Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Spamrichtlijnen

Door TaxDome te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande richtlijnen

Spambeleid

TaxDome heeft een nultolerantie voor spam. U mag geen TaxDome tools gebruiken voor het verzenden van bulk- of ongevraagde berichten. We houden alle activiteiten nauwlettend in de gaten op schendingen en zullen alle accounts verwijderen als schendingen worden gedetecteerd.
Wij nemen ook klachten van onze gebruikers over spam ernstig. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verzenden van ongewenste of ongevraagde berichten via de hulpmiddelen van TaxDome voor facturering, of uitnodigingen. Wij onderzoeken alle spammeldingen en zullen accounts die voor spam gerapporteerd zijn onmiddellijk verwijderen als wij dat nodig achten.

Inhoudsbeleid

U bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die u via TaxDome verstuurt. Ons ondersteuningsteam voert handmatige controles uit en TaxDome behoudt zich het recht voor om een account te verwijderen voor de onderstaande redenen:

  • Inhoud verzenden die grof taalgebruik bevat
  • Inhoud verzenden die op welke manier dan ook in strijd is met de wet
  • Inhoud verzenden die pornografie bevat
  • Inhoud verzenden die inbreuk maakt op enig auteursrecht of intellectueel eigendom
  • Inhoud verzenden die bewust onjuist is met betrekking tot uzelf of anderen
  • Inhoud verzenden die lasterlijk is naar anderen
  • Inhoud verzenden die vertrouwelijke informatie bevat

Als u vragen heeft over de spamrichtlijnen van TaxDome, neem dan contact met ons op via help@taxdome.com.

Laatst geüpdatet March 1, 2024