Book en demo med vores team for at komme i gang med at automatisere dit workflow!

Vilkår og Betingelser for TaxDome Markedsplads

Introduktion

Disse Vilkår og Betingelser (“Vilkår”) er en juridisk bindende aftale mellem dig og TaxDome gældende for din brug af vores markedspladsplatform. Vi vil gennemgående i dette dokument referere til TaxDome som “vi” “os” eller “vores”. Udtrykket “platformen” refererer til TaxDome Markedsplads, og vi vil referere til brugerne på vores platform som “dig” eller “deltagere” eller “skabere” eller “købere”.

Udtryk på en sådan måde, “skabere” er enkeltpersoner eller juridiske personer, der agerer skabere, som tilbyder sine skabeloner og tjenester på markedspladsen. “købere” er en hvilken som helst bruger af TaxDome, der er på udkig efter at beskæftige sig med de udbud, som er tilgængelige inden for vores markedsplads.

Andre definitioner

  • Markedsplads: Tjenesten leveres af TaxDome og gør det muligt for skabere at anføre og sælge skabeloner til forretningsprocedurer.
  • Skaber: En individuel eller juridisk person, der anfører og tilbyder skabeloner på Markedspladsen enten gratis eller mod et honorar.
  • Køber: En individuel eller juridisk person, der køber skabeloner på Markedspladsen.
  • Skabelon: Et forhåndsdesignet sæt af indstillinger, konfigurationer eller materialer, der kan anvendes til at automatisere forretningsprocedurer ved hjælp af TaxDome-produktet. Skabeloner kan indeholde men er ikke begrænset til indstillinger, formularer, dokumenter eller andre hjælpemidler designet til at simplificere regnskabspraksisser og andre processer.

Ved af afkrydse boksen og angive din enighed i disse Vilkår på vores hjemmeside, bekræfter du at have læst, forstået samt accepterer at overholde og være underlagt disse Vilkår. Hvis du ikke giver dit samtykke til disse Vilkår, kan du ikke anvende vores platform.

1. Betalingsbetingelser:

Betalingsbehandling:
Skabere kan angive priser for deres skabeloner. Købere accepterer at betale det fastsatte honorar for købte skabeloner. TaxDome kan anvende tredjepart til betalingsbehandling for at facilitere transaktioner. TaxDome opkræver et provisionsgebyr ved hvert salg. Indtægt fra salg af skabeloner udbetales til skabere til deres tilknyttede bankkonti gennem systemet Stripe, fratrukket provisionsgebyr til TaxDome og Stripe. Betalinger kan foretages periodisk fastsat af TaxDome.

Transaktionsgebyr:
TaxDome forbeholder sig retten til at opkræve transaktionsgebyrer for køb. Transaktionsgebyrer kommunikeres tydeligt til skabere og købere.

TaxDome Kontokrav:
For at modtage betaling for solgte skabeloner skal skabere opretholde en aktiv TaxDome-konto, som er tilknyttet deres TaxDome-profil. Betalingsbehandling er betinget af skaberens overholdelse af TaxDomes vilkår og betingelser.

2. Retningslinjer for Sprog og Adfærd:

Det forventes, at deltagere på vores markedsplads kommunikerer og interagerer med respekt. Uanstændig sprogbrug, hadefuld retorik eller anden form for anstødeligt sprog strengt forbudt. TaxDome forbeholder sig retten til at monitorere og foretage fornødne handlinger, herunder midlertidig afbrydelse eller ophør af konti i konsekvens af overtrædelse af disse retningslinjer.

3. Restriktion af oplistning af skabeloner:

Købere, der har hentet en skabelon fra en skaber må ikke under nogen omstændigheder udbyde den samme eller lettere forandret skabelon til salg på markedspladsen under deres egen eller andens skaberkonto. Denne forordning er er gældende for at undgå uautoriseret kopiering og videresalg af skabeloner.

Overtrædelse af denne politik kan føre til midlertidig afbrydelse eller ophør af skaberens konto.

4. Håndhævelse:

TaxDome forbeholder sig retten til at monitorere og håndhæve disse restriktioner. Hvis det fastslås, at en køber har overtrådt restriktionerne for oplistningen af en skabelon, kan fornødne handlinger blive foretaget efter vores skønsmæssige vurdering, herunder men ikke begrænset til midlertidig afbrydelse eller ophør.

5. Refusions- og refunderingspolitik:

Ingen refundering:
Som følge af skabelonernes digitale beskaffenhed er alle salg endegyldige og TaxDome tilbyder ikke refunderinger. Købere opfordres til at gennemse skabeloner omhyggeligt, før de foretager et køb.

6. Ophavsrettigheder:

Ejerskab:
Skabere bevarer ejerskab over deres skabeloner. Ved at udbyde en skabelon på platformen bevilger skabere licens til købere, så de kan anvende skabelonen under de foreskrevne vilkår.

7. Licensaftale:

Licenstildeling:
Efter at have foretaget købet bevilger skabere en ikke-eksklusiv samt ikke-overdragelig licens til købere, som de kan anvende skabelonen til personlige eller erhvervsformål. Enhver yderligere rettighed til anvendelse skal aftales separat.

Restriktioner:
Det er forbudt for købere at videresælge, viderefordele eller foretage ændringer af skabeloner med henblik på videresalg uden eksplicit tilladelse fra skaberen.

8. Brugerindhold og Moderation:

Retningslinjer for indhold:
Skabere og købere skal overholde TaxDomes retningslinjer for indhold. Forbudt indhold omfatter, men er ikke begrænset til, stødende, ulovlig eller krænkende materiale.

Moderation:
TaxDome forbeholder sig retten til at moderere og fjerne enhver skabelon eller brugerskabt indhold, der overtræder retningslinjerne.

9. Ophør af konti:

Begrundelse for Ophør:
TaxDome kan lukke konti for overtrædelse af Vilkårene og Betingelserne, herunder men ikke begrænset til svigagtige aktiviteter, forkert brug af platformen eller gentagen overtrædelse af politik.

10. Tilgængelighed af Skabeloner:

Ændringer af Tilgængelighed:
Skabere kan fjerne sine skabeloner fra markedspladsen til enhver til. TaxDome er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af specifikke skabeloner.

11. Modificering af Vilkår:

Underretning om Ændringer:
TaxDome forbeholder retten til at ændre Vilkårene og Betingelserne. Ændringer kommunikeres til brugere gennem platformen, hvorefter fortsat brug udgør accept af de opdaterede vilkår.

12. Tekniske krav:

Brugeransvar:
Brugere er ansvarlige for at sikre, de opfylder ethvert teknisk krav for at få adgang til samt anvende platformen.

13. Begrænsning af garantiforpligtelse:

Ingen garanti:
TaxDome stiller platformen til rådighed som den forefindes, uden garanti. TaxDome er ikke ansvarlig for nogen skade som følge af anvendelse af platformen.

14. Tvister:

TaxDome er ikke ansvarlig for kvaliteten eller udfaldet af brugen af skabelonerne købt på Markedspladsen. Alle tvister mellem skabere og købere skal løses mellem dem, og TaxDome tager ikke del i løsningen af tvisten.

Købere og skabere vedgår og indgår aftale om at enhver skabelon købt på TaxDome Markedsplads er tilsigtet personlig eller organisatorisk brug og må ikke videresælges eller -distribueres på TaxDome Markedsplads.

Forbuddet mod videresalg omfatter fuldstændige eller modificerede kopier af skabelonerne. Det er udtrykkeligt forbudt for brugere at tilbyde salg, at sælge eller på anden måde gøre skabeloner erhvervet fra TaxDome Markedsplads tilgængelige for tredjeparter på en måde, der er i strid med ophavsrettighederne af TaxDome eller enhver anden tredjepart

Enhver overtrædelse af denne videresalgsklausul kan resultere i øjeblikkeligt ophør af sælgerens konto og juridisk handling for at søge skadeserstatning for den uautoriserede brug og videresalg af skabeloner.

15. Erstatning:

Brugeransvarlighed:
Brugere er indforståede med at erstatte samt holde TaxDome skadesløs for ethvert erstatningskrav, tab eller skader opstået fra deres brug af platformen eller enhver overtrædelse af Vilkårene og Betingelserne.

16. Registrering og konti:

For at anvende TaxDome Markedspladsen skal både skabere og købere oprette en TaxDome-konto.
Du accepterer at oplyse korrekte og aktuelle oplysninger ved registrering og ikke at videregive din konto til tredjeparter. Du er ansvarlig for sikkerheden af din konto og adgangskode.

Sidst opdateret January 5, 2024