Delta i Live Demo med Q&A. Registrera för Demo
Close Video
Close Form

Ange URL till hemsidan

PIPEDA Compliance - Lagen om skydd av personlig information och elektroniska dokument

Vad betyder PIPEDA?

PIPEDA är en kanadensisk dataskyddslagstiftning som ger ramarna för hur företag i den privata sektorn använder, lagrar och delar med sig av sina klienters personliga information. PIPEDA står för Personal Information Protection and Electronic Documents Act (lagen om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument). I vissa fall dikterar lagen också hur företag ska hantera lagring av personlig information om  deras anställda.

Hur bedöms PIPEDA Överensstämmelse?

Organisationer måste följa en detaljerad mängd riktlinjer som deklarerar att tillstånd från kunder och anställda för hur de använder, delar med sig av och samlar in deras personliga information är en nödvändighet. PIPEDA kräver också att företagen ska införa säkerhetsåtgärder som till fullo tar hänsyn till känsligheten av de personuppgifter som samlas in.

Hur fungerar PIPEDA datacenter molnhosting?

TaxDome konton uppfyller alla standarder för dataintegritet enligt PIPEDA tack vare den flexibilitet och anpassningsbarhet som virtuellt molnhosting erbjuder. Med TaxDome är dina kontouppgifter också säkra från potentiella hackare tack vare ytterligare säkerhetsfunktioner som fem lager av datasäkerhet, 256-bitars AES-kryptering och tvåfaktorsautentisering.

Hur kan jag granska och upprätthålla överensstämmelsen med PIPEDA?

Vi uppfyller PIPEDA genom  att lagra alla kanadensiska klientuppgifter på en specifik server som är fysiskt belägen i Kanada. Vårt team genomför också regelbundet revisioner av alla TaxDome-konton med strikta granskningsrutiner.

Finns det TaxDome klienter som uppfyller kraven i PIPEDA idag?

Ja! Med TaxDome kan du alltid räkna med våra säkerhetsstandarder och certifieringar för att hålla dig PIPEDA-kompatibel. Med TaxDome Cloud är din data alltid säker tack vare flera lager av digital säkerhet som kryptering, starka lösenord och flerfaktorsautentisering. Kontakta vårt team för PIPEDA virtuell hosting för att lära dig hur TaxDomes Cloud kan hjälpa din organisation att uppfylla alla PIPEDAs specifika krav.

TaxDome is a partner member of the Finnish Association of Financial Management