New: Firm insights dashboard. Learn more
Close Video
Close Form

Voer de website-URL in

Naleving HIPPA

TaxDome is AVG-conform

TaxDome houdt zich aan de HIPAA (Zorgverzekeringswet Overdraagbaarheid en Verantwoording) van 1996 (42 U.S.C. §§ 1320d e.v.), zoals gewijzigd door de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act van 2009 (42 U.S.C. §§ 17921 e.v.) en alle voorschriften die onder beide wetten kunnen worden uitgevaardigd en van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd ("HIPAA"). Deze voorschriften stellen normen vast voor kritieke aspecten van het gegevensbeheer in de gezondheidszorg, waaronder het recht van patiënten op privacy, de noodzaak van passende beveiligingscontroles om privégegevens te beschermen, en de eisen die aan organisaties in de gezondheidszorg worden gesteld als die gegevens door een kwaadwillende derde zijn geschonden.

Overeenkomst met Zakenpartners

TaxDome’s Business Associate Agreement (BAA) is vereist voor het helpen voldoen aan de wettelijke nalevingsvereisten van HIPAA. Onze BAA vormt een Addendum bij onze Servicevoorwaarden en Overeenkomst (zoals gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden) en vervangt alle eerdere toepasselijke BAA tussen u en TaxDome. Door TaxDome Diensten te gebruiken of zich aan te melden voor een account, gaat u akkoord met deze servicevoorwaarden.

Als u de kopie van deze BAA wilt ondertekenen en uitvoeren, kunt u uw verzoek sturen naar support@taxdome.com. Geef het e-mailadres op dat aan uw account is gekoppeld