Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Privacy Shield Naleving

TaxDome is Privacy Shield-Gecertificeerd

TaxDome bewaart klantgegevens in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder de EU-VS en Zwitserland–VS Privacy Shield-kaders.

Hoewel Privacy Shield “ongeldig” is verklaard door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Schrems II (zie hieronder voor meer informatie), handhaaft TaxDome zijn certificeringen en blijft het voldoen aan zijn verplichtingen onder de EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield kaders.

Standaard Contractbepalingen

TaxDome gebruikt de standaardcontractbepalingen van de EU («SCC’s») als een alternatieve wettelijke overdrachtsgrondslag naar Privacy Shield. TaxDome’s Addendum voor gegevensverwerking (DPA) omvat de SCC’s en is opgenomen door verwijzing naar, en maakte een bindend onderdeel van onze Servicevoorwaarden en Overeenkomst uit (zoals gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden) met TaxDome-gebruikers. Zie onze Amendement Gegevensverwerking voor meer informatie.

Privacy Shield Ongeldigverklaring

Op 16 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een oordeel uitspraak gedaan waarbij het Besluit (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016 inzake de gepastheid van de door het EU-VS Privacy Shield geboden bescherming als “ongeldig” is verklaard. Als gevolg van dat besluit is het EU-VS Privacy Shield Framework niet langer een geldig mechanisme om aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU te voldoen bij de doorgifte van persoonsgegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten. Dat besluit ontslaat de deelnemers aan het EU-VS Privacy Shield niet van hun verplichtingen uit hoofde van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Op 8 september 2020 heeft de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) van Zwitserland een advies uitgebracht waarin hij concludeert dat het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework geen passend beschermingsniveau biedt voor de doorgifte van gegevens van Zwitserland naar de Verenigde Staten overeenkomstig de Zwitserse federale wet op de gegevensbescherming (FADP). Als gevolg van dat advies moeten organisaties die zich op het Swiss-U.S. Privacy Shield willen beroepen om persoonsgegevens van Zwitserland naar de Verenigde Staten door te geven, advies vragen aan de FDPIC of een juridisch adviseur. Dat advies ontslaat de deelnemers aan het Swiss-U.S. Privacy Shield niet van hun verplichtingen uit hoofde van het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.

Het Amerikaanse ministerie van Commerce blijft het Privacy Shield-programma beheren, inclusief het verwerken van inzendingen voor zelfcertificering en hercertificering in de Privacy Shield Frameworks en het onderhouden van de Privacy Shield-lijst. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Europese Commissie, de bevoegde Europese nationale autoriteit voor gegevensbescherming of uw juridisch adviseur.

Vragen & Contact

Als u vragen, opmerkingen of problemen hebt in verband met de Privacy Shield-certificering, neem dan gerust contact met ons op. TaxDome heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. U kunt contact opnemen met TaxDome’s DPO Victor Radzinsky op dpo@taxdome.com.

 

 

Laatst geüpdatet December 7, 2023