Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Toegankelijkheidsverklaring

TaxDome toegankelijk maken voor een bredere groep mensen gaat niet alleen over technische naleving. Inclusie is belangrijk voor ons, en dat geldt niet alleen voor ons eigen team, maar ook voor al onze klanten.

Onze toegankelijkheidsprincipes

  • Stel duidelijke doelen: Wij streven ernaar om in heel TaxDome te voldoen aan de Web Content Accessibility Richtlijnen 2.1 Level A(WCAG 2.1 A) of deze te overtreffen. We hebben nog werk te doen, maar we bewegen in de richting van dat doel.
  • Regelmatig onze vooruitgang meten: Wij controleren de toegankelijkheid van onze producten via twee belangrijke methoden. Ten eerste gebruiken wij een formeel kwaliteitsborgingsproces tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van onze producten. Dankzij handmatige en geautomatiseerde tests kunnen wij toegankelijkheidsproblemen eerder opsporen en corrigeren. Ten tweede laten wij onze producten regelmatig door een externe toegankelijkheidsdeskundige evalueren en rapporteren over hun bevindingen.
  • Toegankelijkheid inbouwen: Ons team werkt aan een prioriteitenlijst van bekende toegankelijkheidsproblemen, en we hebben de aanpak van die problemen elk kwartaal tot een meetbaar onderdeel van de doelstellingen van TaxDome gemaakt.
  • Ons personeel opleiden: Echte toegankelijkheid ontstaat niet door het invullen van checklists. Wij moeten weten hoe verschillende mensen onze producten gebruiken en hoe ons werk hen zal helpen of hinderen. Daarom leiden wij ons team op om toegankelijkheid niet als een bijkomstigheid, maar als een centraal onderdeel van een succesvol product te beschouwen.
  • Luisteren naar feedback: Wij horen graag van u over eventuele toegankelijkheidsproblemen die u ondervindt bij het gebruik van TaxDome. Stuur een e-mail naar help@taxdome.com met relevante gegevens, en wij buigen ons erover. Wij streven ernaar u binnen twee werkdagen te antwoorden.

Laatst geüpdatet March 1, 2024