Doe mee met Live Demo met Q&A. Registreer voor demo
Close Video

Privacybeleid

Gegevens

TaxDome is een online beheersysteem voor accountantskantoren waarin communicatie, bestanden en financiële informatie over een bedrijf, zijn klanten, of een persoon (organisatie) als verstrekt of ingevoerd door die partij. TaxDome slaat informatie op die is ingevoerd door Jij, of automatisch geïmporteerd op Uw instructie. De ingevoerde gegevens, of geïmporteerd in instructie, door u blijft uw eigendom en TaxDome zal deze informatie niet gebruiken of beschikbaar stellen voor gebruik zonder uw toestemming.

TaxDome slaat uw creditcardgegevens niet op

Uw creditcardgegevens worden niet opgeslagen door de Service. Uw creditcardgegevens worden gecodeerd en veilig opgeslagen door onze handelaarsprovider om toe te staan dat TaxDome factureer uw creditcard automatisch op op terugkerende basis.

U bepaalt wie toegang heeft tot uw gegevens

De ingevoerde gegevens, of geïmporteerd op instructie, door u is veilig opgeslagen in een database en is alleen toegankelijk voor personen die U gemachtigd hebt om de Service te gebruiken.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig te houden

TaxDome, TaxDome’s medewerkers en TaxDome’s partners niet hebben toegang tot uw wachtwoord en hebben daarom geen toegang tot uw organisatie’s-account of gegevens zonder een uitnodiging voor te ontvangen doe dus van u.

Welke informatie verzamelen we ?

U bent verplicht om account in account in om gebruik te maken van bepaalde functies van de TaxDome Service. Als u wenst te een account aan te maken, zal u worden verplicht om ons te voorzien van informatie (met inbegrip van persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie). In addition, we may obtain your personally identifiable information from you if you identify yourself to us by sending us an e-mail with questions or comments.

Hoe lang worden gegevens opgeslagen?

We zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren als zolang redelijkerwijs vereist is voor u to de Site/toepassing(en) gebruiken en/of to u de Diensten leveren tenzij a langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door wet (bijvoorbeeld voor regelgevende doeleinden).

Waarom hebben we uw persoonlijke gegevens nodig?

We do verkopen geen gegevens, ook niet uw persoonlijke gegevens. We zal uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. We hebben bepaalde persoonsgegevens in nodig om u toegang te geven tot TaxDome. Als u zich bij ons registreerde, zal u gevraagd worden om a  aan te vinken;uw toestemming aan  te geven;deze gegevens in te bestellen bij toegang te krijgen tot onze diensten. Deze toestemming geeft ons de wettelijke basis die we vereisen onder het toepasselijke recht aan uw gegevens verwerken. U behoudt zich het recht voor om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Als u do niet akkoord gaat met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in in overeenstemming met dit beleid, gelieve do geen gebruik te maken van ons platform.

TaxDome geeft u op elk moment toegang tot uw gegevens op 

Op voorwaarde dat u aan uw verplichtingen onder de Servicevoorwaarden van gebruik heeft voldaan, op verzoek, zal TaxDome u een volledige export van de gegevens in a algemeen bestandsformaat bepaald door TaxDome.

Toegang tot de gegevens kan permanent worden verwijderd door TaxDome 30 dagen nadat u bent gestopt met betalen voor de Service of om uw verzoek.

Kan ik bijwerken of mijn persoonlijk identificeerbare informatie corrigeren?

De rechten die u heeft om om updates of correcties van de informatie die TaxDome verzamelt, is afhankelijk van uw relatie met TaxDome. Het personeel kan hun informatie bijwerken of corrigeren als gedetailleerd in onze het interne werkgelegenheidsbeleid van het bedrijf.

Klanten hebben het recht om verzoeken om de beperking van bepaalde toepassingen en openbaarmakingen van persoonlijk identificeerbare informatie als volgt. U kunt contact opnemen met ons in bestelling om (1) uw persoonlijke gegevens bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot communicatie en andere informatie die u ontvangt van ons, of  (3) de persoonlijke gegevens die over u in onze systemen worden bijgehouden te verwijderen (onder voorbehoud van de volgende paragraaf), door uw bedrijf te verwijderen. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen zullen geen effect hebben op andere informatie die we bijhouden, of informatie die we hebben verstrekt aan derden in in overeenstemming met dit Privacybeleid voorafgaand aan een dergelijke update, correctie, wijziging of verwijdering. To uw privacy en veiligheid beschermen, kunnen we redelijke stappen ondernemen (zoals a uniek wachtwoord aanvragen) to uw identiteit verifiëren alvorens u toegang tot het profiel te verlenen of correcties aanbrengen. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en accountgegevens bij te allen tijde.

U dient zich ervan bewust te zijn dat it is niet technologisch mogelijk is om de informatie die u aan ons heeft verstrekt uit ons systeem te verwijderen. De noodzaak om back up onze systemen to beschermen informatie tegen onbedoeld verlies betekent dat a kopie van uw informatie kan bestaan in a niet-uitwisbare vorm die zal worden moeilijk of onmogelijk voor ons to lokaliseren. Na ontvangst van uw verzoek zullen alle persoonlijke gegevens die in databases die we actief gebruiken, en andere gemakkelijk doorzoekbare media worden bijgewerkt, gecorrigeerd, gewijzigd of verwijderd, als gepast, als zodra en to voor zover redelijkerwijs en technisch uitvoerbaar.

Als u een eindgebruiker bent en wilt bijwerken, verwijderen of alle informatie ontvangen die we over u hebben, kunt u dus door contact op te nemen met de organisatie van die u zijn een klant.

TaxDome controleert het systeemgebruik

De ingevoerde gegevens, of geïmporteerd op instructie, door u is veilig opgeslagen in een database en is alleen toegankelijk voor personen die U gemachtigd hebt om de Service te gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig te bewaren. TaxDome, TaxDome’s medewerkers en TaxDome’s partners niet hebben toegang tot uw wachtwoord en hebben daarom geen toegang tot uw organisatie’s account of gegevens zonder een uitnodiging voor te ontvangen doe dus van u.

TaxDome-medewerkers en belangrijke commerciële partners hebben toegang tot niet-identificerende en geaggregeerde gebruiksinformatie en transactievolumes in om beter te begrijpen hoe onze klanten gebruiken de Service, zodat we het systeemontwerp kunnen verbeteren en waar nodig het systeem gebruikers vragen om suggesties over manieren om hun eigen gebruik van het systeem te verbeteren. Alle verzamelde gebruiksinformatie is opgeslagen in a beveiligde TaxDome gegevens magazijn faciliteit.

Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Services gebruikt

We verzamelen informatie over u wanneer u onze Services gebruikt, inclusief het browsen op onze websites en het ondernemen van bepaalde acties binnen de Services.

  • Uw gebruik van de Services: we houden bepaalde informatie over u wanneer u een van onze Services bezoekt en ermee communiceert. Deze informatie omvat de functies die u gebruikt; de taken, pijplijnen en andere links waarop u klikt; het type, de grootte en de bestandsnamen van bijlagen die u uploadt naar de Services; veelgebruikte zoektermen; en hoe u met anderen omgaat op de Services.
  • Apparaat- en verbindingsinformatie: we verzamelen informatie over uw computer, telefoon, tablet of andere apparaten die u gebruikt om toegang krijgen tot de Services. Deze apparaatinformatie omvat uw verbindingstype en instellingen wanneer u onze Services installeert, opent, bijwerkt of gebruikt. We verzamelen ook informatie via uw apparaat over uw besturingssysteem, browsertype, IP  adres, URL's van verwijzende / exit-pagina's, apparaat-ID's en crashgegevens. We gebruiken uw IP-adres en / of landvoorkeur in om uw locatie bij benadering te geven om u een betere TaxDome ervaring. Hoeveel van deze informatie we verzamelen, hangt af van het type en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.
  • Cookies en andere trackingtechnologieën: TaxDome en onze externe partners, zoals onze advertentie en analysepartners, gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën (bijv. Webbakens, apparaat-ID's en pixels) om functionaliteit te bieden en om u te herkennen op verschillende Services en apparaten. Raadpleeg voor meer informatie ons cookie- en trackingbeleid, dat informatie bevat over hoe u beheert of afmelden voor deze cookies en trackingtechnologieën.
  • Logbestanden: we verzamelen niet-persoonlijk identificeerbare informatie via onze internetlogbestanden, die gegevens vastleggen zoals gebruiker IP-adressen, browsertypes, domeinnamen en andere anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de TaxDome-service. Deze informatie kan worden gebruikt om trends te analyseren, te beheren de TaxDome-service, om het gebruik van de TaxDome-service te controleren, en algemene demografische informatie verzamelen.

Informatie die we ontvangen van andere bronnen

We ontvangen informatie over u van andere servicegebruikers, van services van derden.

  • Andere gebruikers van de Diensten: Andere gebruikers van onze Diensten kunnen informatie over u verstrekken wanneer zij inhoud aanleveren via de Diensten. U kunt bijvoorbeeld door iemand anders on a taak worden genoemd. We ontvangen ook uw e-mailadres van andere gebruikers van de Dienst wanneer zij het aan in in opdracht van nodigen u uit bij TaxDome.
  • Andere diensten die u linkt naar uw account: We ontvangen informatie over u wanneer u of uw beheerder apps van derden activeert of integreert of koppelt a service van derden aan onze diensten. Bijvoorbeeld, u of uw beheerder kan onze diensten ook integreren met andere diensten die u gebruikt, zoals to u toegang geven tot bepaalde inhoud van a derde partij via onze diensten opslaan, delen en bewerken. U kunt bijvoorbeeld onze diensten to  toestaan; toegang tot en weergave van bestanden van a derde partijen die documenten delen binnen de diensteninterface. De informatie die wij ontvangen wanneer u een link maakt of onze diensten integreert met a service van derden hangt af van de instellingen, machtigingen en het privacybeleid dat door die dienst van derden wordt gecontroleerd. U moet altijd de privacy-instellingen en kennisgevingen in deze diensten van derden aan begrijpen welke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan ons of gedeeld met onze diensten.

Uw browser slaat geen informatie op die u of uw organisatie kan identificeren

De service maakt gebruik van «cookies» en andere technische maatregelen die ons in staat stellen om verkeerspatronen te volgen en om u efficiënter van dienst te zijn als je bezoekt de site opnieuw. Een  cookie identificeert u niet persoonlijk of bevat andere informatie over u of Uw organisatie, maar identificeert uw computer wel. U kunt uw browser zo instellen dat u waarschuwt wanneer u een -cookie ontvangt en dit geeft u een mogelijkheid om te accepteren of te weigeren in elke instantie.

TaxDome zal uw persoonlijke informatie niet verkopen of anderszins verstrekken aan een derde partij, of enig ander gebruik maken van persoonlijke informatie over u voor enig doel dat niet samenhangt met het normale gebruik van de Service.

U kunt zich afmelden voor e-mailberichten

TaxDome stuurt factuurinformatie, productinformatie, service-updates, servicemeldingen en andere berichten naar u via e-mail.

Waar van toepassing zal e-mailcommunicatie duidelijke en voor de hand liggende instructies bevatten die beschrijven hoe U ervoor kunt kiezen om te worden uit de mailinglijst verwijderd. TaxDome zal u op uw verzoek verwijderen.

U bent verantwoordelijk voor het controleren van het privacybeleid van toepassingen van derden waarnaar de service linkt. De Service kan links bevatten die de elektronische overdracht van gegevens met applicaties van derden mogelijk maken. TaxDome neemt geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken of inhoud van deze toepassingen.

Wat doen we  met de informatie die we Verzamelen?

In algemeen, we gebruik maken van de verzamelde informatie to u voorzien van a grote algemene ervaring met het gebruik van de TaxDome Service, to help we begrijpen wie de TaxDome Service gebruikt, voor interne operaties zoals bediening en verbetering van de TaxDome Service, to contact met u opnemen voor klantenservice en facturatie doeleinden, en to de levering van onze reclame in sommige gevallen vergemakkelijken.

We gebruiken uw gegevens om u een welkomst-e- mail nadat u een -account heeft gemaakt, wanneer u bent uitgenodigd voor TaxDome, of wanneer u zich aanmeldt voor een demo, webinar of om onze nieuwsbrief te ontvangen. We gebruiken uw informatie ook om andere e-mailcommunicatie te sturen met betrekking tot de TaxDome-website. We geven u altijd de mogelijkheid om af te melden in elke e-mail we sturen u.

We kan de verzamelde informatie ook gebruiken om statistische analyses van gebruikersgedrag of to evalueren en verbeteren van de TaxDome dienst.

Wetten en wettelijke rechten

We kan uw informatie (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie) vrijgeven als we geloven in te goeder trouw dat we zijn vereist om do so in  om te voldoen aan an toepasselijke wet, regelgeving, regel of wet, a dagvaarding, a huiszoekingsbevel, a gerecht of reglementair bevel, of ander geldig juridisch proces. We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven in speciale omstandigheden wanneer we reden hebben om geloven dat het vrijgeven van deze informatie is noodzakelijk is om te identificeren, contact op te nemen, of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk onze Terms of Service, to detecteren van fraude, of to beschermen van de veiligheid en/of beveiliging van onze gebruikers, de TaxDome Service of het algemene publiek. We zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC).

We kan ook worden verplicht om an individu’s persoonlijke informatie in antwoord op a rechtmatig verzoek van openbare autoriteiten, inclusief to voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Externe aannemers

We kunnen onafhankelijke aannemers, verkopers en leveranciers (collectief, «Buitenaannemers») in dienst nemen om specifieke diensten en producten met betrekking tot de TaxDome Service, zoals hosting, creditcardverwerking en fraudescreening, en mailinglijsthosting voor de TaxDome Service te leveren. In het verloop van het leveren van producten of diensten aan ons, kunnen deze externe contractanten toegang hebben tot informatie verzameld via de TaxDome dienst, inclusief uw persoonlijk identificeerbare informatie. We vereisen dat deze contractanten akkoord gaan om (1) de privacy van uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid en (2) uw persoonlijk identificeerbare informatie niet te gebruiken of vrij te geven voor enig ander doel dan het verstrekken van ons met de producten of diensten waarvoor we gecontracteerd zijn of as vereist door de wet. Zie ons Addendum gegevensbescherming voor meer informatie over subprocessoren.

Verkoop van Business

We behouden ons het recht voor om informatie over te dragen aan a derde partij in de gebeurtenis van een verkoop, fusie of andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van TaxDome of dat deel van TaxDome naar waarop de Service betrekking heeft, of in het geval dat we ons bedrijf stopzetten of dien een petitie in o r hebben tegen ons een petitie ingediend in faillissement, reorganisatie of soortgelijke procedure, op voorwaarde dat de derde partij instemt met zich houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid.

Is dit privacybeleid van toepassing wanneer Ik link naar andere websites of diensten?

De TaxDome-service kan u toegang verlenen tot andere websites en services. Wees ervan bewust dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van andere websites of services dan de TaxDome Service. We moedigen u aan om het privacybeleid of de verklaringen van elk van deze websites en services. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie verzameld door ons via de TaxDome-service.

Is de informatie die via TaxDome wordt verzameld veilig?

We neem voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw informatie te beschermen. We hebben fysieke, elektronische en managementprocedures om te helpen beveiligen, ongeautoriseerde toegang te voorkomen, gegevens te beveiligen en uw informatie correct te gebruiken. Echter, noch mensen, noch beveiligingssystemen zijn onfeilbaar, inclusief encryptiesystemen. In bovendien kunnen mensen opzettelijke misdaden plegen, fouten maken of nalaten om beleid te volgen. Als de toepasselijke wetgeving een niet-afdwingbare verplichting oplegt aan uw persoonlijk identificeerbare informatie beschermen, gaat u ermee akkoord dat opzettelijk wangedrag de normen die gebruikt worden om onze naleving van die verplichting te meten. Voor meer informatie over ons beleid en de normen die gebruikt worden om de veiligheid te garanderen, zie onze Security Policy.

Uw gegevens worden veilig via internet verzonden

TaxDome’s-servers hebben SSL-certificaten uitgegeven door toonaangevende certificaatautoriteiten, dus alle gegevens die tussen gebruikers en de service worden overgedragen, zijn gecodeerd. Het internet is echter niet in zelf een beveiligde omgeving . Gebruikers mogen alleen invoeren, of opdracht geven voor het importeren van van, gegevens naar de database binnen een beveiligde omgeving. Dit betekent dat uw browser de coderingsbeveiliging moet ondersteunen die wordt gebruikt in verbinding met de Service.

TaxDome slaat uw gegevens op in de locatie die TaxDome in overweging neemt geeft u de meest efficiënte toegang van waar dan ook ter wereld. Toegangs- en opslagcontroles via de Service worden echter beheerd door TaxDome in de Verenigde Staten als de beheerder van dat Gegevens (TaxDome’s adres en contactgegevens zijn hier). Waar u toegang hebt tot or gegevens invoert vanuit een andere plaats dan het land waar de gegevens zijn opgeslagen of to be stored, stemt u in met dat gegevens worden overgedragen van het ene land naar het andere (inclusief via een tussenliggend land) als a functie van transmissie over het internet. Door via ons platform gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in in overeenstemming met dit beleid worden behandeld.

EU-V.S. Privacy Shield Framework

TaxDome voldoet aan het EU-US Privacy Shield Framework as  uiteengezet door de US Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie van lidstaten van de Europese Unie. We houden zich aan de Privacy Shield Principles van Kennisgeving, keuze, aansprakelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Als er is er is er is een conflict tussen het beleid in dit Privacybeleid en de Privacy Shield Principles, zullen de Privacy Shield Principles van toepassing zijn. To Meer informatie over het privacyschildprogramma kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/.

In overeenstemming met de EU-VS-privacyschildprincipes, verbinden we ons ertoe om klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Personen uit de Europese Unie met vragen of klachten over dit privacybeleid kunnen contact opnemen met help@taxdome.com.

Privacyrechten in Californië

TaxDome voldoet aan de California Consumer Privacy Act (waarnaar in in dit privacybeleid wordt verwezen als «CCPA») als uiteengezet door de staat Californië. Als de CCPA van toepassing is op uw persoonlijke informatie, geeft dit privacybeleid u informatie over hoe u ontvangen informatie over onze privacypraktijken, aangezien evenals toegang vragen naar, en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

TaxDome verkoopt niet de persoonlijke gegevens die we verzamelen. We delen uw persoonlijke gegevens alleen zoals beschreven in deze privacyverklaring Het beleid. Voor gedetailleerde informatie over de persoonlijke informatie die we hebben verzameld in de afgelopen 12 maanden, en de categorieën bronnen van dergelijke informatie, zie de «Welke informatie wij Verzamel» en «informatie die we ontvangen van andere bronnen».

Californische consumenten kunnen a verzoeken op grond van hun rechten op grond van de CCPA by contact opnemen met help@taxdome.com. Na ontvangst van een a verzoek, zullen we uw verzoek verifiëren met behulp van de informatie die is gekoppeld aan de TaxDome diensten, met inbegrip van uw e-mailadres. Overheidsidentificatie kan vereist zijn. De consument kan ook an gemachtigd agent to deze rechten uitoefenen op de consument’s.

Welke keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen, openbaar maken en verspreiden van persoonlijk identificeerbare informatie?

Behalve as anders beschreven in dit Privacybeleid of in het Addendum gegevensbescherming, zullen we alleen persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden, of as anderszins openbaar gemaakt op het moment dat we dergelijke informatie bij u opvragen. U moet «opt in» en geef ons toestemming om uw persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken voor enig ander doel. U kunt ook uw voorkeur en « opt out» of bepaalde marketingberichten van ons by klikken op de uitschrijvingslink die is opgenomen op de onderkant van al deze berichten, of by contact opnemen met ons via e-mail.

Niet volgen

De term «Do Not Track» verwijst naar een HTTP-header aangeboden door bepaalde webbrowsers om verzoeken websites de gebruiker niet te volgen. We ondernemen geen actie in reactie op Do Not Track-verzoeken.

Hoe weet ik of er wijzigingen zijn in dit privacybeleid?

We kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. We zal geen wijzigingen aanbrengen die resulteren in significant extra gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie zonder u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen via e-mail. We kan ook niet-significante wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid dat over het algemeen geen significante invloed zal hebben op ons gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie, waarvoor an e-mail niet vereist is niet vereist is. We moedigen u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Als enige niet-significante wijzigingen aan dit Privacybeleid onaanvaardbaar is voor u, moet u onmiddellijk contact opnemen met ons en het gebruik van de TaxDome Service stopzetten totdat het probleem is opgelost. Uw voortgezette gebruik van de TaxDome Service na de plaatsing van niet-significante wijzigingen aan dit Privacybeleid vormt uw aanvaarding van deze wijzigingen.

Wie I contact indien ik heb privacyvragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of van mening bent dat we de voorwaarden van dit privacybeleid niet naleven, neem dan contact op met ons at help@taxdome.com.

Lees onze voorwaarden voor gebruik

Gebruik van de Service is onderworpen aan TaxDome’s voorwaarden voor gebruik en dit privacybeleid moeten worden gelezen in in combinatie hiermee. In het geval van een conflict of onenigheid tussen dit privacybeleid en de voorwaarden voor gebruik, de voorwaarden voor gebruik zal zegevieren.