtmatige belangen om de Diensten en hun functionaliteit aan u te leveren, wanneer die verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de rechtmatige belangen die door ons of door onze Dienstverleners in verband met de Diensten worden nagestreefd. In voorkomend geval kunnen wij ons beroepen op alternatieve rechtsgrondslagen, zoals uw toestemming voor bepaalde vormen van verwerking of op grond van de uitvoering van een contract. Wij zullen uw Persoonsgegevens niet delen, verkopen, verhuren of anderszins bekendmaken aan derden zonder uw toestemming of een andere geldige wettelijke basis die is toegestaan.

Wij zullen uw informatie in de volgende omstandigheden delen op de wettelijke basis van de rechtmatige belangen om de gevraagde Diensten te verlenen:

Dienstverleners:

Wij gebruiken derden om ons bedrijf te ondersteunen en diensten te verlenen zoals het ontvangen, verwerken en vervullen van bestellingen, het coderen van creditcardgegevens als een verdere maatregel ter beveiliging van de gegevens, het verwerken van creditcardbetalingen, het verwerken van productbesprekingen, technische ondersteuning, en het verstrekken van vergelijkende prestatie-informatie met betrekking tot onze site (“Dienstverleners”). Deze derde partijen hebben slechts beperkte toegang tot uw informatie en mogen uw informatie alleen gebruiken om deze taken namens ons uit te voeren. Informatie die wij delen met onze Dienstverleners kan zowel informatie bevatten die u aan ons verstrekt als informatie die wij over u verzamelen, inclusief Persoonsgegevens en informatie van gegevensverzamelingsinstrumenten zoals cookies, web beacons, en log files.

Wij kunnen de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt bekendmaken aan Dienstverleners die wij hebben ingeschakeld om namens ons bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren, maar alleen:

 • aan contractanten die wij gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen of ons te helpen bij het verlenen van de Diensten, in welk geval wij van die derden zullen eisen dat zij ermee instemmen uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit Beleid en ze voor dezelfde doeleinden te gebruiken; of
 • in verband met de verkoop, overdracht, fusie of andere overdracht van de activiteiten van deze site waarop de informatie betrekking heeft, in welk geval wij van een dergelijke koper zullen eisen dat hij ermee instemt uw persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig dit privacybeleid en ze voor dezelfde doeleinden te gebruiken; of
 • om te reageren op verzoeken van de wetshandhavingsinstanties of indien vereist door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften.

Zakelijke transacties: Wij kunnen andere bedrijven of hun activa kopen, onze bedrijfsactiva verkopen, of betrokken zijn bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie, of verkoop van activa (een “Bedrijfstransactie”). Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan deel uitmaken van de activa die verkocht of overgedragen worden als onderdeel van een Zakelijke transactie. In sommige gevallen kunnen wij ervoor kiezen om activa te kopen of te verkopen. Dergelijke transacties kunnen noodzakelijk zijn en in ons rechtmatig belang, met name ons belang om beslissingen te nemen die onze organisatie in staat stellen zich op lange termijn te ontwikkelen.

Veiligheid en Wettelijke Verzoeken:

Wij kunnen verplicht zijn om gebruikersinformatie over Diensten vrij te geven op grond van wettige verzoeken, zoals dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, of om te voldoen aan toepasselijke wetten. Wij maken in het algemeen geen gebruikersinformatie bekend tenzij wij te goeder trouw geloven dat een informatieverzoek van wetshandhavers of particuliere procesvoerders aan de toepasselijke wettelijke normen voldoet. Wij kunnen uw informatie delen wanneer wij geloven dat het nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetten, om onze belangen of eigendom te beschermen, om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen die via de Diensten of met gebruikmaking van onze naam worden gepleegd, of om de veiligheid van een persoon te beschermen. Dit kan inhouden dat wij informatie delen met andere bedrijven, advocaten, agenten of overheidsinstanties. Niets in dit Privacybeleid is bedoeld om wettelijke verdedigingen of bezwaren te beperken die u tegen een derde kunt hebben, inclusief een verzoek van de overheid of om uw informatie vrij te geven.

Andere doeleinden: TaxDome kan uw persoonsgegevens ook openbaar maken als dat nodig is om:

 1. IP-adres;
 2. browsertype;
 3. onze wettelijke rechten vaststellen of uitoefenen;
 4. het eigendom of de veiligheid van ons bedrijf en werknemers, contractanten, verkopers, leveranciers en klanten beschermen;
 5. verdedigen tegen juridische claims;
 6. hulp bij interne en externe onderzoeken; of
 7. als anders vereist door de wet of toegestaan door de wet.

Wij kunnen uw informatie bekendmaken in verband met de verkoop of fusie van TaxDome of een transactie waarbij sommige of al onze activa worden verkocht of overgedragen.

Geaggregeerde, Niet-Persoonsgegevens: Wij kunnen geaggregeerde, niet-persoonlijke gegevens die wij ontvangen van het verstrekken van de Diensten, inclusief informatie die geen individu identificeert, zonder beperking vrijgeven. Wij kunnen demografische informatie delen met zakenpartners, maar het zal geaggregeerd en gedepersonaliseerd zijn zodat persoonlijke gegevens niet onthuld worden.

6. Uw Rechten en Keuzes

Wij proberen ervoor te zorgen dat alle personen de rechten krijgen die door hun rechtsgebied worden opgelegd. Niet alle rechten die in dit Privacybeleid besproken worden, zullen voor elke individuele betrokkene gelden, en het is mogelijk dat ze niet op u van toepassing zijn, afhankelijk van uw rechtsgebied.

U kunt een aantal rechten genieten met betrekking tot de informatie die wij verwerken. Sommige rechten gelden slechts in bepaalde beperkte gevallen, afhankelijk van uw locatie. Als u uw persoonsgegevens wilt beheren, wijzigen, beperken of wissen, kunt u dat doen door contact met ons op te nemen via help@taxdome.com. Op verzoek zullen wij u informatie verstrekken over de vraag of wij over uw persoonsgegevens beschikken. In bepaalde gevallen waarin wij uw gegevens verwerken, kunt u ook het recht hebben om de manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken of te limiteren. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden, en om een kopie van uw persoonsgegevens in een gemakkelijk toegankelijk formaat te krijgen.

Voor zover dergelijke rechten worden voorgeschreven door de wetten die op de individuele betrokkene van toepassing zijn, zoals alle betrokkenen die in de Europese Unie (“EU”) wonen, kunnen de volgende rechten gelden:

 1. het recht op toegang (AVG, artikel 15);
 2. het recht op rectificatie (AVG, artikel16);
 3. het recht op wissing (AVG, artikel 17);
 4. het recht om de verwerking te beperken (AVG, artikel 18);
 5. het recht van verzet (AVG, artikel 21);
 6. het recht op gegevensoverdraagbaarheid (AVG, artikel 20); of
 7. het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (AVG, artikel 77).

U kunt ook het recht hebben om een AVG-klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. Een lijst van Toezichthoudende Autoriteiten is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Als u meer hulp nodig heeft met betrekking tot uw rechten, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en wij zullen uw verzoek in overweging nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen kan ons vermogen om deze rechten voor u te handhaven afhangen van onze verplichtingen om persoonsgegevens te verwerken om redenen van beveiliging, veiligheid, fraudepreventie, naleving van wettelijke of reglementaire vereisten, of omdat verwerking noodzakelijk is om de diensten te leveren die u hebt gevraagd. Wanneer dit het geval is, zullen wij u in antwoord op uw verzoek op de hoogte brengen van specifieke details.

Indien wij uw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen zoals uitgelegd in dit beleid, of in het algemeen belang, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen zullen wij de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme redenen hebben om de verwerking voort te zetten of wanneer de verwerking om wettelijke redenen nodig is. Wanneer wij uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden gebruiken, kunt u altijd bezwaar maken door de afmeldlink in dergelijke berichten te gebruiken of door uw accountinstellingen te wijzigen.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor bepaalde gegevensverwerking, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen via help@taxdome.com. Een intrekking van uw toestemming zal geen invloed hebben op de geldigheid van ons gebruik van uw persoonsgegevens tot het moment waarop u uw toestemming hebt ingetrokken.

Als u niet langer gebruik wenst te maken van de Diensten of geen berichten over de Diensten meer wenst te ontvangen (met uitzondering van wettelijk verplichte berichten), dan kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande informatie.

Toegang tot de informatie die wij over u verzameld hebben: Wij bieden bepaalde hulpmiddelen en instellingen binnen de Diensten om u te helpen bij het openen, corrigeren, verwijderen of wijzigen van uw persoonlijke gegevens die met de Diensten verband houden. U kunt ook contact met ons opnemen met betrekking tot de informatie die wij over u hebben verzameld, inclusief met betrekking tot de aard en de nauwkeurigheid van de gegevens die over u zijn verzameld, om een update, wijziging of verwijdering van uw informatie aan te vragen, om af te zien van bepaald gebruik van uw informatie door de Diensten, of om uw toestemming die u ons eventueel hebt gegeven, in te trekken. Merk op dat als u ervoor kiest uw informatie te verwijderen of u afmeldt voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie, u begrijpt dat bepaalde functies, inclusief maar niet beperkt tot toegang tot de Diensten, niet langer voor u beschikbaar kunnen zijn.

Bewaring van gegevens: Wij bewaren uw informatie alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit beleid uiteengezet worden, zolang een account actief is of zolang dat nodig is om de Diensten aan u te leveren. Wij zullen uw informatie bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij uw informatie moeten bewaren om aan de toepasselijke belasting-/inkomstenwetten te voldoen), geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af te dwingen, en zoals anders in dit beleid beschreven. Wij bewaren ook logbestanden voor interne analysedoeleinden. Deze logbestanden worden over het algemeen voor een korte periode bewaard, behalve in gevallen waarin ze gebruikt worden voor de veiligheid en beveiliging van de site, om de functionaliteit van de site te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren. Wij kunnen uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen in het kader van een plan voor het bewaren van gegevens. Na beëindiging of deactivering van een Dienstenaccount kunnen wij uw informatie en inhoud gedurende een commercieel redelijke tijd bewaren voor back-up-, archief- en controledoeleinden.

Afmelden voor communicatie van ons: Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van bepaalde berichten van ons door het afmeldproces te volgen dat in e-mailcommunicatie wordt beschreven, of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die hierboven worden verstrekt. Merk echter op dat u zich niet kunt afmelden voor bepaalde berichten in verband met de Diensten, zoals verificatie van uw account, wijzigingen of updates van functies van de Diensten, of technische en veiligheidsmededelingen.

Do Not Track (Niet Traceren): Wij maken momenteel geen gebruik van een proces om automatisch te reageren op “Do Not Track” (DNT)-signalen die door webbrowsers, mobiele apparaten, of andere mechanismen worden verzonden. Volgens de normen van de industrie kunnen derden informatie verzamelen, inclusief persoonsgegevens, over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over verschillende websites of online diensten wanneer u Diensten gebruikt. U kunt bepaalde tracking beperken door cookies in uw internetbrowser uit te schakelen.

7. Gegevensveiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij doen redelijke inspanningen om de privacy, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van uw informatie te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging en vernietiging. Wij implementeren veiligheidsmaatregelen die wij geschikt achten en die in overeenstemming zijn met de industrienormen. Aangezien geen enkel gegevensbeveiligingsprotocol ondoordringbaar is, kunnen wij de veiligheid van onze systemen of gegevensbanken niet garanderen, noch kunnen wij garanderen dat de persoonsgegevens die wij over u verzamelen niet zonder toestemming zullen worden geschonden, onderschept, vernietigd, geopend of anderszins openbaar gemaakt. Dienovereenkomstig wordt alle informatie die u naar of van Diensten overbrengt op uw eigen risico verstrekt.

Doe uw deel om ons te helpen uw informatie veilig te houden. De informatie van uw Dienstenaccount wordt beschermd door een wachtwoord. Het is belangrijk dat u zich tegen onbevoegde toegang tot uw account en informatie beschermt door uw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en door uw wachtwoord en computer veilig te houden, zoals door u af te melden na gebruik van de Diensten. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en Dienstenaccount en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of Dienstenaccount plaatsvinden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uw toegang tot de diensten en elk contract dat u met ons hebt in verband met de diensten te beëindigen indien wij vernemen of vermoeden dat u uw Dienstenaccount of wachtwoordinformatie aan een onbevoegde derde hebt meegedeeld.

Wij doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat onze andere dienstverleners fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen hebben ingevoerd om uw persoonsgegevens te helpen beschermen en om te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking. Alleen ons geautoriseerd personeel en onze Dienstenleveranciers die legitieme zakelijke functies voor TaxDome uitvoeren, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Ondanks onze inspanningen heeft het Internet inherente veiligheidsrisico’s. TaxDome kan niet beloven, en u mag niet verwachten, dat uw persoonlijke gegevens, persoonlijke zoekopdrachten, en andere communicatie altijd veilig zal blijven. U dient voorzichtig te zijn met de manier waarop u uw persoonlijke gegevens of een gebruikersnaam of wachtwoord dat u moet gebruiken om toegang te krijgen tot diensten op onze websites, behandelt en bekendmaakt.

8. Verantwoordelijkheden voor Gegevensbescherming

Wanneer u optreedt voor een bedrijf dat Persoonsgegevens verwerkt, of wanneer u ons de Persoonsgegevens van natuurlijke personen verstrekt, treedt u op als gegevensbeheerder, en is TaxDome de gegevensverwerker. Als verwerkingsverantwoordelijke bent u verantwoordelijk voor de bescherming van de Persoonsgegevens die u verwerkt en voor de naleving van alle relevante wettelijke vereisten wanneer u de Diensten gebruikt. Dit omvat de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy die de manieren bepalen waarop u Persoonsgegevens kunt gebruiken. Gegevensbeheerders zijn ook verantwoordelijk voor de bescherming van Persoonsgegevens die zij aan hun gegevensverwerkers verstrekken en moeten een schriftelijke overeenkomst hebben waarin de details van de verwerking zijn geregeld. TaxDome’s Amendement Gegevensverwerking is beschikbaar op deze link.

9. Gegegens-integriteit

TaxDome zal persoonsgegevens alleen verwerken op een wijze die verenigbaar is met en relevant is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of door u zijn geautoriseerd. Voor zover dat voor die doeleinden nodig is, zal TaxDome redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens nauwkeurig, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik.

TaxDome opereert vanuit de Verenigde Staten: De Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”), en andere landen hebben allemaal verschillende wetten met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Wanneer uw informatie van uw eigen land naar een ander land wordt overgebracht, kunnen de wetten en regels die uw persoonsgegevens beschermen in het land waarnaar uw informatie wordt overgebracht, verschillen van die in het land waar u woont. Zo kunnen bijvoorbeeld de omstandigheden waarin de wetshandhaving toegang heeft tot persoonsgegevens, van land tot land verschillen. In het bijzonder, als uw informatie zich in de Verenigde Staten bevindt, kan zij door overheidsinstanties ingezien worden in overeenstemming met de Amerikaanse wet.

Gelieve er rekening mee te houden dat de informatie die wij over u verzamelen via de Diensten doorgegeven, verwerkt en/of geraadpleegd kan worden door ons in de Verenigde Staten, of een ander land waar wij of onze dienstverleners actief zijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat de privacywetten en -normen in bepaalde landen, met inbegrip van de rechten van de autoriteiten om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, kunnen verschillen van die welke gelden in het land waar u verblijft. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest ons toe te staan informatie over u te verzamelen, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten kunnen overbrengen en daar verwerken en opslaan. Wij zullen persoonsgegevens alleen doorgeven aan die landen waarnaar wij wettelijk gemachtigd zijn persoonsgegevens door te geven, en wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens de nodige bescherming blijven genieten.

EU-VS. en Zwitserland-VS Privacy Shield:

OPMERKING: Hoewel het Privacy Shield “ongeldig” is verklaard door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Schrems II, handhaaft TaxDome zijn certificeringen en blijft het voldoen aan zijn verplichtingen onder de kaders van het EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield. TaxDome maakt gebruik van de Standard Contractual Clauses (“SCC’s”) van de EU als alternatieve wettelijke overdrachtsbasis voor Privacy Shield. De Gegevensverwerking amendement (DPA) van TaxDome bevat de SCC’s en is door middel van verwijzing opgenomen in, en een bindend onderdeel geworden van onze servicevoorwaarden en overeenkomst (zoals gedefinieerd in onze servicevoorwaarden) met TaxDome-gebruikers. Zie www.taxdome.com/privacy-shield voor meer informatie.

TaxDome voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie (en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en Zwitserland die naar de Verenigde Staten zijn overgebracht op grond van het Privacy Shield. TaxDome heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de Privacy Shield-beginselen met betrekking tot dergelijke gegevens. Als er een conflict is tussen het beleid in dit privacybeleid en de rechten van de betrokkenen volgens de Privacy Shield-beginselen, zijn de Privacy Shield-beginselen van toepassing. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma, en om onze certificeringspagina te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/.

Met betrekking tot Persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen overeenkomstig de Privacy Shield Frameworks, is TaxDome onderworpen aan de regelgevende en handhavende bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission.

Overeenkomstig de Privacy Shield Frameworks hebben personen uit de EU en Zwitserland het recht om van ons een bevestiging te krijgen of wij Persoonsgegevens over u in de Verenigde Staten bewaren. Op verzoek zullen wij u toegang verlenen tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt ook de Persoonsgegevens die wij over u bewaren corrigeren, wijzigen of wissen. Een persoon die toegang wenst, of die onjuiste gegevens die in het kader van het Privacy Shield naar de Verenigde Staten zijn doorgegeven, wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, moet zijn vraag richten aan help@taxdome.com. of aan onze DPO Victor Radzinsky via dpo@taxdome.com. Op een verzoek om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een redelijke termijn reageren.

Wij zullen een individuele opt-out keuze bieden, of opt-in voor gevoelige gegevens, voordat wij uw gegevens delen met derden die niet onze agenten zijn, of voordat wij ze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of waarvoor later toestemming is gegeven. Om het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te beperken, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij help@taxdome.com of bij onze DPO Victor Radzinsky via dpo@taxdome.com.

In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn Persoonsgegevens bekend te maken in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan vereisten van de nationale veiligheid of de rechtshandhaving.

De verantwoordelijkheid van TaxDome voor Persoonsgegevens die zij in de Verenigde Staten ontvangt in het kader van het Privacy Shield en vervolgens doorgeeft aan een derde, wordt beschreven in de Privacy Shield-beginselen. TaxDome blijft met name verantwoordelijk en aansprakelijk volgens de Privacy Shield-beginselen indien derden die zij inschakelt om de Persoonsgegevens namens haar te verwerken, dat doen op een wijze die niet in overeenstemming is met de beginselen, tenzij TaxDome bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

In overeenstemming met de Privacy Shield-beginselen verbindt TaxDome zich ertoe klachten over uw privacy, en onze verzameling van of gebruiken van uw Persoonsgegevens die naar de Verenigde Staten zijn overgebracht op grond van het Privacy Shield, op te lossen. Personen uit de Europese Unie en Zwitserland met vragen of klachten over het Privacy Shield moeten eerst contact opnemen met TaxDome via e-mail naar help@taxdome.com of met onze DPO Victor Radzinsky via dpo@taxdome.com.

TaxDome heeft zich er verder toe verbonden onopgeloste privacyklachten in het kader van de Privacy Shield-beginselen door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, het BBB EU PRIVACY SHIELD, dat wordt beheerd door the Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers gaan voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze dienst wordt u gratis aangeboden.

Indien uw klacht betrekking heeft op personeelsgegevens die in het kader van de arbeidsverhouding vanuit de EU en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten zijn overgebracht en TaxDome deze klacht niet op bevredigende wijze oplost, verbindt TaxDome zich ertoe samen te werken met het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA-panel) en/of de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris, al naargelang van toepassing, en het advies van het DPA-panel en/of de commissaris, al naargelang van toepassing, met betrekking tot deze personeelsgegevens op te volgen. Om een onopgeloste personeelsklacht door te zetten, dient u contact op te nemen met de staats- of nationale gegevensbeschermings- of arbeidsautoriteit in het desbetreffende rechtsgebied. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU vindt u op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Klachten in verband met personeelsgegevens moeten niet gericht worden aan de BBB EU PRIVACY SHIELD.

Als uw Privacy Shield-klacht niet via de bovengenoemde kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor sommige resterende vorderingen die niet via andere verhaalmechanismen kunnen worden opgelost. Zie Privacy Shield Bijlage 1 op https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

10. Uw Privacyrechten in Californië

TaxDome is momenteel niet rechtstreeks onderworpen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 («CCPA»). We streven er echter naar om consequent te handelen met de bedoeling van de CCPA.

Elke term met een hoofdletter die wordt gebruikt, maar niet gedefinieerd, in deze sectie heeft de betekenis die wordt gegeven aan dergelijke term in de CCPA of de Overeenkomst. «Persoonlijke informatie» omvat persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in andere secties van dit privacybeleid.

In overeenstemming met de principes van de CCPA kunt u, als u een inwoner van Californië bent, toegang krijgen tot de Persoonlijke Gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om uw Persoonlijke Gegevens te corrigeren, bij te werken, over te dragen of te wissen, en u afmelden voor de verdere verkoop van uw Persoonlijke Gegevens (samengevat, “Verzoeken”). Indien u één van deze Verzoeken wenst te doen, volgt u de procedure die beschreven is in de sectie “Verzoeken tot Toegang, Gegevensportabiliteit, Correctie en Verwijdering” hieronder. Als u een gemachtigde agent wilt aanwijzen om deze Verzoeken namens u in te dienen, neem dan contact met ons op via de middelen die aan het einde van dit Beleid staan vermeld.

Toegang tot Specifieke Informatieverzoeken: u kunt verzoeken dat we bepaalde informatie bekendmaken aan u over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens in de afgelopen 12 maanden. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigen, zullen we dit aan u bekendmaken.

 • De categorieën van Persoonlijke Informatie die we over u hebben verzameld;
 • De categorieën van Bronnen voor de Persoonlijke Informatie die we over u hebben verzameld;
 • Ons zakelijke- of commerciële doel voor het verzamelen, delen of verkopen van die persoonlijke informatie;
 • De categorieën van derde partijen met wie we die persoonlijke informatie delen;
 • De specifieke stukken persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld (ook wel een verzoek om gegevensoverdraagbaarheid genaamd) en bezorgen u een kopie in een elektronisch- of papieren formaat; en
 • De categorieën van persoonlijke informatie, indien aanwezig, hebben we voor een zakelijk doel aan een derde partij verstrekt.

Verwijderingsverzoek: u kunt ons verzoeken om al uw Persoonlijke Informatie die wij van u verzameld en bewaard hebben te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij een verifieerbaar Consumentenverzoek van u ontvangen en bevestigen, zullen wij uw Persoonsgegevens uit onze (en hun) bestanden wissen (en onze Aannemers en Dienstverleners opdracht geven deze te wissen), tenzij een uitzondering van toepassing is (zoals hieronder beschreven).

Zoals beschreven in de CCPA, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwijderen door (a) de Persoonsgegevens permanent en volledig te wissen van onze bestaande systemen, met uitzondering van gearchiveerde of back-upsystemen; (b) de-identificatie van de Persoonsgegevens; of, © de persoonlijke informatie samenvoegen.

Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering om welke reden dan ook weigeren, ook als het bewaren van de informatie voor ons of voor een van onze Contractanten of Service Providers noodzakelijk is om:

 • De transactie te voltooien waarvoor wij de Persoonsgegevens hebben verzameld, een goed of dienst te leveren die u hebt aangevraagd, acties te ondernemen die in het kader van onze lopende zakenrelatie met u redelijkerwijs verwacht worden of anderszins ons contract met u uit te voeren;
 • Beveiligingsincidenten detecteren, bescherming bieden tegen kwaadaardige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, of degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten vervolgen;
 • Debugging-producten om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten;
 • Vrijheid van meningsuiting uitoefenen, het recht van een andere consument verzekeren om zijn of haar vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, of een ander recht uitoefenen zoals bepaald door de wet;
 • Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 en volgende);
 • Alleen intern gebruik mogelijk maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons;
 • Voldoen aan een wettelijke, regelgevende of wetshandhavingsverplichting; of
 • Andere interne en wettige toepassingen van die informatie te maken die verenigbaar zijn met de context waarin u ze hebt verstrekt.

Toegang, Dataportabiliteit, Correctie en Verwijdering van Gegevens Verzoeken: Om een toegangs-, gegevensportabiliteits-, of verwijderingsverzoek in te dienen, dient u een verifieerbaar Consumentenverzoek in door contact met ons op te nemen via de contactinformatie aan het einde van dit Beleid. Alleen u, een gemachtigde agent, of een entiteit geregistreerd bij de California Secretary of State die u machtigt om namens u te handelen, kan een verifieerbaar Consumentenverzoek doen met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie. U kunt slechts tweemaal binnen een periode van 12 maanden een verifieerbare Consumentenaanvraag voor toegang of gegevensportabiliteit doen. Om verifieerbaar te zijn, moet het verzoek van de consument:

 • Voldoende informatie geven waarmee wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we Persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger van die persoon en
 • Beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat wij het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop reageren.

Wij kunnen niet op uw Verzoek ingaan of u Persoonsgegevens verstrekken als wij uw identiteit of uw bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de Persoonsgegevens op u betrekking hebben. Voor het doen van een verifieerbaar Consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken. Wij zullen de Persoonsgegevens die in een verifieerbaar Consumentenverzoek worden verstrekt alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de verzoeker om het verzoek in te dienen te verifiëren.

Na ontvangst van een -verzoek van u, zullen we uw identiteit verifiëren op basis van de informatie die we over u hebben in het -bestand. Na verificatie van uw identiteit , gaan we verder met het -proces om aan uw verzoek te voldoen (behoudens de hierboven vermelde uitzonderingen).

We streven ernaar om de ontvangst van uw verzoek binnen tien (10) dagen na ontvangst te bevestigen. Wij zullen op een verifieerbaar consumentenverzoek reageren binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst. Als we meer tijd nodig hebben (vijfenveertig (45) dagen extra), zullen we u schriftelijk van de reden en verlengingsperiode op de hoogte stellen.

Wij zullen ons schriftelijke antwoord per e-mail naar het e-mailadres dat aan u gekoppeld is sturen of, als wij niet in staat zijn uw e-mailadres te bepalen, via het eventueel door u aan ons verstrekte e-mailadres.

Alle bekendmakingen die wij doen, hebben alleen betrekking op de periode van 12 maanden die voorafgaat aan de ontvangst van het controleerbare Verzoek van de Consument. Indien van toepassing zullen wij u uitleggen waarom wij niet aan het Verzoek kunnen voldoen. Voor verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid zullen wij een formaat kiezen om uw persoonlijke informatie te verstrekken dat gemakkelijk bruikbaar is en u in staat zou moeten stellen om de informatie zonder belemmeringen van de ene entiteit naar de andere entiteit over te brengen.

We rekenen geen vergoeding voor het verwerken of reageren op uw verifieerbare Consumentenverzoek, tenzij het buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als wij constateren dat uw Verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen wij u vertellen waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat u uw aanvraag voltooit.

Non-Discriminatie: Wij zullen u niet discrimineren louter voor het indienen van een Verzoek op grond van dit gedeelte van het Beleid.

Volgens California Civil Code Section 1798.83 (bekend als de “Shine the Light” wet), kunnen onze Dienstengebruikers en klanten die inwoner van California zijn bepaalde informatie opvragen over onze vrijgave aan derden van Persoonsgegevens gedurende het voorgaande kalenderjaar voor hun direct marketing doeleinden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, schrijft u ons op het onderstaande adres of op [email] met vermelding van “Verzoek om California Privacy Informatie” in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van uw bericht. Wij zullen binnen dertig (30) dagen aan uw verzoek voldoen of zoals anders door de wet wordt vereist. Wij wijzen u erop dat niet alle informatie-uitwisseling onder de “Shine the Light”-vereisten valt en dat alleen informatie over informatie-uitwisseling die wel onder de vereisten valt, in ons antwoord zal worden opgenomen.

11. Nevada Disclosers

Als u een inwoner van Nevada bent die zijn recht op opt-out (uitsluiting) voor verkoop wenst uit te oefenen volgens de Nevada Revised Statutes Chapter 603A, dan kunt u een verzoek indienen bij de contactinformatie die aan het einde van dit Privacybeleid staat. Wij verkopen momenteel echter geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie die de opt-out vereisten van dat statuut in werking doen treden.

12. Kinderen en Gegevensverzameling

De website van TaxDome is een website voor een algemeen publiek. De Diensten zijn niet gericht op kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. U mag de Diensten niet gebruiken als u jonger dan 18 jaar bent. Als u jonger dan 18 jaar bent, dan dient u geen informatie te verstrekken over onze Diensten.

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen of minderjarigen. Als TaxDome of zijn dienstverleners te weten komen dat een kind of minderjarige ons Persoonsgegevens heeft verstrekt zonder ouderlijke toestemming, kan die informatie uit onze databanken worden verwijderd. Als u vragen heeft over Persoonsgegevens die mogelijk door een kind zijn verstrekt, kunt u ons e-mailen op help@taxdome.com.

13. Handhaving

TaxDome maakt gebruik van een zelfbeoordelingsaanpak om de naleving van dit privacybeleid te verzekeren en verifieert regelmatig of het privacybeleid nauwkeurig is, volledig is met betrekking tot de informatie waarop het betrekking heeft, duidelijk wordt weergegeven, volledig geïmplementeerd en toegankelijk is, en in overeenstemming is met de privacybeginselen van de EU en Zwitserland. Wij moedigen belangstellenden aan om eventuele problemen aan te kaarten via de verstrekte contactinformatie en wij zullen klachten of geschillen in verband met het gebruik en de bekendmaking van Persoonsgegevens onderzoeken en proberen op te lossen overeenkomstig de beginselen.

Als een klacht of geschil niet via onze interne procedure kan worden opgelost, gaan wij akkoord met geschillenbeslechting met behulp van (een onafhankelijk mechanisme met middelen) als derde-partij-oplosser.

14. Handhaving

TaxDome kan dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, en u dient de tijd te nemen om het elke keer dat u een van onze Diensten bezoekt te bekijken. De meest recente versie van dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van uw gegevens en is te vinden op https://taxdome.com/privacy. U kunt contact met ons opnemen om eerdere versies te verkrijgen. We zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in dit privacybeleid door een kennisgeving te plaatsen op de Diensten of door u een e-mail te sturen om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

Laatst geüpdatet April 25, 2024